Xã Long An – Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành – Tiền Giang

1. Vị trí địa lý

Xã Long An được chính thức công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2015. Là xã Loại 2 theo phân loại đơn vị hành chính, có vị trí địa lý và điều kiện rất thuận lợi cho phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của địa phương; có tuyến Quốc lộ IA đi qua, xã nằm cách trung tâm thành phố Mỳ Tho khoảng 4 km về hướng Bắc, thuận lợi cho mua bán, trao đối hàng hóa, sản xuất và phát triển thương mại, dịch vụ; có tống diện tích tự nhiên 591,85 ha, trong đó có 468,71 ha đất sản xuất nông nghiệp chiếm 79,19% diện tích của xã. Toàn xã có 4 ấp với 79 tổ nhân dân tự quản; 2.370 hộ với 9.860 nhân khẩu. Xã có 18 Mẹ Việt nam anh hùng ( còn sống 03 mẹ) 253 hộ gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công, 05 cơ quan trường học của tỉnh đóng trên địa bàn, 36 Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 01 to hợp tác, 03 cấp trường ( Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) 01 trạm y tế, 01 đình, 05 chùa, và 01 thánh thất Cao đài.

-Năm 2017 có 2370 hộ đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 100%. Cuối năm bình xét có 2.308/2370 hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ 97,38%, có 1.881/2370 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, tỷ lệ 79,36%.

Toàn xã có 4/4 ấp Văn hóa: ấp Long Tường được công nhận năm 2000 ấp Long Bình được công nhận năm 2001 ấp Long Thới được công nhận năm 2007 ấp Long Thạnh được công nhận năm 2009

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ

– Về cơ cấu tổ chức: hệ thống chính trị xã Long An được tổ chức đúng theo quy định, có đầy đủ các tổ chức chính trị – xã hội, về cán bộ công chức: có 22 chức danh cán bộ chuyên trách, công chức trong đó có 12 trình độ đại học, 03 cao đang, 7 trung cấp và 3 đang học đại học, trình độ lý luận chính trị gồm 01 cao cấp, 17 trung cấp.

a. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

01

Nguyễn Văn Lập

CTUBND

0979109883

[email protected]. vn

02

Nguyễn Văn Nam

PCTUBND

0908830276

03

Lê Huỳnh Minh Hải

PCTHĐND

0909745947

b. Cán bộ công chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

1

Nguyễn Văn Ngân

TCA

0909770639

[email protected]. vn

2

Lê Văn Thắng

TQS

0907004075

[email protected]. vn

3

Nguyễn Thụy Hạ Giao

VP-TK

01882377577

[email protected]. vn

4

Nguyễn Thị Thanh Hằng

VP-TK

0978310063

[email protected]

5

Nguyễn Thị Hồng Nhung

TC-KT

01656420346

[email protected]. vn

6

Nguyễn Thị Mai Khanh

TC-KT

01244213535

7

Nguyễn Văn Nghiệp

TP-HT

0907525925

[email protected]. vn

8

Nguyễn Thị Yến Loan

TP-HT

0916732245

9

Nguyễn Thanh Tùng

ĐC-XD-MT

0907460774

[email protected]. vn

10

Đoàn Thị Cẩm Như

ĐC-XD-MT

0977779825

đoan [email protected]. vn

11

Nguyễn Thành Sơn

VH-XH

0949458708

[email protected]. vn

12

Huỳnh Quốc Vị

VH-XH

01654732343

[email protected]. vn

– Về chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên phạm vi toàn xã, lãnh đạo các ấp thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quôc phòng an ninh ở địa phương.

– Thực hiện đầy đủ các thủ tục đã niêm yết của Bộ thủ tục hành chính do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

– Thành tích:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và Cán bộ xã Long An đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015. Theo Quyết định số 2171 ngày 03/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long An đã hoàn thành xuât săc các chỉ tiêu thi đua kinh tế – xã hội năm 2015 theo Quyết định số 680/QĐ-ƯBND ngày 22/3/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.