Thang đo Likert là gì?

Thang đo Likert là gì?

Nói một cách đơn giản nhất, khi thiết kế bảng câu hỏi mà các câu trả lời được mã hóa như sau, thì đó là thang đo likert

  • (1)Strongly Disagree,(2) Disagree, (3)Neutral, (4) Agree,(5) Strongly Agree.
  • (1)Hoàn toàn không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Trung lập, (4) Đồng ý, (5) Hoàn toàn đồng ý.
  • (1)Hoàn toàn không hài lòng, (2) Không hài lòng, (3) Bình thường, (4) Hài lòng,(5) Rất hài lòng.

Thực tế bảng câu hỏi sử dụng thang đo likert có dạng như sau:

Tuy nhiên không phải thang đo likert nào cũng 5 mức độ có thể có thang likert 7, likert 10.

Ứng dụng thực tế của thang đo likert:

Thang đo likert được sử dụng phổ biến trong việc làm luận văn dạng định lượng, dạng làm bảng khảo sát hỏi ý kiến. Đa số các luận văn hướng Quản Trị Kinh Doanh áp dụng thang đo likert trong việc thiết kế bảng câu hỏi. Rất nhiều bảng câu hỏi có sẵn tại đây, các bạn tham khảo nhé https://phantichspss.com/tong-hop-gan-200-mau-bang-cau-hoi-khao-sat-du-moi-chu-de-cho-luan-van-tien-si-thac-si-va-dai-hoc.html

Định nghĩa sâu về likert

Nhiều loại thang đánh giá khác nhau đã được phát triển để đo lường thái độ một cách trực tiếp (tức là người đó biết thái độ của họ đang được nghiên cứu). Được sử dụng rộng rãi nhất là thang đo Likert (1932). Thang đo Likert là thang điểm năm (hoặc bảy) điểm được sử dụng để cho phép cá nhân thể hiện mức độ họ đồng ý hoặc không đồng ý với một tuyên bố cụ thể.

Thang đo Likert giả định rằng cường độ của một thái độ là tuyến tính, nghĩa là trên một chuỗi liên tục từ không đồng ý mạnh đến đồng ý mạnh và đưa ra giả định rằng thái độ có thể được đo lường.

Điểm mạnh của thang đo Likert

Likert Scales có lợi thế là họ không mong đợi một câu trả lời có / không đơn giản từ người trả lời, mà là cho phép các mức độ ý kiến, và thậm chí không có ý kiến ​​nào cả. Do đó dữ liệu định lượng thu được, có nghĩa là dữ liệu có thể được phân tích tương đối dễ dàng. Cung cấp tính năng ẩn danh trên các bảng câu hỏi,nghĩa là người đánh giá sẽ không cần điền tên họ, số điện thoại..sẽ làm giảm áp lực khi đánh giá bảng câu hỏi, và do đó cũng có thể tăng sự chính xác của kết quả trả lời.

Điểm yếu của thang đo Likert

Tuy nhiên, giống như tất cả các cuộc khảo sát, tính chính xác của phép đo thái độ theo thang đo Likert có thể bị ảnh hưởng tổn hại do nội dung câu hỏi. Ví dụ người được khảo sát có thể nói dối để đặt bản thân vào khía cạnh tích cực. Ví dụ, nếu thang đo Likert đo lường về việc bạo hành trẻ em, sẽ ít ai thừa nhận mình là người đã từng bạo hành trẻ em( cho dù thực tế có thể có)

Như vậy, các bạn có thắc mắc gì về thang đo likert cứ liên hệ nhóm hỗ trợ MBA Bách Khoa nhé

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS

– SMS, Zalo, Viber:

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email: [email protected]