Tông Đồ Cầu Nguyện- Ngày 22.02.2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là Thứ tư Lễ Tro, khởi đầu của Mùa Chay Thánh, là thời điểm mà mỗi người chúng con cần xem xét lại tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa, cũng như cho anh chị em mình. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.” (Mt 6,1). Lời Chúa hôm nay mời gọi con hãy biết cho đi, cầu nguyện và ăn chay trong bầu khí thinh lặng. Con lên kế hoạch để cầu nguyện cùng với Chúa Thánh Thần. Con đi sâu vào nơi thinh lặng nội tâm để tỏ bày sức sáng tạo của Tình Yêu mà con mang trong mình. Con chọn lấy một mục tiêu làm kim chỉ nam trong suốt Mùa Chay này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lent begins today and is a time to reconsider where your love for God and your brothers and sisters is. “But take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father” (Mt 6:1-6, 16-18). The Word invites you to give alms, to pray, and to fast in silence while facing God. Plan this time with the Holy Spirit. Enter into yourself to display the creativity of the Love that you carry within. Choose a goal which will can be an axis to guide your Lent while considering the monthly intention. Our Father. (Team Argentina)

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút trong ngày để phục hồi sức mạnh nội tâm nơi mình. Trái tim con hôm nay đặt để nơi đâu? Điều gì đã giúp con làm dịu đi sự mệt mỏi của mình? ĐTC Phanxicô nói rằng, giáo xứ là “Hội thánh thu nhỏ, cộng đồng trong các cộng đồng, là thánh địa nơi người khát tìm đến uống để tiếp tục bước đi, là trung tâm của việc truyền giáo.” Con có thể đóng góp được gì cho giáo xứ nơi con đang sống? Con cầu nguyện và xin ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn con. Con tiếp tục hành trình sống với sự đồng hành của Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

It is good to know how to stop and recover spiritual strength along your journey. Where is your heart today? In what do you quench your thirst? Pope Francis says that the parish “is a community of communities, a sanctuary where the thirsty go to drink to continue walking, and a center of constant missionary sending.” What can you contribute to your ecclesial community to embody what it is and should be? Pray and let the Spirit lead you. Continue your journey with Him.

— ∞ + ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, ngày đầu tiên của Mùa Chay đang dần khép lại. Nghi thức xức tro trên trán nhắc nhớ con cũng như mỗi Kitô hữu rằng chúng con đều là người tội lỗi, những tạo vật mong manh. Hôm nay, khi ăn chay, con tự hỏi: những thái độ nào trong nội tâm khiến con xa cách Chúa? Con thiếu lòng bác ái ở đâu, và con có thể thực hành việc “ăn chay hãm mình” nào khác để ngày càng đặt Chúa làm trọng tâm của đời con hơn? Lạy Chúa, xin dạy con ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái cách âm thầm, không phô trương, không giả hình. Con thầm cám ơn những chứng tá của Chúa, là các mục tử, linh mục, tu sĩ và giáo dân, cũng như tất cả những người đã mang Chúa hiện diện trong cộng đoàn bằng sự vâng phục và đời sống của họ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Tonight, Lord, I think of this first day of Lent, Ash Wednesday. The Church, by marking our foreheads, reminds us that we are sinners and fragile creatures. Today, with my fasting, I ask myself: what interior attitudes distance me from You? Where do I lack charity, and what other “fasts” could I practice to put You more and more first in my life? Lord, teach us to fast, pray, and be charitable quietly and without hypocrisy. Thank you for the testimony of pastors, priests, and laity who make you present in our communities with their fidelity and life. Hail Mary.