Sớm cân đối vốn đầu tư xây dựng cầu thay thế phà Tân Châu – Hồng Ngự

Bộ GTVT cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang và các bộ, ngành để xây dựng, đề xuất phương án bố trí nguồn vốn phù hợp nhằm sớm triển khai dự án cầu Tân Châu – Hồng Ngự để thay thế phà – Ảnh: Văn Bửu

Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ để đề xuất phương án vốn dự án cầu Tân Châu – Hồng Ngự

Ngày 2/8, Bộ GTVT có Văn bản số 8380/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang kiến nghị đầu tư xây dựng một số công trình giao thông trên địa bàn, như: Kiến nghị chấp thuận chủ trương hỗ trợ cho tỉnh An Giang dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đô thị Cái Dầu – Vĩnh Thạnh Trung với chiều dài 9,5km, chiều rộng nền đường 12m, tổng kinh phí 1.495 tỷ đồng.

Cùng đó, kiến nghị Trung ương quan tâm, ghi vốn đầu tư xây dựng cầu Tân Châu – Hồng Ngự để tạo điều kiện thuận lợi lưu thông và tiêu thụ hàng hóa cho các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An,… đến các tỉnh, thành khác cũng như thuận lợi trong giao thương với nước bạn Campuchia; Đề nghị xem xét công nhận Tỉnh lộ 952 (thị xã Tân Châu) là QL 80B và đầu tư nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư tuyến mới kết nối tuyến N1.

Trả lời các nội dung trên, Bộ GTVT cho biết, về đầu tư xây dựng tuyến tránh các đô thị Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, Bộ GTVT thống nhất về sự cần thiết đầu tư tuyến đường đi song hành với QL91, nối đường tỉnh ĐT.945 và đường tỉnh ĐT.947.

Dự án được đầu tư sẽ từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực thị trấn Cái Dầu và Vĩnh Thạnh Trung, giảm tải lưu lượng cho QL91, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội tỉnh An Giang. Tại khoản 5, mục III Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định trong quá trình thực hiện quy hoạch, tùy theo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực nghiên cứu đầu tư một số tuyến tránh đô thị.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ VN là cơ quan đang được giao lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành để hoạch định quy hoạch tuyến cho phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch các cấp làm cơ sở cho việc đầu tư dự án khi bố trí được nguồn vốn.

Bộ GTVT ủng hộ việc hỗ trợ nguồn vốn cho đầu tư xây dựng công trình và sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang và các bộ, ngành có liên quan để nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 266/TB-VPCP ngày 6/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Về đầu tư xây dựng cầu Tân Châu – Hồng Ngự, theo quy hoạch, Quốc lộ N1 có tổng chiều dài 235 km, quy mô quy hoạch là đường cấp III – IV, 2 – 4 làn xe, trong đó đoạn qua tỉnh An Giang dài khoảng 53 km, quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe. Hiện trạng, mới chỉ có đoạn từ Châu Đốc – Hà Tiên đã được đầu tư theo quy hoạch, các đoạn tuyến còn lại khai thác chưa liên tục trên cơ sở tận dụng các tuyến đường địa phương với quy mô nhỏ hẹp.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, nguồn lực được Quốc hội , Chính phủ phân bổ cho Bộ GTVT rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho các dự án động lực, quan trọng quốc gia như dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, hoàn thành các dự án đang bị dừng dãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước, trả nợ các dự án BT,…

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và hoàn chỉnh các thủ tục để phân cấp cho UBND tỉnh An Giang thực hiện dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 57,2 km; tổng mức đầu tư khoảng 13.799 tỷ đồng; trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Bộ GTVT đã cân đối 1.671 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên.

Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư cầu Tân Châu – Hồng Ngự nhằm thay thế bến phà Tân Châu – Hồng Ngự như kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang.

Bộ GTVT thống nhất về sự cần thiết nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Châu – Hồng Ngự trên QL N1, đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án khi có điều kiện về nguồn lực.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất phương án bố trí nguồn vốn phù hợp cho dự án, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang và các bộ, ngành để xây dựng, đề xuất phương án bố trí nguồn vốn phù hợp nhằm sớm triển khai thực hiện công trình này”, theo Bộ GTVT.

Công trình cầu Tân An thuộc địa phận Tx. Tân Châu, tỉnh An Giang – Ảnh internet

Ủng hộ nâng cấp Tỉnh lộ 952 lên quốc lộ

Về việc xem xét công nhận Tỉnh lộ 952 (thị xã Tân Châu) là QL 80B và đầu tư nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư tuyến mới kết nối tuyến N1, Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các tuyến đường tỉnh lộ ĐT.942, ĐT.954, ĐT.953 qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp và An Giang được quy hoạch nâng thành QL80B với điểm đầu tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối tại cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, tổng chiều dài khoảng 120km; quy mô cấp III, 2 – 4 làn xe.

Đồng thời, tại Khoản 4, mục III, Điều 1 Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 quy định “Các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ trong quyết định này chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, 2 làn xe”.

“Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh An Giang căn cứ quy định nêu trên để huy động nguồn lực của địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh này, đảm bảo các tiêu chí nâng lên thành quốc lộ.

Sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chí nâng lên thành quốc lộ, đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và gửi về Bộ GTVT phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để quyết định điều chuyển tài sản theo quy định. Sau khi tiếp nhận tài sản, Bộ GTVT sẽ công bố QL 80B theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và xem xét đầu tư nâng cấp mở rộng vào thời điểm thích hợp”, Bộ GTVT nêu rõ.