Toán lớp 5 trang 127: Luyện tập chung chương 3

Toán lớp 5 trang 127: Luyện tập chung chương 3

Toán lớp 5 trang 127: Luyện tập chung chương 3 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 5 giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức, hệ thống lại các dạng bài tập trong phạm vi SGK Toán 5 chương 3 hình học ôn luyện chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 2 lớp 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 126 Giới thiệu hình trụ – giới thiệu hình cầu

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Luyện tập chung trang 127 SGK Toán lớp 5. Lời giải sau đây bám sát chương trình học. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu với bài làm của mình sau đây.

Toán lớp 5 luyện tập chung trang 127 Bài 1

Cho hình thang vuông ABCD có AB = 4 cm, DC = 5 cm, AD = 3cm. Nối D với B được hình tam giác ABD và BDC.

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 5

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Phương pháp giải

– Tam giác BDC có chiều cao bằng chiều cao của hình thang ABCD là AD = 3cm.

– Muốn tính diện tích tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

– Muốn tính diện tích tam giác vuông ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo) chia cho 2.

– Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai cạnh đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

– Muốn tìm tỉ số phần trăm của A và B ta lấy A chia cho B, sau đó lấy thương vừa tìm được nhân với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích vừa tìm được.

Đáp án

Toán lớp 5 luyện tập chung trang 127 Bài 2

Cho hình bình hành MNPQ, có MN = 12 cm, KH = 6 cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: S = a × h : 2 (trong đó a là độ dài đáy, h là chiều cao tương ứng), tính diện tích từng hình rồi so sánh kết quả với nhau.

Đáp án

Giải Toán lớp 5 trang 127

Toán lớp 5 luyện tập chung trang 127 Bài 3

Trên hình bên hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 5

Phương pháp giải

– Quan sát hình vẽ ta thấy đường kính của hình tròn tâm O là 5 cm.

– Tính bán kính hình tròn ta lấy đường kính chia cho 2.

– Tính diện tích hình tròn = bán kính × bán kính × 3,14.

– Tính diện tích tam giác ABC = BA × BC : 2 (vì tam giác ABC vuông tại B).

– Diện tích phần đã tô màu của hình tròn = diện tích hình tròn tâm O − diện tích tam giác ABC.

Đáp án

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 128 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 3 (tiếp theo)

Trắc nghiệm Luyện tập chung chương 3

>> Xem đầy đủ trắc nghiệm tại đây: Trắc nghiệm Luyện tập chung chương 3

>> Tham khảo thêm:

  • Giải bài tập trang 124, 125 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp theo)
  • Giải bài tập trang 123 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Xem đầy đủ chuyên mục Giải Toán lớp 5 tại đây: Giải Toán lớp 5 SGK + VBT