Cổng thông tin điện tử Huyện Đông Sơn

Toàn cảnh hội nghị.

Thôn 3 Thịnh Trị có 236 hộ, 728 nhân khẩu. Xác định rõ những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ và nhân dân trong thôn đã thống nhất, đồng lòng, chung tay xây dựng thôn kiểu mẫu, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể trong thôn đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua sản xuất, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống lúa năng xuất, chất lượng cao vào mùa vụ, từ đó thu nhập của người dân trong thôn tăng. Tính hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 69,18 triệu đồng/người. Sau gần 2 năm xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn đã huy động tổng nguồn lực 21.316 triệu đồng; trong đó ngân sách cấp tỉnh, huyện hỗ trợ trên 2 tỷ đồng; Ngân sách xã hỗ trợ 6 tỷ 257 triệu đồng; nhân dân đóng góp trên 13 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn trên, thôn đã nâng cấp mở rộng bê tông hóa 2,09km đường giao thông ngõ xóm, giao thông nội đồng, vận động nhân dân xây dựng 4,2 km tường rào thoáng, 1,5km đường hoa, 2,09km rãnh thoát nước khu dân cư, xây mới nhà văn hóa với diện tích 755,8m2. Các hoạt động văn hóa, TDTT được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt 95,2%. 94% hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu Gia đình kiểu mẫu. 95,44% lao động trong độ tuổi có việc làm, tỷ lệ có nhà ở đạt tiêu chuẩn bộ xây dựng đạt 100%; 95,6% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% các hộ gia đình trong thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trên địa bàn thôn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác được kiềm chế. Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Đồng chí Nguyễn Như Thủy Ủy viên BTV, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện, thường vụ chỉ đạo cụm đã trao Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và tiền thưởng của UBND huyện cho cán bộ và nhân dân thôn 3 Thịnh Trị.

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thôn 3 Thịnh Trị đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu và được Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Thủy Ủy viên BTV, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện, thường vụ chỉ đạo cụm đã trao Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và tiền thưởng của UBND huyện cho cán bộ và nhân dân thôn 3 Thịnh Trị; Đảng uỷ – UBND xã Đông Quang trao hoa và tặng thưởng cán bộ và Nhân dân trong thôn.

Đảng uỷ – UBND xã Đông Quang trao hoa và tặng thưởng cán bộ và Nhân dân trong thôn.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Đông Quang đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn, vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022.