Trình quản lý quảng cáo Facebook – Hướng dẫn sử dụng từ A-Z

Trình quản lý quảng cáo Facebook - Hướng dẫn sử dụng từ A-Z

V – Hướng dẫn sử dụng trình quản lý quảng cáo Facebook

 • Chọn mục tiêu chiến dịch của bạn
 • Đặt tên cho chiến dịch quảng cáo của bạn
 • Chọn các danh mục quảng cáo đặc biệt, thử nghiệm A / B và tối ưu hóa ngân sách chiến dịch
 • Thiết lập ngân sách, lịch chạy và đặt giá thầu
 • Thiết lập nhắm mục tiêu theo đối tượng
 • Thiết lập các vị trí đặt quảng cáo
 • Thiết lập quảng cáo Facebook

5.2. Chỉnh sửa quảng cáo bằng Trình quản lý quảng cáo trên Facebook

Để chỉnh sửa hàng loạt các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, hãy chọn các hộp trong cột đầu tiên và chọn “Chỉnh sửa” trên thanh điều hướng.

5.2.1. Các chiến dịch

Ở phần này, bạn có thể chỉnh sửa tên chiến dịch, đặt giới hạn chi tiêu cho chiến dịch (tùy chọn), bật hoặc tắt chiến dịch.

5.2.2. Nhóm quảng cáo

Ở phần này, bạn có thể chỉnh sửa tên, vị trí đặt, ngân sách và lịch trình, đối tượng mục tiêu nhóm quảng cáo, tối ưu hóa và phân phối (nghĩa là nhóm quảng cáo của bạn được tối ưu hóa cho những gì), bật hoặc tắt nhóm quảng cáo.

5.2.3. Quảng cáo

Ở phần này, bạn có thể chỉnh sửa tên quảng cáo, điểm đến (tức là Trang Facebook nơi xuất phát quảng cáo của bạn), nội dung của quảng cáo (hình ảnh, văn bản, liên kết, kêu gọi hành động), bật hoặc tắt quảng cáo.

5.3. Báo cáo quảng cáo trên Facebook

Thông qua các bộ lọc của Facebook Ads Manager, bạn sẽ có thể xem quảng cáo hoạt động thế nào so với mục tiêu và tạo các báo cáo gọn gàng cho team của mình.

5.3.1. Bộ lọc quảng cáo: Tìm chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo có liên quan

Facebook cung cấp bốn cách nhanh chóng để lọc và tìm kiếm các quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo cụ thể:

Trinh-quan-ly-quang-cao-facebook

1, Tìm kiếm

2, Bộ lọc

3, Phạm vi ngày

4, Bậc quảng cáo

5.3.2. Bộ lọc thống kê: Nhận dữ liệu quan trọng cho báo cáo quảng cáo

Hai cách chính để tùy chỉnh bảng báo cáo của bạn là thông qua Cột và Phân tích.

“Cột” giúp bạn nhanh chóng tìm thấy dữ liệu có liên quan. Bạn có thể lướt xuống “Tùy chỉnh cột” để bỏ chọn hoặc chọn thêm số liệu (cột) theo nhu cầu của mình.

Bạn có thể hiểu rõ hơn về quảng cáo Facebook của mình bằng cách chia nhỏ dữ liệu hơn nữa. Bạn có thể chia nhỏ dữ liệu bằng cách:

 • Phân phối (ví dụ: tuổi, vị trí hoặc nền tảng)
 • Hành động (ví dụ: thiết bị chuyển đổi, điểm đến hoặc loại chế độ xem video)
 • Thời gian (ví dụ: ngày, tuần hoặc tháng)

Bạn có thể chọn tối đa một tiêu chí từ mỗi phần.

5.3.3. Xuất, chia sẻ và lưu báo cáo quảng cáo trên Facebook

1, Xuất: Bạn có thể tải xuống dữ liệu dưới dạng tệp Excel hoặc CSV.

2, Chia sẻ: Tùy chọn này cung cấp cho bạn một liên kết, bạn có thể chia sẻ với những người có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo.

3, Lưu: Bạn có thể dễ dàng lưu các chế độ xem dữ liệu để quay lại sau hoặc lên lịch email để gửi báo cáo cho bạn tự động hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

5.4. Phân tích hiệu suất của Quảng cáo trên Facebook

Facebook Ads Manager cho phép bạn đi sâu vào từng chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc quảng cáo của mình, cung cấp thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như kết quả theo thời gian và phân tích nhân khẩu học.

Trinh-quan-ly-quang-cao-facebook

– Biểu đồ thông tin chi tiết

Các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu quảng cáo, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hiệu suất, nhân khẩu học và vị trí.

– Phần tóm tắt

Phần tóm tắt cung cấp tóm tắt về quảng cáo của bạn, chẳng hạn như phân phối, mục tiêu, số tiền chi tiêu ngày hôm nay và tổng lịch trình. Ngoài ra còn có các tùy chọn để bật hoặc tắt quảng cáo, chỉnh sửa quảng cáo, tạo một quảng cáo tương tự hoặc xóa quảng cáo.

– Bảng báo cáo

Bảng báo cáo tương tự như bảng trên trang tổng quan chính. Sự khác biệt duy nhất là nó không hiển thị cho bạn tất cả các quảng cáo trên Facebook. Nếu bạn đang xem một chiến dịch, nó chỉ hiển thị cho bạn những bộ quảng cáo hoặc quảng cáo trong chiến dịch. Nếu bạn đang xem một bộ quảng cáo, nó chỉ hiển thị cho bạn những quảng cáo trong bộ quảng cáo. Nếu bạn đang xem một quảng cáo, nó chỉ hiển thị cho bạn quảng cáo đó.

Các chỉ số quan trọng của Trình quản lý quảng cáo

 • Kết quả: Đây chỉ là số lượng chuyển đổi hoặc số lần hoàn thành mục tiêu mà bạn đang nhận được.
 • Giá mỗi kết quả: Đây là số tiền bạn chi tiêu để có được khách hàng tiềm năng mới, khách hàng mới,… Nếu mục tiêu của bạn là chuyển đổi, thì đây sẽ là giá mỗi chuyển đổi.
 • Tỷ lệ nhấp qua: Đây là số lần nhấp vào liên kết chia cho số lần hiển thị. Nếu CTR của bạn dưới 1%, điều đó cho thấy rằng quảng cáo của bạn không hấp dẫn hoặc chưa tiếp cận đúng mục tiêu.
 • Tần suất quảng cáo: Con số này cho biết số lần hiển thị quảng cáo chia cho phạm vi tiếp cận – hoặc số lần trung bình một người đã xem quảng cáo của bạn. Mọi người đều biết cảm giác như thế nào khi xem cùng một quảng cáo hàng triệu lần
 • Xếp hạng chất lượng: Điểm do Facebook đưa ra. Nó cho bạn biết mức độ liên quan của quảng cáo với đối tượng mục tiêu.