XÃ PHÚ LẠC – UBND huyện Tuy Phong

I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

1. Điều kiện tự nhiên

Phú Lạc là một xã miền núi trung du thuần đồng bào dân tộc thiểu số, cách thị trấn Liên Hương, trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của huyện Tuy Phong khoảng 01km về hướng Tây, có tổng diện tích tự nhiên 7.906 km2, dân số có 2.234 hộ/9.298 nhân khẩu/4.461 nữ (trong đó hộ dân tộc thiểu số chiếm gần ¾ so với tổng số dân toàn xã) được phân bổ đều trên 03 thôn; có vị trí địa lý như sau:

– Phía Đông giáp thị trấn Liên Hương;

– Phía Tây giáp xã Phong Phú;

– Phía Nam giáp xã Hòa Minh;

– Phía Bắc giáp xã Vĩnh Hảo.

Trên địa bàn xã Phú Lạc có 02 dân tộc anh em cùng sinh sống (gồm dân tộc Kinh và dân tộc Chăm); có 04 tôn giáo cùng hoạt động (Phật giáo, Cao Đài giáo, Bàlamôn giáo và đạo giáo Bàni) với 3.174 tín đồ, chiếm 35,27% so với tổng số dân.

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế – xã hội của địa phương tiếp tục tăng trưởng khá mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, một số chỉ tiêu, lĩnh vực đạt khá so chỉ tiêu kế hoạch. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được duy trì; đời sống người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Tình hình an ninh, chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.

2. Vị trí địa lý; địa hình, địa mạo

Xã Phú Lạc có hai dạng địa hình chủ yếu sau:

– Dạng địa hình vùng đồi núi: Chiếm gần 1/3 diện tích tự nhiên toàn xã, độ cao bình quân từ 350 – 450 m so với mặt nước biển, tập trung phía Tây Nam và Tây Bắc của xã.

Dạng địa hình đồng bằng: Chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên toàn xã là bằng phẳng độ dốc từ 00 – 30 tập trung ở khu vực dọc theo đường liên xã Phong Phú – Phú Lạc – Liên Hương và dọc theo Quốc lộ 1A và phía Nam giáp với xã Hòa Minh.

II. HỆ THỐNG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN XÃ

1. Hệ thống bộ máy chính quyền xã Phú Lạc gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận, các đoàn thể (Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn) và 03 thôn (gồm: Lạc Trị, Phú Điền và Vĩnh Hanh).

Tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã là 43 người (tính đến cuối năm 2019). Trong đó: Khối Đảng 06 người; Khối chính quyền: 27 người; Khối Mặt trận và Đoàn thể: 10 người.

2. Thông tin về các chức danh chủ chốt của xã

2.1. Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã

– Họ và tên: Nguyễn Bá Ky

– Điện thoại: 091.8220.425; 0252.3851861

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.2. Phó Bí thư Đảng ủy

– Họ và tên: Lựu Văn Đến

– Điện thoại: 0355921022; 0252.3851861

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.3. Phó Chủ tịch HĐND xã

– Họ và tên: Bích Xuân Vương

– Điện thoại: 098.2066.433

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.4. Chủ tịch UBND xã

– Họ và tên: Huỳnh Tấn Sinh

– Điện thoại: 0843493434; 0252.3850224

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.5. Phó Chủ tịch UBND xã

– Họ và tên: Mai Đức Nghĩa

– Điện thoại: 091.8991.175; 0252.3850224

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.6. Phó Chủ tịch UBND xã

– Họ và tên: Đỗ Tấn Thông

– Điện thoại: 0828391751; 0252.3850224

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.7. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN xã

– Họ và tên: Đàng Dũng

– Điện thoại: 0386180521

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.8. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

– Họ và tên: Lê Minh Quy

– Điện thoại: 035.685.0331

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.9. Chủ tịch Hội Nông dân xã

– Họ và tên: Nguyễn Được

– Điện thoại: 0326767073

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.10. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

– Họ và tên: Qua Thị Kim Vân

– Điện thoại: 035.251.0178

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.11. Bí thư Đoàn Thanh niên xã

– Họ và tên: Bích Thị My Nết

– Điện thoại: 0384957702

– Địa chỉ Email: [email protected]

2.12. Chủ tịch Công đoàn

– Họ và tên: Bích Xuân Vương

– Điện thoại: 098.2066.433

– Địa chỉ Email: [email protected]

III. ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH