Quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc tạo động lực phát triển kinh tế

Thị trấn Hậu Lộc là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Hậu Lộc. Trải qua các thời kỳ quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch từ năm 2008 đến nay, không gian của thị trấn đã có nhiều thay đổi nhưng chưa tương xứng với định hướng phát triển và tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thị trấn Hậu Lộc được quy hoạch mở rộng sẽ là trung tâm đô thị văn minh, hiện đại của huyện Hậu Lộc trong tương lai.

Những năm qua, được sự quan tâm của các ban, ngành cấp tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện Hậu Lộc đã kêu gọi, thu hút được nhiều dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Việc quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của huyện gắn với thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính các cấp. Khai thác tiềm năng lợi thế xây dựng đô thị, gắn kết việc phát triển thị trấn Hậu Lộc với các tiểu vùng phụ cận. Bảo đảm điều kiện sống, lao động và phát triển của người dân thông qua việc tổ chức cơ cấu hoạt động các khu chức năng trong đô thị, tạo môi trường sống tốt cho người dân đô thị. Làm cơ sở để nâng cấp, mở rộng đô thị, quản lý thu hút đầu tư, quản lý xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch đề ra. Xây dựng thị trấn là hạt nhân, động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn huyện. Tạo sức hút các nhà đầu tư trong tình hình phát triển kinh tế – xã hội mới của tỉnh. Chính vì vậy, UBND huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa đưa ra phương án quy hoạch được UBND tỉnh chấp thuận, phê duyệt tại Quyết định số 4907 ngày 20-11-2019 về điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc đến năm 2035.

Theo quy hoạch trên, thị trấn Hậu Lộc sẽ là đô thị loại V, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Hậu Lộc. Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích thị trấn Hậu Lộc, xã Lộc Tân, xã Thịnh Lộc, xã Xuân Lộc và thôn Phú Thịnh của xã Phú Lộc. Theo đó, thị trấn Hậu Lộc sẽ có giới hạn như sau: Phía Bắc giáp các xã Tuy Lộc, Cầu Lộc; phía Nam giáp sông Trường Giang và huyện Hoằng Hóa; phía Đông giáp các xã Hoa Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc; phía Tây giáp các xã Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Thuần Lộc. Quy mô dân số đến năm 2035 sẽ có khoảng 26.000 người; tổng diện tích quy hoạch là 1.712,8 ha. Hướng phát triển chủ đạo của thị trấn Hậu Lộc là hướng Tây Bắc và Đông Nam.

Cũng theo đó, khu trung tâm hành chính thị trấn sẽ di chuyển sang khu vực mới tại tiểu khu 3 thị trấn hiện tại (gần trường mầm non mới). Khu trung tâm văn hóa – thể thao, sân vận động, nhà thi đấu đa năng huyện được mở rộng cải tạo với tổng quy mô 16,2 ha. Khu công trình di tích tôn giáo sẽ có quy mô 3,6 ha. Các công trình bệnh viện được mở rộng về phía Đông với quy mô 3,3 ha. Các khu vực dịch vụ thương mại được tổ chức phân tán, bố trí phù hợp với bán kính phục vụ tại các nút giao các tuyến đường chính như đường tỉnh 526B và Quốc lộ 10 với tổng quy mô khoảng 19,1 ha. Bố trí 8 khu công viên cây xanh tạo không gian mở cho đô thị với quy mô khoảng 18,6 ha. Khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang với quy mô khoảng 322,2 ha. Khu ở mới với quy mô đến năm 2025 khoảng 52,3 ha; đến năm 2035 khoảng 76,5 ha. Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 khoảng 36,4 ha; đến năm 2035 khoảng 47,1 ha. Các khu vực sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực trung tâm thị trấn được giữ lại để phát triển nông nghiệp với quy mô 485,4 ha…

Ngày 29-11-2021, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định số 4801/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc đến năm 2035. Trong đó điều chỉnh cục bộ một số vị trí và quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. UBND huyện Hậu Lộc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ quỹ đất quy hoạch xây dựng, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Hoàn chỉnh hồ sơ được duyệt theo quy định, tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Lộc đến năm 2035 cho địa phương, làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện. Phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức công bố rộng rãi nội dung điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt. Lập chương trình, dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và dài hạn, xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nguồn khai thác từ quỹ đất bằng các cơ chế, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo tiến độ thực hiện các quy hoạch đến nay, đã triển khai được một số phần việc, đó là sáp nhập xong các xã Lộc Tân và Thịnh Lộc vào thị trấn. Sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kiện toàn bộ máy tổ chức từ thị trấn đến các khu phố. Sáp nhập các trường học, đảm bảo cơ sở vật chất dạy và học. Sáp nhập các trạm y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch. Vấn đề vệ sinh môi trường được thị trấn hợp đồng với doanh nghiệp thu gom, xử lý. Sau khi sáp nhập, đã giải phóng được các mặt bằng đảm bảo cho khu đô thị rộng hơn 2,5 ha. Thị trấn đã vận động được các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ thương mại dọc các trục đường đầu tư vào các khu vực theo quy hoạch. Hiện đã có 13 doanh nghiệp đăng ký tham gia đầu tư vào các lĩnh vực: may, xây dựng, tiêu thụ, chế biến nông sản… Nghề tiểu thủ công nghiệp được quan tâm phát triển, đã mở được nhiều lớp đào tạo nghề cho hàng trăm lao động nông thôn, tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho họ…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch thị trấn còn gặp nhiều khó khăn như: Do diện tích thị trấn mở rộng nên việc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung trong quy hoạch cần có nguồn lực lớn; cơ sở vật chất (giao thông, trường học, y tế…) nhiều nơi còn nhỏ hẹp, xuống cấp; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp vướng mắc, khó khăn; một số nơi vẫn duy trì tập quán lỗi thời, lạc hậu…

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Lộc khẳng định: Việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc đến năm 2035 có ý nghĩa rất quan trọng, là điều kiện, động lực, cơ hội thuận lợi để thị trấn phát triển kinh tế – xã hội theo hướng đô thị văn minh, hiện đại. Vì vậy, thị trấn đã triển khai tuyên truyền, phổ biến quy hoạch một cách sâu rộng đến các cấp, các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch. Thị trấn cũng xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ của từng giai đoạn. Tăng cường quản lý chặt chẽ và có hiệu quả việc đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch được tỉnh phê duyệt. Để quy hoạch đi vào thực tiễn còn rất nhiều việc phải làm và cũng không ít khó khăn, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn để xây dựng thị trấn Hậu Lộc xứng tầm là đô thị trung tâm của huyện.

Bài và ảnh: Ngọc Anh