Các xã thị trấn

1. XÃ DIỄN AN

Diện tích: 786,58ha; Dân số năm 2009 là: 4.815 người.

Điện thoại,email Đảng ủy: 0383.624.617.

Điện thoại UBND xã Diễn An: 0383.862.584;

Email: ubnddienan2014@gmail.com

2. XÃ DIỄN BÍCH

Diện tích: 281,45 ha; Dân số : 9567 khẩu.

Điện thoại Đảng ủy: 0383627473 – email: đanguyxadienbich2012@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 0383628552 – email: ubdienbich@gmail.com

3. XÃ DIỄN CÁT

Diện tích: 656,24 ha; Dân số năm 2009: 6153 người

Diện thoại, Đảng Ủy: 0383.673.380; Email : danguyxadiencat@gmail.com

Điện thoại Ủy Ban: 0383.672.143; Email: ubnddiencat@gmail.com

4. XÃ DIỄN ĐỒNG

Diện tích: 468,46 ha; Dân số: 4.843

Điện thoại, email Đảng ủy: 038 3674 308, thaovpdu@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 038 3674 378, xadiendongdc@gmail.com

5. XÃ DIỄN ĐOÀI

Diện tích: 1275,27 ha; Dân số: 8043 (Theo số liệu dân số năm 2009)

Điện thoại Đảng ủy: 038 3629 300; Email: Nguyenthuhang175@gmail.com

Điện thoại UBND: 038 3864 616; Email: ubndxadiendoai@gmail.com

6. XÃ DIỄN LÂM

Diện tích: 3.364,15 ha.

Dân số ( 2009) 13.681 khẩu

Điện thoại Đảng ủy: 0383.626.472 Địa chỉ gmail: Thanhhao1973@gmail.com

Điện thoại ủy ban nhân dân: 0383.626.382

Địa chỉ gmail: Dauxuanhuongdl@gmail.com

7. XÃ DIỄN LIÊN

Diện tích: 732,02 m2. Dân số : 6.350 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 0383674724

Điện thoại, email UBND xã : uybannhandanxadienlien@gmail.com

8. XÃ DIỄN LỘC

Diện tích tự nhiên: 702 ha

Dân số: 5596

Điện thoại: 038 3867 016; danguydienloc@gamil.com.

Điện thoại: 038 3867 596; ubndxadienloc1@gmail.com

9. XÃ DIỄN LỢI

Diện tích tự nhiên:

Dân số:

Điện thoại VP Đảng uỷ: 0985 716 885 (Nguyễn Thị Đức)

Điện thoại VP Uỷ ban: 038 6648086

10. XÃ DIỄN NGUYÊN

Diện tích: 559,74 ha; Dân số: 7486 Người

Điện thoại Đảng uỷ: 0383672039

Điện thoại UBND xã: 0383672136

11. XÃ DIỄN NGỌC

Diễn tích: 3,48 ha; Dân số: (theo số liệu dân số ăm 2009): 13834 khẩu

Điện thoại Đảng ủy: 0383777099.

Điện thoại UBND xã:…………………. Email: huonglaivp@gmail.com

12. XÃ DIỄN MỸ

Diện tích 484,45 ha ; Dân số 6140 người

Đảng ủy: Điện thoại 0383678143; email : danguydienmy.dc@gmail.com

Ủy ban nhân dân: Điện thoại: 0383678220 : email :ubndxadienmy.dc@gmail.com

13. XÃ DIỄN HẠNH

Diện tích 456,51ha , Dân số 7727

Điện thoại Đảng ủy: 01237303156

Xem ngay:  Lưu ngay 10+ cách làm thiệp 20/10 đẹp, đơn giản, dễ làm nhất 2023

Điện thoại UBND : 01685729036, email: ctram.na@gmail.com

14. XÃ DIỄN HẢI

Diện tích: 520,9 ha. Dân số 8.210 khẩu

Diện thoại, email Đảng ủy: 0383 678 281

Điện thoại, email UBND xã: 0383 678 141, Thuy.dhai@gmail.com

15. XÃ DIỄN HOA

Diện tích 430 ha , Dân số 4.972

Điện thoại Đảng ủy: 0383777921

Điện thoại UBND : 0383628968 , email Tangthihien.dh@gmail.com

16. XÃ DIỄN HỒNG

Diện tích: 578,4 ha; Dân số: 9745 người (theo số liệu dân số 2009).

Điện thoại Đảng ủy: 0383776430; email: Danguydienhong@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 0383675159; email:Congttdtdienhong@gmail.com

17. XÃ DIỄN HÙNG

Diện tích tự nhiên: 523,24 ha. Dân số: 1.246 hộ

Điện thoại Đảng ủy: 0383.655326.

Điện thoại UBND xã: 0386.272466; Email: Thanhlam8381@gmail.com.

18. XÃ DIỄN HOÀNG

2. Diện tích: 675,16 ha; Dân số: 7.474 nhana khẩu

3. Điện thoại, email Đảng ủy: 0383678145,

4.Điện thoại, email UBND xã: 0383678873, ubndxadienhoang@gmail.com

19. XÃ DIỄN KIM

Diện tích 701,3 ha.

Dân số (theo số liệu dấn số năm 2009): Số hộ 2.055 hộ, 8.272 nhân khẩu.

Điện thoại, email Đảng ủy: 038.3666777; Đanguydienkim@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 038.3628901; UBNDdienkim@gmail.com

20. XÃ DIỄN KỶ

Diện tích: 628,1 ha;

Dân số: 10.200 người

Điện thoại Đảng ủy: 0383 676 209; Email Đảng ủy: danguydienky@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 0383 675 566; Email UBND xã: ubnddienky@gmail.com

21. XÃ DIỄN QUẢNG

Diện tích: 425,53 ha; Dân số (Theo số liệu dân số năm 2009): 4.142 người

Điện thoại: 0383.673.409 Email Đảng ủy: Phansonub@gmail.com

Điện thoại: 0383.672.237 Email: ubndxadq@gmail.com

22. XÃ DIỄN PHONG

Diễn tích ha; Dân số (theo số liệu dân số năm 2009)………………

Điện thoại Đảng uỷ: 038 3678 312, emai Đảng ủy: Dienphong@gmail.com

Điện thoại: 038 3675 128, emai UBND xã: UBNDxaDienphong@gmail.com

23. XÃ DIỄN PHÚ

Diện tích ha; Dân số (theo số liệu dân số năm 2009)………………

Điện thoại Đảng uỷ: 038 3867 899

Điện thoại Uỷ ban: 038 3867 503

24. XÃ DIỄN PHÚC

Diễn tích: 456,97ha; Dân số( theo số liệu dân số năm 2009) 4903 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: Danguydienphuc@gmail.com

ĐT: 0386281179

Điện Thoại, email UBND xã: ubndxadienphuc@gmail.com

25. XÃ DIỄN THÀNH

Xem ngay:  Kích thước tivi 75 inch dài bao nhiêu cm? Một số tivi 75 inch phổ biến hiện nay

Diện tích: 581,32 ha; Dân số ( theo số liệu dân số năm 2009): 9387

Điện thoại, email Đảng ủy: 0383.623.089 – LinhQuan411204@gmali.com

Điện thoại, email UBND xã: 0383.862.593- HaTho303@gmail.com

26. XÃ DIỄN THÁI

Diện tích: 602.01 ha; Dân số: 7.297 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 0383674632, danguydienthai@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0383674112, ubndxadienthai@gmail.com

27. XÃ DIỄN THÁP

Diện tích: ; Dân số:

Điện thoại, email Đảng ủy: 038 3677 014, danguydienthai@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 038 3677 011, ubndxadienthai@gmail.com

28. XÃ DIỄN THỊNH

Diện Tích: 795,64 ha, Dân số ( theo số liệu dân số năm 2009): 12.758 nhân khẩu

Điện Thoại, email Đảng ủy: 0383.624864; email: vpdanguy@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0383. 862.263.

29. XÃ DIỄN THỌ

Diện tích: 815,17 ha; Dân số: 7.696 người

Điện thoại Đảng ủy: 0383605028 – Email:

Điện thoại UBND xã: 0383867607 Email: vanphongubnddientho@gmail.com

30. XÃ DIỄN TÂN

Diện tích: ; Dân số:

Điện thoại Đảng ủy: 038 3625 726

Điện thoại UBND xã: 038 3862 728

31. XÃ DIỄN TRUNG

Diện tích: 1.289,44 ha; Dân số: 10.529 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 0383 625231, dudientrung@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0383 862543, ubdientrung@gmail.com

32. XÃ DIỄN TRƯỜNG

Diện tích: 892,12 ha; dân số: 9539 người

Điện thoại: Đảng ủy: 0383 864 703

Điện thoại UBND xã: 0383 643 364; Email: dientruongxadc

33. XÃ DIỄN VẠN

Diện tích: 441.43ha, dân số: ( theo số liệu dân số năm 2009) 1348 hộ.

Điện thoai email Đảng ủy: 0383677363.

Điện thoai email UBND xã: 0383675143. Email : hoaipham2512@gmail.com

34. XÃ DIỄN XUÂN

Diện tích: 199.7 ha

Dân số: 5892 người

Điện thoại Đảng ủy: 0912541871.

Điện thoại, email UBND xã: 0383675041

35. XÃ DIỄN YÊN

Diện tích tự nhiên: 1521.87 ha.

Dân số: 15.636 khẩu.

Điện thoại Đảng ủy: 0383.671.420; Email: vpdienyen2012@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 0383.671.107; Email: vpubnddienyen@gmail.com

36. XÃ MINH CHÂU

Diện tích: , Dân số :

Điện thoại, email Đảng ủy:

Điện thoại, email UBND xã:

37. THỊ TRẤN DIỄN CHÂU

Diện tích tự nhiên:

Dân số:

Điện thoại Đảng ủy: 0383.862.321

Điện thoại UBND xã: 0383.862.464