Tab Kalimba Sao Cũng Được | Thành Đạt

  • Tên bài hát : Sao cũng được
  • Sáng tác : Đông Thiên Đức
  • Trình bày : Thành Đạt
  • Danh mục : Tab Kalimba Nhạc Việt
  • Tab kalimba sao cũng được : Trung Kalimba 552968
  • Link MV : https://youtu.be/CrT_9jIWBKU

Tab số

Intro

6 7 1′ 3 3 1′ 7 3 3 7 64 5 6 1 1 6 5 1 1 5 41′ 2′ 3′ 2′ 5′ 1′1′ 2′ 3′ 6 6 3′ 2′ 6 6 2′ 1′ 7 5 6

Verse

Chiếc tình đầu ban sơ như phép nhiệm màu3′ 6 6 7 1′ 2′ 3′ 7 7Cho đến khi em gặp người sau5 6 5 5 3 2 3Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng3′ 6 6 7 1′ 2′ 3′ 7 7Cho đến khi em gặp người khác5 6 5 5 2 3 6

Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường3′ 6 6 7 1′ 2′ 3′ 7 7Bao đêm nhắc tên khiến ta tổn thương5 5 6 5 5 3 2 3Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền3′ 6 6 7 1′ 2′ 3′ 7 7Buông bỏ đi cho lòng bình yên5 6 5 5 2 3 6

Chorus

Thà yêu lấy một người bình thường6′ 7′ 1” 3′ 3′ 2′ 3′Để đêm về thì thầm nhớ thương6′ 5′ 3′ 2′ 3′ 6′ 5′Mặc cuộc đời này sao cũng được2′ 2′ 2′ 3′ 5′ 6′-5′ 3′Ở quá khứ và cả hiện tại6′ 7′ 1” 3′ 3′ 2′ 3′Yêu thương nào cũng nhạt cũng phai6′ 5′ 3′ 2′ 3′ 6′ 5′Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài2′ 2′ 2′ 3′ 5′ 3′ 1” 7′ 6′

Thà yêu lấy một người bình thường6′ 7′ 1” 3′ 3′ 2′ 3′Để đêm về thì thầm nhớ thương6′ 5′ 3′ 2′ 3′ 6′ 5′Mặc cuộc đời này sao cũng được2′ 2′ 2′ 3′ 5′ 6′-5′ 3′Ở quá khứ và cả hiện tại6′ 7′ 1” 3′ 3′ 2′ 3′Yêu thương nào cũng nhạt cũng phai6′ 5′ 3′ 2′ 3′ 6′ 5′Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài2′ 2′ 2′ 3′ 5′ 3′ 1” 7′ 6′

Ai dối trá và ai thật lòng6′ 7′ 1” 3′ 3′ 2′ 3′Chẳng quan trọng nữa rồi phải không6′ 5′ 3′ 2′ 3′ 6′ 5′Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc2′ 2′ 2′ 3′ 5′ 6′-5′ 3′Ngày nhắm mắt cho đêm tùy tiện6′ 7′ 1” 3′ 3′ 2′ 3′Đêm mưa về đổ nặng mái hiên6′ 5′ 3′ 2′ 3′ 6′ 5′Hỏi lòng người liệu có bình yên2′ 2′ 2′ 3′ 5′ 3′ 6′

Tab chữ

Intro

A B C’ E E C’ B E E B AF G A C C A G C C G FC’ D’ E’ D’ G’ C’C’ D’ E’ A A E’ D’ A A D’ C’ B G A

Verse

Chiếc tình đầu ban sơ như phép nhiệm màuE’ A A B C’ D’ E’ B BCho đến khi em gặp người sauG A G G E D ENắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàngE’ A A B C’ D’ E’ B BCho đến khi em gặp người khácG A G G D E A

Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thườngE’ A A B C’ D’ E’ B BBao đêm nhắc tên khiến ta tổn thươngG G A G G E D ENhững thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiềnE’ A A B C’ D’ E’ B BBuông bỏ đi cho lòng bình yênG A G G D E A

Chorus

Thà yêu lấy một người bình thườngA’ B’ C” E’ E’ D’ E’Để đêm về thì thầm nhớ thươngA’ G’ E’ D’ E’ A’ G’Mặc cuộc đời này sao cũng đượcD’ D’ D’ E’ G’ A’-G’ E’Ở quá khứ và cả hiện tạiA’ B’ C” E’ E’ D’ E’Yêu thương nào cũng nhạt cũng phaiA’ G’ E’ D’ E’ A’ G’Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dàiD’ D’ D’ E’ G’ E’ C” B’ A’

Ai dối trá và ai thật lòngA’ B’ C” E’ E’ D’ E’Chẳng quan trọng nữa rồi phải khôngA’ G’ E’ D’ E’ A’ G’Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọcD’ D’ D’ E’ G’ A’-G’ E’Ngày nhắm mắt cho đêm tùy tiệnA’ B’ C” E’ E’ D’ E’Đêm mưa về đổ nặng mái hiênA’ G’ E’ D’ E’ A’ G’Hỏi lòng người liệu có bình yênD’ D’ D’ E’ G’ E’ A’