Lời giải bài tập Unit 2 lớp 8 Skills 1 trang 24 trong Unit 2: Life in the countryside Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 2.

Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 (trang 24) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 24 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Quan sát tranh và thảo luận các câu hỏi sau)

1. What can you see in it?

2. Which of the following adjectives describe the picture?

Gợi ý:

1. paddy fields, cattle (buffaloes), farmers, a combine harvester, a lake / pond, trees, houses, a dirt road, horizon, etc.

2. peaceful, vast, picturesque

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể thấy gì trong đó?

– Ruộng lúa, gia súc (trâu), nông dân, máy gặt đập liên hợp, hồ/ao, cây cối, nhà cửa, con đường đất, chân trời, v.v.

2. Các tính từ nào sau đây miêu tả bức tranh?

– peaceful, vast, picturesque (thanh bình, rộng lớn, đẹp như tranh vẽ)

2 (trang 24 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the text about life in a village in Viet Nam. Match the highlighted words in the text with their meanings. (Đọc văn bản về cuộc sống ở một ngôi làng ở Việt Nam. Nối các từ được đánh dấu trong văn bản với ý nghĩa của chúng.)

I feel fortunate that I am living in a peaceful village in southern Viet Nam. The scenery here is beautiful and picturesque with vast fields stretching long distances. The houses are surrounded by green trees. There are lakes, ponds, and canals here and there. The air is fresh and cool. Life here seems to move more slowly than in cities. The people work very hard. They grow vegetables, cultivate rice, and raise cattle. At harvest time, they use combine harvesters to harvest their crops. Many families live by growing fruit trees in the orchards. Others live by fishing in lakes, ponds, and canals. Life in the village is very comfortable for children. They play traditional games. Sometimes they help their parents pick fruit and herd cattle. People in my village know each other well. They are friendly and hospitable. They often meet each other in the evening, eating fruit, playing chess, singing folk songs, and chatting about everyday activities.

Hướng dẫn dịch:

Tôi cảm thấy may mắn vì tôi đang sống trong một ngôi làng yên bình ở miền Nam Việt Nam. Khung cảnh nơi đây đẹp tựa tranh vẽ với những cánh đồng bạt ngàn trải dài tít tắp. Những ngôi nhà được bao quanh bởi cây xanh. Có hồ, ao và kênh rạch ở đây và ở đó. Không khí trong lành và mát mẻ. Cuộc sống ở đây dường như di chuyển chậm hơn ở các thành phố. Người dân làm việc rất chăm chỉ. Họ trồng rau, trồng lúa và chăn nuôi gia súc. Vào thời điểm thu hoạch, họ sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch mùa màng của mình. Nhiều gia đình sống bằng nghề trồng cây ăn trái trong vườn. Những người khác sống bằng nghề đánh bắt cá ở hồ, ao và kênh rạch. Cuộc sống ở làng rất thoải mái cho trẻ em. Họ chơi các trò chơi truyền thống. Đôi khi họ giúp cha mẹ hái trái cây và chăn gia súc. Mọi người trong làng tôi biết rõ về nhau. Họ rất thân thiện và mến khách. Họ thường gặp nhau vào buổi tối, ăn trái cây, đánh cờ, hát dân ca và trò chuyện về các hoạt động hàng ngày.

Đáp án:

1. c

2. a

3. d

4. b

Giải thích:

1. kéo dài = c. bao phủ một vùng đất rộng lớn

2. kênh rạch = a. những lối đi nhỏ được sử dụng để dẫn nước cho các cánh đồng, cây trồng, v.v.

3. trồng trọt = d. trồng cây hoặc hoa màu

4. vườn cây ăn quả = b. những nơi người ta trồng cây ăn quả

3 (trang 24 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the text again and tick (V) T (True) or F (False) for each sentence. (Đọc văn bản một lần nữa và đánh dấu (V) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho mỗi câu.)

1. Life in the author’s village is very peaceful.

2. The people in the village work very hard.

3. Villagers live only by catching fish in lakes, ponds, and canals.

4. The children are always busy helping their parents.

5. The villagers get along well.

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc sống ở làng quê của tác giả thật yên bình.

2. Người dân trong làng làm việc rất chăm chỉ.

3. Dân làng chỉ sống bằng nghề đánh bắt cá ở hồ, ao, rạch.

4. Con cái luôn bận rộn giúp đỡ cha mẹ.

5. Dân làng hòa thuận.

Đáp án:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

Giải thích:

1. Thông tin: I feel fortunate that I am living in a peaceful village in southern Viet Nam.

2. Thông tin: The people work very hard.

3. Thông tin: Many families live by growing fruit trees in the orchards. Others live by fishing in lakes, ponds, and canals.

4. Thông tin: Life in the village is very comfortable for children. They play traditional games. Sometimes they help their parents pick fruit and herd cattle.

5. Thông tin: People in my village know each other well. They are friendly and hospitable.

4 (trang 24 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Make notes about the village or town where you live or which you know (Ghi chú về ngôi làng hoặc thị trấn nơi bạn sống hoặc nơi bạn biết)

Gợi ý:

Name

Hoan Kiem Lake – Hoan Kiem District

Location

Ha Noi

Scenery

Hoan Kiem Lake – Ngoc Son Temple

How people live

People go to work every day

Activities adult or children often do

Children go to school

Adult go to work in their company or they work from home selling stuff

The relationships among the people

People get along well

Special features

Crowded and noisy city

Hướng dẫn dịch:

Tên

Hồ Hoàn Kiếm – Quận Hoàn Kiếm

Vị trí

Hà Nội

Phong cảnh

Hồ Hoàn Kiếm – Đền Ngọc Sơn

Mọi người sống như thế nào

Mọi người đi làm mỗi ngày

Hoạt động người lớn hoặc trẻ em thường làm

Trẻ em đi học

Người lớn đi làm ở công ty hoặc bán hàng tại nhà

Các mối quan hệ giữa người dân

Mọi người hòa thuận với nhau

Đặc điểm đặc biệt

Thành phố đông đúc và ồn ào

5 (trang 24 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Take turns to talk about the village or town where you live or which you know. Use the information in 4. (Làm việc nhóm. Thay phiên nhau nói về ngôi làng hoặc thị trấn nơi bạn sống hoặc bạn biết. Sử dụng thông tin bài 4).

Gợi ý:

I live in Duong Lam. It’s an old village outside Ha Noi. It has ancient pagoda, traditional houses and temples.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sống ở Đường Lâm. Đó là một ngôi làng cổ bên ngoài Hà Nội. Nó có chùa cổ, nhà truyền thống và đền thờ.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 2

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 (trang 20)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 2 (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 2 (trang 25)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking Back (trang 26)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Project (trang 27)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3