Xe hợp đồng là gì? Quy định về xe chạy hợp đồng mới nhất?

1. Xe hợp đồng là gì?

Xe hợp đồng được hiểu là xe ô tô được cho thuê khi đơn vị cho thuê xe không có tuyến cố định. Trên xe sẽ có gắn biển màu vàng và có phù hiệu “xe hợp đồng” để mọi người, khách hàng và cơ quan có thẩm quyền nhận biết.

Xe hợp đồng tiếng anh: contract car rental

Căn cứ theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định việc kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô phải được thực hiện theo hợp đồng lữ hành hoặc hợp đồng vận chuyển bằng văn bản giấy hoặc điện tử giữa đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe. Người thuê vận tải sẽ bao gồm cả thuê người lái xe để vận chuyển khách du lịch theo chương trình du lịch.

2. Quy định về xe chạy hợp đồng mới nhất:

Hiện nay, theo quy định pháp luật việc chạy xe hợp đồng thuộc hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ và chạy xe hợp đồng chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy mà chất lượng, số lượng, cách bố trí ghế ngồi trong xe phải đảm bảo đúng theo thiết kế của xe. Trên xe cần phải có trang bị bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định; dụng cụ thoát hiểm.

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng như sau:

2.1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng:

– Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thì cần phải có:

+ Phải có phù hiệu XE HỢP ĐỒNG, trên xe được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe và phải được niêm yết các thông tin khác trên xe;

+ Phải được niêm yết nghĩa là dán cố định cụm từ XE HỢP ĐỒNG với kích thước tối thiểu của cụm từ XE HỢP ĐỒNG là 06 x 20 cm này làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe;

+ Trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trên 70% tổng thời gian hoạt động trong một tháng tại địa phương nào thì phải thực hiện cấp phù hiệu địa phương đó. Từ thiết bị giám sát hành trình của xe có thể xác định tổng thời gian hoạt động được thực hiện thông qua dữ liệu.

– Cần lưu ý rằng, khi thực hiện vận chuyển giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe (bao gồm cả thuê người lái xe) thì hợp đồng vận chuyển phải được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện.

2.2. Đối với Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe:

– Chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe bao gồm cả thuê người lái xe. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chỉ được đón, trả khách theo đúng địa điểm trong hợp đồng vận chuyển đã ký kết;

– Không được đón khách, gom khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng đã ký do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau; không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức.

– Không được đón, trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, trụ sở chi nhánh hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải hợp tác kinh doanh; đơn vị kinh doanh vận tải thuê.

– Mỗi xe ô tô trong thời gian một tháng không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp, phạm vi trùng lặp được tính tại một địa điểm hoặc tại nhiều địa điểm nằm trên cùng một tuyến phố hay còn gọi một tuyến đường, ngõ (hẻm) trong đô thị; việc xác định điểm cuối, điểm đầu trùng lặp được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và hợp đồng vận chuyển đã ký kết.

2.3. Giấy tờ xe hợp đồng phải mang theo:

Khi vận chuyển hành khách, ngoài các giấy tờ phải mang theo quy định của Luật giao thông đường bộ, lái xe còn phải thực hiện các quy định sau:

– Trừ trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử, mang theo hợp đồng vận chuyển bằng văn bản giấy của đơn vị kinh doanh vận tải đã ký kết, lái xe phải có thiết bị để truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử và danh sách hành khách kèm theo do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp.

– Trừ trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử, thì lái xe phải mang theo danh sách hành khách có dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe phải có thiết bị để truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử và danh sách hành khách kèm theo do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp

– Trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử, lái xe phải có thiết bị để truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử cùng với danh sách hành khách kèm theo do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp;

Trường hợp thực hiện hợp đồng vận chuyển phục vụ đám cưới, đám tang thì lái xe chỉ cần có các giấy tờ phải mang theo theo quy định của Luật giao thông đường bộ, lái xe và không cần phải thực hiện như các quy định nêu trên.

3. Điều kiện hoạt động xe hợp đồng:

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển hành khách bằng văn bản giấy hoặc điện tử giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe bao gồm cả thuê người lái xe.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải có đủ các điều kiện sau đây:

1) Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;

2) Phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định của Chính phủ; Bảo đảm chất lượng, số lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh;

3) Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của hợp tác xã, doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn về vận tải;

4) Bảo đảm số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh và phải có hợp đồng lao động bằng văn bản; không được sử dụng người lái xe đang trong thời kỳ bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải, an toàn giao thông.

5) Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, phải bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Cần lưu ý rằng, trước khi thực hiện vận chuyển hành khách thì đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (qua Email).

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

– Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc thì:

+ Đơn vị kinh doanh vận tải trước khi thực hiện hợp đồng phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định và phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách;

+ Vận chuyển đúng đối tượng sinh viên, học sinh, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc,…

Các văn bản pháp luật có liên quan đến bài viết:

– Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

– Nghị định 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

– Thông tư 12/2020/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.