Chi tiết tin

2. Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: Lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,…); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm,…), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ,… được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Người đứng đầu doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người lao động, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, bảo đảm sức khỏe, an toàn dịch bệnh cho người lao động; chủ động mua sắm sinh phẩm test nhanh và liên hệ với Sở Y tế để được tập huấn thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho công nhân, người làm việc tại doanh nghiệp. Chủ động thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, sắp xếp, bố trí ăn, nghỉ, sản xuất cho công nhân tại nơi làm việc đối với những nơi đủ điều kiện.

4. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị này, đồng thời lưu ý:

a) Kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người.

c) Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất làm đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.

d) Đảm bảo tốt nhất an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh và với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch; không để thiếu hàng hóa, ách tắc giao thông.

đ) Yêu cầu tất cả người dân ngoài tỉnh về địa phương từ ngày 01/7/2021 đến nay phải đến trạm y tế các xã, phường, thị trấn nơi cư trú để khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nếu chưa thực hiện) để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp.

e) Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính có giá trị trong vòng 03 ngày, xét nghiệm phải được thực hiện tại đơn vị y tế có thẩm quyền. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính thì không được vào địa bàn tỉnh Trà Vinh. Riêng tại Chốt cầu Cổ Chiên,các trường hợp qua chốt vào tỉnh Trà Vinh phải thực hiện xét nghiệm nhanh (nếu không hoặc có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính quá 03 ngày) để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

g) Đối với các đối tượng được xác định là F2 (trường hợp được xác định là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh COVID-19 xác định); các đối tượng F2 đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh và tất cả người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng về tỉnh Trà Vinh đều phải thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày (trừ trường hợp phải cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở điều trị theo quy định), tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà; người đang thực hiện cách ly tại nhà phải nghiêm chỉnh chấp hành, không được tiếp xúc với người trong gia đình và người thân; đồng thời, người trong gia đình phải chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế khi ra ngoài, khi tiếp xúc với người bị cách ly tại nhà và người khác.

Riêng các trường hợp người ngoài tỉnh đến tỉnh Trà Vinh với mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 86/BCĐ ngày 08/7/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

5. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện thực tế, ưu tiên bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu phải đến làm việc tại công sở; trường hợp làm việc tại nhà phải đảm bảokhông để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường tổ chức họp trực tuyến, chỉ tổ chức họp trực tiếp khi thực sự cần thiết, số lượng đại biểu dự họp trực tuyến hoặc trực tiếp không quá 20 người trong một phòng. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý phải thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Người đứng đầu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không bố trí điều kiện đảm bảo và chỉ đạo chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

7. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình người ngoài tỉnh về cư trú trên địa bàn tỉnh; quản lý, giám sát chặt chẽ người nhập cảnhđể áp dụng biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp.

8. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở y tế. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu cách ly tập trung theo quy định.

b) Chỉ đạo trạm y tế các xã, phường, thị trấn thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người dân ngoài tỉnh về địa phương theo điểm đ khoản 4 Chỉ thị này.

c) Kiểm tra, rà soát, mua sắm kịp thời các trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm,… đảm bảo đáp ứng đủ và dự phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác khi cần thiết.

9. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng,nghiêm cấm không cho các phà, đò sông đưa khách qua các tỉnh (trừ phà Đại Ngãi). Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, trường hợp cấp cứu, chuyển viện, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

10. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; thông tin, khuyến cáo người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến,…

b) Tăng cường kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 hoặc thông tin của các bệnh nhân COVID-19 (F0), các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần (F1, F2),…lên mạng xã hội.

11. Giám đốc Sở Công Thương phối hợp các cơ quan chức năng và Cục Quản lý thị trường Trà Vinh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ổn định thị trường, bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ tích trữ, tăng giá.

12. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh:

a) Có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng ngay kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nếu có đủ điều kiện thì thực hiện phương án sắp xếp, bố trí cho người lao động ăn, nghỉ, sản xuất tại đơn vị để kịp thời xử lý khi có tình huống nhiễm bệnh trong đơn vị.

b)Khẩn trương triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

13. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan tham mưu bố trí kinh phí, đảm bảo đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch.

14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, triệt để ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

b) Nhanh chóng xây dựng kế hoạch mở rộng, bổ sung thêm các khu cách ly tập trung, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cách ly tập trung để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

c) Quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn, không để bỏ sót đối tượng, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, test nhanh COVID-19 để quyết định áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp.

d) Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly tập trung (F1), cách ly tại nhà (F2), không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra trường hợp F1, F2 không được quản lý kịp thời.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Tổ COVID cộng đồng tuyên truyền sâu rộng, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm.

16. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các vùng bị cách ly, phong tỏa.

Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Việc thực hiện Chỉ thị này không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự nghiệp phát triển của đất nước.

(Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)./.

Thực hiện: Chí Quang.