Wintel – Chính sách

CHÍNH SÁCH THUÊ BAO SỐ ĐẸP CAM KẾT

1. Thời gian kích hoạt:

 • Thuê bao số đẹp cam kết có thời hạn kích hoạt là 60 ngày kể từ ngày đấu nối số thành công.

 • Trường hợp quá 60 ngày mà thuê bao không thực hiện kích hoạt, hệ thống tự động hủy và thu hồi số.

2. Cam kết mỗi chu kỳ theo tháng dương lịch:

 • Mỗi chu kỳ, khách hàng cam kết nạp tiền và sử dụng gói cước cam kết kèm theo để được tiếp tục sử dụng dịch vụ và duy trì số đẹp.

 • Với tháng sử dụng đầu tiên, gói cước cam kết có chu kỳ từ thời điểm bắt đầu sử dụng đến hết 23h59p ngày cuối cùng của tháng.

 • Với các tháng tiếp theo, gói cước cam kết có chu kỳ đầu tháng – cuối tháng (đến hết 23h59p ngày cuối cùng của tháng).

 • Đến 0h00 ngày 1 hàng tháng, hệ thống thực hiện gia hạn gói cước cam kết.

Ví dụ: Khách hàng kích hoạt mới SIM trong tháng 1, bất kỳ thời điểm nào trong tháng (kể cả 31/1). Đến 0h00p ngày 1/2, hệ thống sẽ thực hiện gia hạn gói cước cam kết và chu kỳ tiếp theo cho khách hàng.

3. Thời hạn sử dụng:

 • Thuê bao gia hạn gói cước cam kết thành công: Hệ thống ghi nhận thuê bao đã hoàn thành 1 kỳ cam kết. Ngược lại, số thuê bao sẽ bị tạm khóa một (01) chiều nếu gia hạn gói cước thất bại.

 • Sau 10 ngày (0h00p ngày 11) kể từ thời điểm khóa một chiều, thuê bao chuyển sang trạng thái chặn hai (02) chiều.

 • Sau 10 ngày (0h00p ngày 11) kể từ thời điểm khóa hai chiều, thuê bao sẽ bị thu hồi.

 • Trong thời gian thuê bao bị chặn chiều, gói cước ở trạng thái chờ nạp tiền gia hạn. Khi thuê bao nạp đủ tiền gia hạn gói cam kết. Hệ thống sẽ tự động gia hạn gói, thuê bao trở về trạng thái kích hoạt. Chu kỳ gói cước được tiếp tục tính kể từ thời điểm gia hạn gói thành công đến 23h59p ngày cuối cùng của tháng.

* Lưu ý:

 • Thuê bao khóa 01 chiều không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn đi tới các thuê bao khác. Thuê bao khoá 1 chiều vẫn có thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ thuê bao khác gọi tới.

 • Thuê bao khóa 02 chiều không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn đi tới các thuê bao khác, đồng thời không thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ thuê bao khác gọi tới.

 • Khi Thuê bao bị thu hồi, khách hàng sẽ mất hoàn toàn quyền sở hữu cá nhân và quyền lợi đối với số thuê bao đó.

4. Lưu ý khác:

 • Cam kết mỗi chu kỳ tính theo tháng dương lịch, vì vậy thuê bao được kích hoạt vào bất kỳ ngày nào trong tháng đều phải hoàn thành cam kết của tháng dương lịch đó.

 • Trong thời gian sử dụng gói cước cam kết, thuê bao không thể hủy/ chuyển đổi sang các gói chính khác (VD: WIN60P, WIN89,…). Tuy nhiên, có thể đăng ký các gói Phụ để sử dụng song song (VD: D5, D15, V30,…).

 • Trường hợp thuê bao đang bị chặn chiều (do không gia hạn gói cước cam kết), thuê bao chỉ hoạt động trở lại khi gia hạn gói cước cam kết thành công.

 • Sau khi hoàn thành cam kết, SIM có thể tiếp tục sử dụng gói cước hoặc có thể hủy/ chuyển đổi sang gói cước khác (tùy theo chính sách hiện hành của Wintel tại thời điểm đó).

 • Trong thời gian cam kết, thuê bao không được phép thực hiện chuyển mạng giữ số. Sau khi hoàn thành thời gian cam kết, thuê bao sẽ tuân theo chính sách chuyển mạng giữ số hiện hành của Wintel & của Bộ TTTT.

 • Thuê bao số đẹp cam kết không được áp dụng cộng ngày sử dụng khi phát sinh lưu lượng.

CHÍNH SÁCH THUÊ BAO NỀN SỐ ĐẸP

(Áp dụng khi thuê bao đã hoàn thành cam kết/ không có cam kết số đẹp)

1. Thời hạn sử dụng:

 • Thuê bao nền số đẹp Wintel có thời hạn sử dụng phụ thuộc vào giá trị thẻ nạp. (Xem chính sách cộng ngày sử dụng ở mục 2)

 • Khi hết hạn sử dụng, tài khoản chính sẽ được bảo lưu và được cộng dồn khi khách hàng nạp thẻ mới.

 • Hết thời hạn sử dụng, thuê bao không nạp thêm tiền: Thuê bao sẽ bị khóa một (01 chiều).

 • Sau 10 ngày (0h00p ngày 11) kể từ thời điểm khóa một chiều, thuê bao chuyển sang trạng thái chặn hai (02) chiều.

 • Sau 10 ngày (0h00p ngày 11) kể từ thời điểm khóa hai chiều, thuê bao sẽ bị thu hồi.

* Lưu ý:

 • Thuê bao khóa 01 chiều không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn đi tới các thuê bao khác. Thuê bao khoá 1 chiều vẫn có thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ thuê bao khác gọi tới.

 • Thuê bao khóa 02 chiều không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn đi tới các thuê bao khác, đồng thời không thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ thuê bao khác gọi tới.

 • Khi Thuê bao bị thu hồi, khách hàng sẽ mất hoàn toàn quyền sở hữu cá nhân và quyền lợi đối với số thuê bao đó.

2. Chính sách cộng ngày sử dụng:

 • Không cộng ngày sử dụng khi phát sinh lưu lượng (PSLL).

 • Được cộng ngày sử dụng khi nạp thẻ (áp dụng cộng dồn):

3. Bảng giá cước thoại và SMS ngoài gói cam kết:

3. Lưu ý khác:

Thuê bao số đẹp không được phép chuyển đổi gói nền

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHÔI PHỤC THUÊ BAO

 • Các thuê bao số đẹp được khôi phục trong vòng 30 ngày kể từ ngày thu hồi số.

 • Các thuê bao số đẹp không có cam kết trước đây khi khôi phục số phải sử dụng gói cam kết tương ứng theo quy định của Wintel

 • Thuê bao đã trả X tháng cam kết và bị thu hồi: Khách hàng cần thanh toán cước phí gói cam kết tháng gần nhất để được khôi phục và bảo lưu lịch sử cam kết đã thực hiện.

* Điều kiện khôi phục:

 • Số thu hồi vẫn trong thời hạn khôi phục và còn trong kho số của nhà mạng, chưa được đấu nối mới.

 • Khách hàng phải chứng minh được là chính chủ thuê bao.