Giá Trị Thời Gian Của Các Nốt Nhạc Và Các Nốt Lặng

Giá Trị Thời Gian Của Các Nốt Nhạc Và Các Nốt Lặng

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá trị thời gian của các nốt nhạc và những nốt lặng. Trong âm nhạc, nốt nhạc (tạo ra âm thanh) và nốt lặng (nốt không tạo ra âm thanh) kết hợp với nhau để tạo thành giai điệu của một bài hát. Trong bài học này, bạn sẽ học các trường độ chứ không phải các cao độ như (do, re, mi..). Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Kiến thức tiếp thu trong quá trình học

Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những kiến ​​thức để:

 • Bạn biết được nên chơi nốt này khi nào?
 • Thời lượng của nốt.

Cần phải nhớ rằng nốt lặng trong bài nhạc cũng quan trọng như các nốt thông thường. Bởi vì “nếu bạn có thể thưởng thức âm nhạc, bạn cũng phải học cách tận hưởng sự im lặng.” Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lúc nghiên cứu về nốt lặng và nốt thường. Để dễ học, hãy tưởng tượng sử dụng một bài hát có 4 ô nhịp. Vì vậy, các bài hát được tính là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

Giá trị thời gian của những nốt nhạc và các nốt lặng là gì?

Giá trị thời gian của những nốt nhạc và những nốt lặng trong âm nhạc được đo bằng thang đo thời gian của nhạc lý. Thang đo này được chia thành các đơn vị đo thời gian khác nhau, phụ thuộc vào nhịp điệu của bài hát hoặc âm nhạc.

Các giá trị thời gian cơ bản của các nốt nhạc trong âm nhạc phương Tây (theo thang đo 4/4) bao gồm:

 • Nốt nửa (half note): tương đương với 2 nốt tròn. Giá trị thời gian của nốt nửa là 2 nhịp (beats).
 • Nốt tròn (whole note): là nốt nhạc dài nhất trong các nốt nhạc cơ bản, tương đương với 4 nốt nửa. Giá trị thời gian của nốt tròn là 4 nhịp (beats).
 • Nốt tám (eighth note): là một nốt nhạc ngắn hơn nốt nửa, tương đương với một nửa nốt nửa. Giá trị thời gian của nốt tám là 0,5 nhịp (beats).
 • Nốt sáu mươi tư (sixty-fourth note): là nốt nhạc ngắn nhất trong các nốt nhạc cơ bản, tương đương với 1/64 giá trị thời gian của một nốt tròn. Giá trị thời gian của nốt sáu mươi tư là 1/64 nhịp (beats).

Các nốt lặng (rests) cũng có giá trị thời gian tương tự như các nốt nhạc tương ứng của chúng, và được sử dụng để tạo ra sự đa dạng và nhịp điệu cho bản nhạc. Các giá trị thời gian cơ bản của các nốt lặng trong âm nhạc phương Tây bao gồm:

 • Nốt lặng nửa (half rest): có giá trị thời gian là 2 nhịp (beats).
 • Nốt lặng tròn (whole rest): có giá trị thời gian là 4 nhịp (beats).
 • Nốt lặng tám (eighth rest): có giá trị thời gian là 0,5 nhịp (beats).
 • Nốt lặng sáu mươi tư (sixty-fourth rest): có giá trị thời gian là 1/64 nhịp (beats).

Nốt tròn – Nốt lặng tròn

Nốt tròn là gì?

Trong âm nhạc, “nốt tròn” có nghĩa là một ký hiệu biểu thị thời gian và độ dài của âm thanh trong một đoạn nhạc. Nốt tròn được thể hiện bằng một hình tròn đen không có thân nốt, có một hoặc nhiều nốt cung ở phía trên hoặc dưới. Mỗi nốt cung biểu thị số lần cộng thêm nữa độ dài của nốt tròn. Ví dụ, một nốt tròn có một nốt cung trên nó tương đương với hai nốt đen, hai nốt trắng. Hoặc bất kỳ sự kết hợp của các nốt khác có tổng giá trị tương đương.

Nốt lặng tròn là gì?

Nốt lặng tròn (whole rest) là một ký hiệu âm nhạc được sử dụng trong nhạc lý để biểu thị một khoảng thời gian dừng lại hoàn toàn trong một đoạn nhạc. Nó giống như một nốt nhạc tròn nhưng không có thân nốt, chỉ có một đường ngang dài bằng với chiều rộng của thanh đánh dấu thời gian. Nốt lặng tròn thường được sử dụng để biểu thị một khoảng thời gian dừng lại hoàn toàn trong một đoạn nhạc. Và thường được đặt trên một dòng nhạc đơn độc lập. Khi nhìn thấy nốt này, thì các bạn sẽ phải giữ im lặng trong 4 nhịp.

Nốt lặng tròn thường được sử dụng để biểu thị một khoảng thời gian dừng lại hoàn toàn trong một đoạn nhạc. Và thường được đặt trên một dòng nhạc đơn độc lập

Khi nhìn thấy nốt này, thì các bạn sẽ phải giữ im lặng trong 4 nhịp.

Giá trị thời gian của các nốt nhạc – Nốt trắng – Nốt lặng trắng

Nốt trắng là gì?

Trong âm nhạc, “nốt trắng” (hay “nốt trắng đơn”) là một ký hiệu biểu thị thời gian và độ dài của âm thanh trong một đoạn nhạc. Nốt trắng được thể hiện bằng một hình tròn trắng có thân nốt, có một hoặc nhiều nốt cung ở phía trên hoặc dưới. Mỗi nốt cung biểu thị số lần cộng thêm nữa độ dài của nốt trắng. Ví dụ, một nốt trắng có một nốt cung trên nó tương đương với một nốt đen hoặc hai nốt phân.

Nốt trắng thường được sử dụng để biểu thị các giá trị thời gian nhỏ hơn, ví dụ như tư phân, tám phân, mười sáu phân. Trong một đoạn nhạc, nốt trắng có thể được sử dụng để định lượng thời gian cho một âm thanh hoặc một nhóm âm thanh.

Nốt trắng (half note) có giá trị bằng một nửa nốt tròn, nghĩa là trong bài hát nhịp 4 nốt trắng sẽ có giá trị là 2. Nốt lặng trắng có giá trị tương tự.

Nốt lặng trắng là gì?

Trong âm nhạc, “nốt lặng trắng” (hay “rest trắng”) là một ký hiệu biểu thị thời gian dừng lại hoàn toàn trong một đoạn nhạc. Nốt lặng trắng được thể hiện bằng một hình chữ nhật trắng có đường kẻ ngang bằng chiều rộng của thanh đánh dấu thời gian. Ký hiệu này được đặt trên một dòng nhạc đơn độc lập để biểu thị một khoảng thời gian khi không có âm thanh được phát ra.

Nốt trắng (half note) có giá trị bằng một nửa nốt tròn, nghĩa là trong bài hát nhịp 4 nốt trắng sẽ có giá trị là 2. Nốt lặng trắng có giá trị tương tự.

Trong âm nhạc, "nốt lặng trắng" (hay "rest trắng") là một ký hiệu biểu thị thời gian dừng lại hoàn toàn trong một đoạn nhạc
Trong âm nhạc, “nốt lặng trắng” (hay “rest trắng”) là một ký hiệu biểu thị thời gian dừng lại hoàn toàn trong một đoạn nhạc

Khi nhìn thấy dấu lặng trắng, các bạn giữ im lặng trong 2 nhịp

Giá trị thời gian của các nốt nhạc – Nốt đen – Nốt lặng đen

“Nốt đen” là một ký hiệu nốt nhạc trong âm nhạc, tượng trưng cho một nốt nhạc có giá trị thời gian bằng một phần tư (1/4) của một nhịp điệu cơ bản. Nó là một trong những loại nốt nhạc cơ bản nhất và được sử dụng rất phổ biến trong các bản nhạc.

Nốt đen được ký hiệu bằng một hình tròn đen được điền vào trên một dòng hoặc không gian giữa các dòng nhạc. Nốt đen có thể được kết hợp với các ký hiệu âm nhạc khác để tạo ra các giá trị thời gian và âm thanh khác nhau. Ví dụ, một nốt đen kép (hai nốt đen liên kết với nhau) có giá trị thời gian bằng hai phần tư (1/2) của một nhịp điệu, trong khi một nốt đen được liên kết với một nốt tám phân (nốt tám phân được viết dưới nốt đen) tạo ra một giá trị thời gian là 3/4 của một nhịp điệu.

Nó là một trong những loại nốt nhạc cơ bản nhất và được sử dụng rất phổ biến trong các bản nhạc.
Nó là một trong những loại nốt nhạc cơ bản nhất và được sử dụng rất phổ biến trong các bản nhạc.

Giá trị thời gian của các nốt nhạc – Nốt móc đơn, nốt móc kép

 • Nốt móc đơn” (hay “nốt móc đơn lược bỏ”) là một ký hiệu nốt nhạc được sử dụng để chỉ một nốt nhạc có giá trị thời gian bằng một phần hai (1/2) của một nhịp điệu cơ bản. Nó được ký hiệu bằng một hình tròn đen có một móc uốn cong trên đỉnh của nó. Khi kết hợp với nhịp điệu, nốt móc đơn tạo ra một âm thanh kéo dài tương đương với giá trị thời gian của một nốt nhạc tư.
 • “Nốt móc kép” (hay “nốt móc đôi”) là một ký hiệu nốt nhạc được sử dụng để chỉ một nốt nhạc có giá trị thời gian bằng một phần một (1) của một nhịp điệu cơ bản. Nó được ký hiệu bằng hai nốt cùng loại được liên kết với nhau bằng một móc uốn cong. Khi kết hợp với nhịp điệu, nốt móc kép tạo ra một âm thanh kéo dài tương đương với giá trị thời gian của hai nốt nhạc đơn, tức là bằng một phần hai (1/2) của một nhịp điệu cơ bản.
Giá trị thời gian của các nốt nhạc - Nốt móc đơn, nốt móc kép
Giá trị thời gian của những nốt nhạc – Nốt móc đơn, nốt móc kép

Nốt móc kép – Dấu lặng kép

“Nốt móc kép” (hay “nốt móc đôi”) trong âm nhạc là một ký hiệu nốt nhạc được sử dụng để chỉ một nốt nhạc có giá trị kép, tương đương với hai nốt cùng loại được liên kết lại với nhau. Nốt móc kép được ký hiệu bằng hai nốt cùng loại được liên kết với nhau bằng một móc uốn cong. Khi kết hợp với nhịp điệu, nốt móc kép tạo ra một âm thanh kéo dài tương đương với giá trị thời gian của hai nốt nhạc đơn.

Nốt móc kép - Dấu lặng kép
Nốt móc kép – Dấu lặng kép

Giá trị thời gian của các nốt nhạc – Dấu chấm đôi

Giá trị thời gian của các nốt nhạc - Dấu chấm đôi
Giá trị thời gian của những nốt nhạc – Dấu chấm đôi

Mốt cách được sử dụng để tiết kiệm không gian chính là dùng nốt có dấu chấm dôi. Và khi bạn nhìn thấy một dấu chấm ở ngay phía sau một nốt nhạc, thì nghĩa là nốt nhạc nhạc này có giá trị gấp đến 1,5 lần nốt nhạc bình thường.

Một nốt tròn chấm tương ứng với 6 phách (4 x 1,5 = 6).

3 phách nếu là nốt trắng có chấm (2 x 1,5 = 3)

Nốt đen chấm là 1,5 phách (1 x 1,5 = 1,5)

Chúc bạn thực hiện thành công!

Lời kết

Trung tâm ACE Music thường xuyên khai giảng các lớp học đàn piano, đàn guitar, đàn violin, trống, thanh nhạc, đàn ukulele, đàn organ/keyboard … nhận học viên đăng ký mỗi ngày.

>> HOTLINE / ZALO / VIBER TƯ VẤN GIÁO DỤC : 0938198262