Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các bài tập về cộng trừ nhân chia với các số tự nhiên, giải Toán có lời văn, dạng Toán tìm X. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Ôn tập về Các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164/SGK Toán 4) dưới đây.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 1

Tính giá trị của các biểu thức: m + n; m – n; m x n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28;

b) m = 2006; n = 17.

Phương pháp giải:

Thay giá trị của m, n vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị biểu thức đó.

Đáp án:

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 2

Tính:

a) 12054 : (15 + 67);

29150 – 136 x 201

b) 9700 : 100 + 36 x 12.

(160 x 5 – 25 x 4) : 4

Phương pháp giải:

– Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có phép tính cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì ta thực hiện phép tính nhân, phép chia trước, phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 36 x 25 x 4

18 x 24 : 9

41 x 2 x 8 x 5

b) 108 x (23 + 7)

215 x 86 + 215 x 14

53 x 128 – 43 x 128

Phương pháp giải:

– Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân để nhóm các số có tích là số tròn chục, tròn trăm …

– Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng: a × (b + c) = a × b + a × c.

– Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu: a × (b – c) = a × b – a × c.

Đáp án:

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 4

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần?

Tóm tắt

Tuần đầu: 319m vải

Tuần sau: nhiều hơn tuần đầu 76m

Trung bình mỗi ngày: ….m?

Phương pháp giải:

– Tính số vải bán được trong tuần thứ hai ta lấy số vải bán trong tuần thứ nhất cộng với 76m.

– Tính số vải bán được trong cả hai tuần.

– Tính số ngày trong 2 tuần.

– Tính số vải trung bình mỗi ngày bán được ta lấy số vải bán được trong cả hai tuần chia cho số ngày trong 2 tuần.

Đáp án:

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 5

Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

Tóm tắt

1 hộp bánh: 24000 đồng

1 chai sữa: 9800 đồng

Mua 2 hộp bánh và 9 chai sữa: còn lại 93200 đồng

Ban đầu: … đồng?

Phương pháp giải:

– Số tiền mua 2 hộp bánh = số tiền mua 1 hộp bánh × 2.

– Số tiền mua 6 chai sữa = số tiền mua 1 chai sữa × 6.

– Tính tổng số tiền mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa.

– Số tiền lúc đầu mẹ có = số tiền mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa + số tiền còn lại của mẹ.

Đáp án:

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 164, 165, 166 SGK Toán 4: Ôn tập về biểu đồ

Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về phép tính với số tự nhiên, tính giá trị biểu thức, tính bằng cách thuận tiện, ôn tập Toán lớp 4 chương 6 Ôn tập cuối năm, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 2 lớp 4. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài giải bài tập Toán 4 SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 nhằm giúp các bạn học tốt môn Toán hơn. Mời các bạn tham khảo bài tập các sách tương ứng trong chương trình hoc:

  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Các em học sinh tham khảo đầy đủ đề thi học kì 2 lớp 4 các môn học của các trường Tiểu học trên cả nước chi tiết tại VnDoc.com.