Thành phố Bắc Kạn: Phấn đấu được công nhận là đô thị loại II vào năm 2030

Thành phố Bắc Kạn: Phấn đấu được công nhận là đô thị loại II vào năm 2030

(Xây dựng) – Đó là mục tiêu vừa được UBND tỉnh Bắc Kạn đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố Bắc Kạn: Phấn đấu được công nhận là đô thị loại II vào năm 2030 Ngày 11/3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập các phường Huyền Tụng, Xuất Hóa thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập thành phố Bắc Kạn.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được ban hành xác định rõ: Đến năm 2030, thành phố Bắc Kạn có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12%/năm trở lên. Cơ cấu kinh tế: Khu vực dịch vụ chiếm khoảng 58%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 38%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 4%. Tăng thu ngân sách bình quân đạt 13%/năm; tổng thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách khoảng 15.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị xanh – sạch – văn minh, hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là đô thị loại II; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 100%; tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 100%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; diện tích đất cây xanh toàn đô thị 12m2/người dân; đón trên 500.000 lượt khách du lịch/năm.

Theo đó, Chương trình hành động đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện là: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, môi trường; hoàn thành mở rộng địa giới hành chính đáp ứng tiêu chí thành phố thuộc tỉnh; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các cụm công nghiệp và công trình công cộng; đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ – du lịch và sản xuất nông – lâm nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; ban hành cơ chế, chính sách để tăng cường nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng Đảng bộ thành phố Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh.

Đáng chú ý, thành phố Bắc Kạn sẽ khẩn trương triển khai công tác lập các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo công khai, minh bạch, có tầm nhìn chiến lược lâu dài, tư duy đột phá, phù hợp với từng giai đoạn, xu thế phát triển chung và các quy hoạch liên quan, vừa phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, vừa tạo ra nguồn lực, không gian và động lực phát triển mới.

Theo đó, thành phố Bắc Kạn lấy sông Cầu làm trung tâm để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; khi lập các quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố phải quay mặt ra sông Cầu. Tập trung phát triển trục giao thông chính phía Bắc, phía Nam gắn kết hài hòa, hợp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các địa phương khác trong tỉnh và các địa phương trong vùng. Thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch, đất đai, quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Điều chỉnh, mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố; nâng diện tích và số đơn vị hành chính đáp ứng tiêu chí của thành phố thuộc tỉnh. Thành lập mới 2 phường để mở rộng không gian khu vực nội thành.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ, xử lý triệt để lượng nước thải, khí thải tại các cụm công nghiệp, khu dân cư.

Bên cạnh đó, thành phố Bắc Kạn cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và các công trình công cộng đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2025, hoàn thành các dự án đầu tư quan trọng, cụ thể: Dự án xây dựng sân vận động, quảng trường; Dự án đường vào hồ chứa nước Nặm Cắt; tập trung huy động vốn đầu tư xây dựng tuyến đường Trường Chinh kết nối đường Chợ Mới – Bắc Kạn.