Giải bài tập trang 5 SGK toán 4

Giải bài tập trang 5 SGK toán 4

=> Tham khảo Giải toán lớp 4 tại đây: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải bài tập trang 5 Toán 4 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:Tính nhẩm:a) 6000 + 2000 – 4000 b) 21000 x 3 90000 – (70000 – 20000) 9000 – 4000 x 2 90000 – 70000 – 20000 (9000 – 4000) x 2 12000 : 6 8000 – 6000 : 3

Phương pháp giải:1. Tính nhẩm phép cộng/ trừ số tròn nghìn: Cộng/ trừ các chữ số lớp nghìn với nhau, sau đó thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.2. Tính nhẩm phép nhân các số tròn nghìn: Nhân các chữ số lớp nghìn với số đã cho, rồi thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.3. Tính nhẩm phép chia các số tròn nghìn: Chia các chữ số lớp nghìn cho số đã cho, rồi thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.* Lưu ý:- Thực hiện phép tính từ trái qua phải.- Trong trường hợp biểu thức chứa cả phép cộng, trừ, nhân, chia, ta cần thực hiện phép nhân chia trước, cộng trừ sau.- Trong trường hợp biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:a) 6000 + 2000 – 4000Có thể tính nhẩm như sau:6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìnVà ghi như sau:6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000Nhẩm tương tự như trên ta có:90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 4000090000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 012000 : 6 = 2000b) 21000 x 3Có thể nhẩm: 21 nghìn x 3 = 63 nghìnVà ghi: 21000 x 3 = 63000Nhẩm tương tự như trên ta có:9000 – 4000 x 2 = 9000 – 8000 = 1000(9000 – 4000) x 2 = 5000 x 2 = 100008000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

2. Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:Đặt tính rồi tính:a) 6083 + 2378 b) 56346 + 2854 28763 – 23359 43000 – 21308 2570 x 5 13065 x 4 40075 : 7 65040 : 5

Phương pháp giải:– Đối với phép trừ/ phép cộng:+ Đặt các chữ số của các hàng sao cho thẳng cột với nhau+ Thực hiện phép tính cộng/ trừ như các số tự nhiên bình thường, theo thứ tự từ phải qua trái.- Đối với phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số: Nói cách khác đây chính là thao tác thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất+ Đặt thừa số thứ nhất có nhiều chữ số phía trên, thừa số thứ hai có một chữ số phía dưới sao cho thẳng cột với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.+ Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất, theo thứ tự từ phải qua trái+ Cần chú ý đến việc nhớ số chục của mỗi bước nhân vào kết quả của bước nhân kế tiếp+ Cứ như vậy thực hiện các thao tác cho đến khi kết thúc phép tính và tìm ra kết quả.- Đối với phép chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số:+ Đặt tính dọc+ Từ trái qua phải, lấy chữ số của hàng cao nhất ở số bị chia chia cho số chia, ra thương+ Tiếp tục lấy thương vừa tìm được nhân với số chia, rồi lấy số bị chia trừ đi tích vừa tìm được đó+ Hạ tiếp chữ số ở hàng thấp hơn của số bị chia, được số bị chia mới, lấy kết quả đó chia tiếp cho số chia.+ Lặp lại các thao tác cho đến khi kết thúc phép tính, tìm ra kết quả.

Đáp án:giai bai 2 trang 5 sgk toan 4

3. Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:Tính giá trị biểu thức:a) 3257 + 4659 – 1300; b) 6000 – 1300 x 2;c) (70850 – 50230) x 3; d) 9000 + 1000 : 2.

Phương pháp giải:– Trong biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc phép nhân và phép chia, ta cần thực hiện phép tính từ trái qua phải- Trong biểu thức có cả phép cộng, trừ, nhân, chia, ta cần thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau- Trong biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600 = 3400c) (70850 – 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

4. Giải bài 4 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:Tìm x:a) x + 875 = 9936 b) x x 2 = 4826 x – 725 = 8259 x : 3 = 1532

Phương pháp giảiĐể giải được bài toán này, các bạn cần nắm được quy tắc sau:- Trong phép cộng: Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.- Trong phép trừ:+ Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ+ Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.- Trong phép nhân: Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.- Trong phép chia:+ Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia+ Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Đáp án:a) x + 875 = 9936 x – 725 = 8259 x = 9936 – 875 x = 8259 + 725 x = 9061 x = 8984b) x x 2 = 4826 x : 3 = 1532 x = 4826 : 2 x = 1532 x 3 x = 2413 x = 4596

5. Giải bài 5 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Phương pháp giải:– Bước 1: Tìm số lượng tivi nhà máy đó sản xuất được trong 1 ngày, bằng cách lấy số tivi sản xuất được trong 4 ngày đã biết chia cho 4.- Bước 2: Lấy kết quả vừa tìm được trong phép tính trên, nhân với 7, sẽ ra đáp án cần tìm.

Đáp án:Trong 1 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là: 680 : 4 = 170 (chiếc)Trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là: 170 x 7 = 1190 (chiếc) Đáp số: 1190 chiếc .

giai toan 4 trang 5 sgk on tap cac so den 100 000 tiep theo

giai toan 4 trang 5 sgk on tap cac so den 100 000 tiep theo 2

Bài viết trước, các em đã được hướng dẫn giải Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 SGK – Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp). Vẫn với nội dung thực hiện các phép tính và các bài toán về các số đến 100000, bài Giải Toán 4 trang 5 SGK – Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) sẽ giúp các em học sinh nắm bắt được đầy đủ những kiến thức bài học Cùng với đó là các cách giải toán thông qua hệ thống hướng dẫn giúp cho việc giải toán lớp 4 được thực hiện nhanh chóng, bằng nhiều phương pháp khác nhau. Các bạn hãy cùng tham khảo để nâng cao kết quả học tập của mình tốt nhất nhé.Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3 trang 6 SGK – Biểu thức có chứa một chữ, các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết và ứng dụng cho quá trình học tập đạt kết quả cao.

Giải câu 1 đến 5 trang 5 SGK môn Toán lớp 4

– Giải câu 1 trang 5 SGK Toán lớp 4

– Giải câu 2 trang 5 SGK Toán lớp 4

– Giải câu 3 trang 5 SGK Toán lớp 4

– Giải câu 4 trang 5 SGK Toán lớp 4

– Giải câu 5 trang 5 SGK Toán lớp 4

Trên đây là phần Giải bài tập trang 5 SGK toán 4 trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 4, 5 SGK toán 4 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 6 SGK toán 4 để học tốt môn Toán lớp 4 hơn.

Chương I Số tự nhiên các em học bài Luyện tập trang 26 SGK Toán 4, hãy xem gợi ý Giải Toán 4 trang 26 của Luyện tập trang 26 SGK Toán 4 để học tốt Toán 4.

Biểu đồ (tiếp theo) là phần học tiếp theo của Chương I Số tự nhiên lớp 11 cùng xem gợi ý Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 để nắm vững kiến thức cũng như học tốt Toán 4.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-4-trang-5-sgk-on-tap-cac-so-den-100-000-tiep-theo-33830n.aspx