Tổng hợp toàn bộ chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất giúp bạn tự tin hơn khi đặt câu tiếng Anh

Tổng hợp toàn bộ chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất giúp bạn tự tin hơn khi đặt câu tiếng Anh

Nếu gọi tiếng Anh là một hành trình cần chinh phục thì ngữ pháp tiếng Anh cơ bản chính là “hành trang” không thể thiếu cho chuyến hành trình dài lâu này. Một “hành trang ngữ pháp” vững chãi sẽ là nền tảng giúp bạn vững bước hơn trên con đường chinh phục tiếng Anh. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng FLYER tìm hiểu “tất tần tật” các chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhất để bạn có thể tự tin hơn khi đặt một câu tiếng Anh bất kỳ nhé.

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

1. Ngữ pháp tiếng Anh về các thì

1.1. Thì hiện tại

1.1.1. Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hoặc 1 hành động lặp đi lặp lại theo thói quen,…

Thì hiện tại đơn

Cách dùng:

 • Diễn tả một thói quen hay hành động được lặp đi lặp lại.
 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên.
 • Diễn tả sự việc đã có kế hoạch từ trước và sẽ xảy ra trong tương lai (thời gian biểu, lịch trình định sẵn, thời khóa biểu).
 • Diễn tả khả năng, năng lực của một người.
 • Dùng trong câu điều kiện loại 1 mệnh đề “if”.

Cấu trúc với động từ thường:

(+) S + V(s/es) + O

(-) S + don’t/ doesn’t + V + O

(?) Do/Does + V + O?

Cấu trúc với động từ “tobe”:

(+) S + am/ are/ is + N/ Adj

(-) S + am/ are/ is + not + N/ Adj

(?) Am/ Are/ is + S + N/ Adj?

(?) WH-word + am/ are/ is + S +…?

Trong đó:

 • S: Chủ ngữ
 • V: Động từ
 • N: Danh từ
 • Adj: Tính từ
 • WH-word: Từ để hỏi bắt đầu bằng “Wh” (What, Where, Which,…)
ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì hiện tại đơn

Ngữ pháp tiếng Anh thì hiện tại đơn

Ví dụ:

 • Henry does not study hard.

Henry không học hành chăm chỉ.

 • Do you usually play badminton?
 • Bạn có thường chơi cầu lông không?

Bài luyện tập: Chia đúng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu

Xem thêm: Thì hiện tại đơn: Tóm gọn toàn bộ kiến thức, kèm ví dụ & BÀI TẬP

1.1.2. Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn là thì được dùng để diễn tả sự việc hay hành động xảy ra ngay vào thời điểm nói hoặc xoay quanh thời điểm nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt trong thời điểm nói.

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động đang xảy ra ở thời điểm nói (hoặc không nhất thiết ở thời điểm nói nhưng được duy trì đều đặn ở hiện tại).
 • Diễn tả hành động được lên kế hoạch và sắp xảy ra.
 • Diễn tả hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, hành động này gây khó chịu cho người nói.
 • Diễn tả một sự thay đổi theo chiều hướng phát triển hơn.

Cấu trúc:

(+) S + am/ are/ is + Ving + O

(-) S + am/ are/ is + not + Ving + O

(?) Am/ are/ is + S + Ving + O?

Trong đó:

 • O: Tân ngữ
ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụ:

 • Is Jane watching a movie?

Jane đang xem một bộ phim phải không?

 • My mother is not wearing a coat.

Mẹ mình đang không mặc áo khoác.

Bài luyện tập: Chia đúng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu

Xem thêm: Thì hiện tại tiếp diễn: Tổng hợp đầy đủ nhất lý thuyết và bài tập thực hành (từ cơ bản đến nâng cao)

1.1.3. Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để mô tả những hành động diễn ra trong quá khứ, kéo dài đến thời điểm hiện tại hoặc trong cả tương lai. Thì này được dùng để nhấn mạnh kết quả của hành động cho đến hiện tại, thường đi cùng các trạng từ chỉ thời gian như: for, since, until,…

Cách dùng:

 • Diễn tả sự việc đã diễn ra nhưng không xác định rõ thời điểm.
 • Diễn tả hành động, sự việc nào đó vừa mới xảy ra.
 • Diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại, có thể còn diễn ra trong tương lai.
 • Diễn tả một trải nghiệm, kinh nghiệm từ quá khứ.

Cấu trúc:

(+) S + have/ has + Ved/PII + O

(-) S + have/ has + not + Ved/PII + O

(?) Have/ has + S + V-ed/PIII + O?

Trong đó:

 • VPII: Động từ ở dạng quá khứ phân từ II
ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

 • My family has lived in Los Angeles for 3 years.

Gia đình mình đã sống ở Los Angeles được 3 năm.

 • Jane has not seen Tommy since 2010.

Jane đã không gặp Tommy kể từ năm 2010.

Bài luyện tập: Chia đúng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu

Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành: Trọn bộ khái niệm, cách dùng [+ BÀI TẬP]

1.1.4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để mô tả hành động hoặc sự việc bắt đầu trong quá khứ, kéo dài cho đến thời điểm hiện tại và có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai. Thay vì nhấn mạnh kết quả của hành động, loại thì này được dùng chủ yếu để nhấn mạnh quá trình của hành động.

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động, sự việc bắt đầu từ quá khứ và tiếp tục diễn ra ở thời điểm hiện tại (nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động).
 • Diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra, vừa mới kết thúc nhưng kết quả của hành động, sự việc đó vẫn có thể nhìn thấy được ở hiện tại (nhấn mạnh vào kết quả của hành động)
 • Thường không sử dụng với các động từ chỉ trạng thái như “have”, “be” hoặc “know”.

Cấu trúc:

(+) S + have/ has + been + Ving + O

(-) S + have/ has + not + been + Ving + O

(?) Have/ has + S + been + Ving + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ:

 • Tom has been reading this novel since he bought it.

Tom đã đọc cuốn tiểu thuyết này kể từ lúc cậu ấy mua nó đến nay.

 • Jenny has not been playing badminton since 2021.

Jenny đã không chơi cầu lông kể từ năm 2021.

Bài luyện tập: Chia đúng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu

Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Trọn bộ kiến thức A->Z [+ Bài tập]

1.2. Thì quá khứ

1.2.1. Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả các sự việc đã xảy ra và đã kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Dấu hiệu nhận biết của thì này là các trạng từ: yesterday, ago, last week, last night, last month,…

Thực hành cách dùng thì quá khứ đơn

Cách dùng:

 • Diễn tả một sự việc, hành động đã diễn ra tại thời điểm cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc ở quá khứ.
 • Diễn tả một hành động, sự việc lặp đi lặp lại ở quá khứ.
 • Diễn tả các hành động xảy ra liên tiếp ở quá khứ.
 • Diễn tả một hành động xen vào giữa một hành động đang xảy ra trong quá khứ.
 • Dùng cho câu điều kiện loại II.
 • Dùng cho câu ước không có thật.
 • Dùng khi trong câu đó có for + một khoảng thời gian trong quá khứ.
 • Dùng khi muốn miêu tả một sự kiện lịch sử.
 • Dùng khi hành động xảy ra một cách rõ ràng tại một thời điểm xác định ngay cả khi thời điểm đó không được đề cập đến.

Cấu trúc với động từ thường:

(+) S + V2/ Ved + O

(-) S + did not/ didn’t + V + O

(?) Did + S + V + O?

Cấu trúc với động từ “tobe”:

(+) S + was/ were + N/ Adj

(-) S + was/ were + not + N/ Adj

(?) Was/ Were + S + N/ Adj?

(?) WH-word + was/ were + S (not) + N/ Adj?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản thì quá khứ đơn

Ví dụ:

 • My sister visited the Ho Chi Minh museum last month.

Chị gái mình đã đến thăm viện bảo tàng Hồ Chí Minh vào tháng trước.

 • Henry didn’t go to school yesterday.

Henry đã không đi học vào hôm qua.

Bài luyện tập: Chia thì quá khứ đơn dựa vào từ gợi ý trong ngoặc

Xem thêm: Thì quá khứ đơn: Chi tiết cấu trúc, bài tập và đáp án!

1.2.2. Thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để nói về các hành động đồng thời diễn ra tại thời điểm xác định trong quá khứ, hoặc hành động đang diễn ra thì bị một hành động, sự việc khác chen ngang.

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm cụ thể trong quá khứ.
 • Diễn tả các hành động xảy ra đồng thời ở trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác xen vào.
 • Diễn tả hành động đã từng lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền người khác.

Cấu trúc:

(+) S + was/ were + Ving + O

(-) S + was/ were + not + Ving + O

(?) Was/ were + S + Ving + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì quá khứ tiếp diễn

Ví dụ:

 • Henry was watching his favorite TV show at 8 p.m yesterday evening.

Henry đang xem chương trình TV yêu thích của cậu ấy vào lúc 8 giờ tối hôm qua.

 • They weren’t keeping silent when their teacher came in.

Họ đã không giữ im lặng khi giáo viên của họ bước vào.

Bài luyện tập: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

Xem thêm: Thì quá khứ tiếp diễn: Đầy đủ nhất cách dùng, ví dụ & bài tập!

1.2.3. Thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành là thì được dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ.

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra và kéo dài đến một thời điểm nhất định trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trước một thời điểm nhất định ở trong quá khứ.
 • Diễn tả hành động xảy ra được xem như điều kiện đầu tiên cho một hành động khác trong quá khứ.
 • Diễn tả điều kiện không tồn tại trong quá khứ của câu điều kiện loại 3.
 • Bày tỏ sự thất vọng đối với sự việc nào đó đã xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc:

(+) S + had + Ved/PII + O

(-) S + had + not + Ved/PII + O

(?) Had + S + Ved/PII + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh cấu trúc thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ:

 • My family had used that washing machine for six years before it was out of order.

Gia đình mình đã sử dụng chiếc máy giặt đó trong sáu năm trước khi nó không còn hoạt động được nữa.

 • Henry would have come to Jenny’s birthday party if he hadn’t missed the flight.

Henry sẽ đến dự tiệc sinh nhật của Jenny nếu anh ấy không bị lỡ chuyến bay.

Xem thêm: Thì quá khứ hoàn thành: Thành thạo 6 cách dùng [+ BÀI TẬP]

1.2.4. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng khi bạn muốn nhấn mạnh tính tiếp diễn của một hành động, sự việc diễn ra trước một hành động khác ở trong quá khứ.

Cách dùng:

 • Diễn tả quá trình 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và kéo dài liên tục đến 1 thời điểm khác trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động hoặc sự việc nào đó là nguyên nhân của hành động hay sự việc khác trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động xảy ra trước hành động khác ở trong quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn của hành động ngay trước hành động sau).
 • Diễn tả một hành động hay sự việc nào diễn ra để làm tiền đề cho một hành động, sự việc khác.

Cấu trúc:

(+) S + had + been + Ving + O

(-) S + had + not + been + Ving + O

(?) Had + S + been + Ving + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ:

 • My sister had been studying since 3:00 p.m before my parents came home.

Em gái mình đã đang học bài từ lúc 3 giờ chiều trước khi bố mẹ mình về đến nhà.

 • Jane hadn’t been cleaning her room when her parents came home.

Jane đã không có đang dọn dẹp phòng của cô ấy khi bố mẹ cô ấy về nhà.

Bài luyện tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Xem thêm: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Không hề khó sử dụng như bạn nghĩ!

1.3. Thì tương lai

1.3.1. Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn là thì được dùng khi không có kế hoạch làm gì trước khi chúng ta nói, diễn tả quyết định tự phát ngay tại thời điểm nói.

Cách dùng:

 • Để nói về các kế hoạch được quyết định ngay vào thời điểm nói
 • Đưa ra các lời đề nghị, yêu cầu, đề nghị, lời hứa.
 • Diễn đạt một dự đoán không chắc chắn hoặc không có căn cứ.
 • Đưa ra lời đe dọa hoặc cảnh báo.

Cấu trúc:

(+) S + will/ shall + V + O

(-) S + will/ shall + not + V + O

(?) Will/ shall + S + V + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì tương lai đơn

Ví dụ:

 • Jane promises she will visit her grandmother next month.

Jane hứa rằng cô ấy sẽ đến thăm bà vào tháng sau.

 • Will you clean the room?

Bạn sẽ dọn phòng chứ?

Bài tập: Câu nào sau đây đúng với thì tương lai đơn?

Xem thêm: Trọn bộ thì tương lai đơn chi tiết nhất dành cho bạn (có bài tập thực hành và đáp án)

1.3.2. Thì tương lai gần

Thì tương lai gần được dùng để nói về các quyết định hoặc kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, diễn đạt một dự định chưa được thực hiện trong quá khứ hoặc thể hiện một dự đoán nào đó.

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động nào đó sắp xảy ra ở tương lai gần.
 • Diễn tả dự đoán của người nói (có dự tính từ trước hoặc khả năng xảy ra cao).
 • Diễn tả một dự định từ trong quá khứ vẫn chưa được thực hiện.

Cấu trúc:

(+) S + be + going to + V + O

(-) S + be + not + going to + V + O

(?) Be + S + going to + V + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì tương lai gần

Ví dụ:

 • Tomorrow we are going to visit my friends in Da Nang. We have just bought the ticket.

Ngày mai chúng mình sẽ đi thăm các bạn ở Đà Nẵng. Chúng mình vừa mới mua vé rồi.

 • Henry is going to walk to school if his father cannot repair his bike.

Henry sẽ đi bộ đến trường nếu bố cậu ấy không thể sửa xe đạp cho cậu ấy.

Xem thêm: Thành thạo cấu trúc thì tương lai gần với “be going to” chỉ trong 5 phút

1.3.3. Tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn là thì được dùng để diễn tả hành động, sự việc nào đó sẽ đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Cách dùng:

 • Nhấn mạnh một hành động, sự việc nào đó đang diễn ra tại thời điểm xác định trong tương lai.
 • Nhấn mạnh hành động, sự việc nào đó đang xảy ra thì có một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai.
 • Nhấn mạnh một hành động, sự việc nào đó sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt 1 thời gian trong tương lai.
 • Nhấn mạnh một hành động sẽ diễn ra như 1 phần trong kế hoạch.

Cấu trúc:

(+) S + will + be + Ving + O

(-) S + will + not + be + Ving + O

(?) Will + S + be + Ving + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì tương lai tiếp diễn

Ví dụ:

 • Henry will be waiting at school at 5 PM tomorrow.

Henry sẽ đang chờ ở trường vào 5 giờ chiều mai.

 • We won’t be having dinner at home when the film starts.

Chúng tôi sẽ đang không ăn tối ở nhà khi bộ phim bắt đầu chiếu.

Xem thêm: Thì tương lai tiếp diễn: Công thức, lưu ý khi dùng [bài tập có đáp án]

1.3.4. Tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ hoàn thành trước thời điểm xác định trong tương lai hoặc trước hành động khác trong tương lai.

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động hay sự việc sẽ hoàn thành trước 1 thời điểm nào đó trong tương lai.
 • Diễn tả một hành động hay sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong tương lai.

Lưu ý: Hành động, sự việc nào hoàn thành trước sẽ được chia ở thì tương lai hoàn thành. Hành động hoặc sự việc nào xảy ra sau sẽ được chia thì hiện tại đơn.

Cấu trúc:

(+) S + will + have + Ved/II + O

(-) S + will + not + have + Ved/II + O

(?) Will + S + have + have +Ved/II + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì tương lai hoàn thành

Ví dụ:

 • She won’t have cooked lunch for at least another hour.

Cô ấy sẽ vẫn chưa nấu bữa trưa cho tới ít nhất là 1 tiếng nữa.

 • Will Henry have graduated by the end of next month?

Cho tới cuối tháng thì Henry sẽ tốt nghiệp đúng không?

1.3.5. Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được dùng để nhấn mạnh 1 hành động, sự việc sẽ xảy ra và kéo dài liên tục đến trước một thời điểm/ hành động nào đó trong tương lai.. Các dấu hiệu nhận biết thường thấy của thì này là: by the end of day/week/…

Cách dùng:

 • Nhấn mạnh tính liên tục của một hành động hoặc sự việc so với hành động, sự việc khác xảy ra ở tương lai.
 • Diễn tả một hành động, sự việc nào đó xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Cấu trúc:

(+) S + will + have + been + Ving + O

(-) S + will + not + have + been + Ving + O

(?) Will + S + have + have + been + Ving + O?

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ:

 • I will have been waiting for Jane for three hours by six o’clock.

Mình sẽ đợi Jane trong 3 tiếng cho đến 6 giờ.

 • Will you have been playing guitar for 2 years by August 14th?

Có phải bạn sẽ chơi ghi-ta được 2 năm vào ngày 14 tháng 8 không?

Bài luyện tập: Hoàn thành các câu sau (chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)

2. Ngữ pháp tiếng Anh về từ loại

2.1. Danh từ

Danh từ được dùng để chỉ con người, sự vật, sự việc; có thể đứng ở những vị trí khác nhau trong câu bao gồm cả chủ ngữ và tân ngữ.

Ngay sau đây, hãy cùng FLYER tìm hiểu các loại danh từ phổ biến trong tiếng Anh bạn nhé!

2.1.1. Danh từ chung, danh từ riêng

ngữ pháp tiếng anh
Danh từ chung, danh từ riêng

Danh từ chung là loại danh từ dùng để chỉ những nhóm người, sự vật, hiện tượng nói chung và có cùng những đặc điểm nhất định.

Ví dụ: a camera, sneakers, a river,…

Danh từ riêng là loại danh từ chỉ tên cụ thể của một người, địa điểm, đồ vật hay sự vật. Danh từ riêng phải luôn được viết hoa.

Ví dụ: Canon, Adidas, Paris,…

Xem thêm: Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh – Tưởng khó nhưng lại dễ bất ngờ

2.1.2. Danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng

Danh từ cụ thể là từ loại đề cập đến một người, địa điểm hay sự vật nào đó được xem là hữu hình, có thể sờ, nắn, cảm nhận qua giác quan của con người.

Ví dụ:

Tom just gave me some apples.

Tom vừa cho mình một ít táo.

Danh từ trừu tượng là từ loại đề cập đến khái niệm, ý tưởng hoặc những sự việc, hiện tượng nào đó được xem là vô hình, không thể cầm, sờ, nắn, nghe hay nhìn.

Ví dụ:

Jane’s childhood memory has always been her fear.

Ký ức hồi nhỏ của Jane luôn là nỗi sợ của cô ấy.

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh danh từ trừu tượng

2.1.3. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được là danh từ chỉ người, sự vật, động vật, hiện tượng,… mà có thể đếm và thể hiện được bằng số lượng cụ thể. Danh từ đếm được được phân loại thành danh từ đếm được số ít và danh từ đếm được số nhiều.

Ví dụ:

 • Danh từ đếm được số ít: man, woman, apple, pen, book,…
 • Danh từ đếm được số nhiều: men, women, apples, pens, books,…

Danh từ không đếm được dùng để chỉ những sự vật, hiện tượng mà không thể đếm được bằng số lượng cụ thể.

Ví dụ:

 • Danh từ không đếm được: food, meet, ethics, feeling, tear, hope,…

Xem thêm: Danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh (+ bài tập áp dụng)

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh danh từ đếm được, danh từ không đếm được

2.1.4. Danh từ ghép

Danh từ ghép là danh từ được tạo thành bởi sự kết hợp của 2 hay nhiều danh từ riêng biệt, có thể dùng để chỉ người, địa điểm hoặc sự vật, sự việc cụ thể. Danh từ ghép được phân loại thành: Danh từ ghép mở, danh từ ghép đóng và danh từ ghép có gạch nối.

Ví dụ:

 • Bus stop (danh từ ghép mở)
 • Mother-in-law (danh từ ghép có gạch nối)
 • Haircut (danh từ ghép đóng).
ngữ pháp tiếng anh
Danh từ ghép tiếng Anh

Bài luyện tập: Hoàn thành các câu sau dựa vào gợi ý

Xem thêm: Danh Từ Ghép trong Tiếng Anh: Tổng hợp Kiến Thức và Cách Dùng ĐẦY ĐỦ NHẤT

2.2. Đại từ

Đại từ là từ loại có thể thay thế cho danh từ nhằm tránh việc bị lặp từ trong câu. Các loại đại từ cơ bản trong tiếng Anh gồm:

 • Đại từ nhân xưng
 • Đại từ sở hữu
 • Đại từ quan hệ
 • Đại từ nghi vấn

Cùng FLYER tìm hiểu chi tiết hơn về cách dùng của các loại đại từ này ngay sau đây nhé!

ngữ pháp tiếng anh
Đại từ trong tiếng Anh

2.2.1. Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng, hay còn được gọi là đại từ xưng hô, dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, vật hoặc sự vật, sự việc, đối tượng cụ thể đã được nhắc tới trong câu hay trong vế trước đó nhằm tránh tình trạng bị lặp từ.

Đại từ nhân xưng được chia làm 2 nhóm tương ứng với 2 vai trò khác nhau trong câu. Mỗi nhóm bao gồm các từ sau:

Đại từ nhân xưng
 • Đại từ nhân xưng chủ ngữ: I/You/They/We/He/She/It.
 • Đại từ nhân xưng tân ngữ tương ứng: me/you/them/us/him/her/it.
ngữ pháp tiếng anh
Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • My mother is a good doctor at that hospital, she has done many successful surgeries.

Mẹ mình là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện đó, bà đã hoàn thành nhiều ca phẫu thuật thành công.

 • Excuse me, can you give me some snacks right there?

Xin lỗi, bạn có thể lấy giúp mình một ít đồ ăn vặt ngay đó được không?

Xem thêm: Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh – Tưởng không dễ nhưng lại dễ không tưởng

2.2.2. Đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu được dùng để nói về một người, một vật thuộc sở hữu của ai đó. Nói cách khác, đây là đại từ dùng để chỉ sự sở hữu, thường sử dụng để thay thế danh từ tương ứng trong câu. Các đại từ sở hữu thường gặp trong tiếng Anh bao gồm:

mineyoursyours hershistheirsits
Các đại từ sở hữu thường gặp trong ngữ pháp tiếng Anh

Ví dụ:

 • Her dress is black, mine is pink.

Váy của cô ấy màu đen, váy của mình màu hồng.

 • My notebook looks the same as theirs.

Cuốn sổ của mình trông giống sổ của họ.

Xem thêm: Đại Từ Sở Hữu: Khái Niệm, Phân Loại Và Chi Tiết Cách Dùng Trong Câu Đầy Đủ Nhất (Có bài tập luyện tập)

2.2.3. Đại từ quan hệ

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh đại từ quan hệ

Đại từ quan hệ được dùng để nối các mệnh đề có liên quan với nhau với mục đích bổ sung thêm thông tin cho danh từ được đề cập trước đó. Các đại từ quan hệ thường gặp trong tiếng Anh gồm:

Đại từ quan hệNghĩa tiếng ViệtLoại danh từ thay thếVí dụwhowhomwhichwhosethat
Các đại từ quan hệ thường gặp trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • Yesterday, Jane bought a new dress which was black.

Hôm qua, Jane đã mua một chiếc váy mới mà nó có màu đen.

 • I can see John and his dog that are running in the park.

Tôi có thể thấy John và chú chó của cậu ấy đang cùng chạy trong công viên

Bài luyện tập: Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống

2.2.4. Đại từ nghi vấn

Đại từ nghi vấn thường đứng ở đầu câu nghi vấn, dùng để đặt những câu hỏi mà câu trả lời là một danh từ nào đó. Các từ này cho biết đối tượng mà câu hỏi hướng đến là ai, cái gì thông qua 5 đại từ nghi vấn: What, Which, Who, Whom, Whose.

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh đại từ nghi vấn
 • What did Henry do when he was in Japan?

Henry đã làm gì khi còn ở Nhật Bản?

 • Which sport does she like better, badminton or basketball?

Cô ấy thích môn thể thao nào hơn, cầu lông hay bóng rổ?

2.3. Tính từ

Tính từ là từ loại dùng để miêu tả đặc điểm, đặc tính và tính chất của con người, sự vật, sự việc hay hiện tượng nào đó trong cuộc sống. Tính từ còn có vai trò bổ nghĩa cho danh từ. Sau đây là một số loại tính từ thường gặp trong tiếng Anh:

2.3.1. Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu là loại tính từ chỉ sự sở hữu của ai đó đối với vật được nhắc đến. Mỗi ngôi xưng lại có một tính từ sở hữu tương ứng như sau:

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữuNghĩa tiếng Việt
Tính từ sở hữu trong ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm: Tính từ sở hữu là gì? 4 lưu ý quan trọng khi sử dụng và cách phân biệt với đại từ sở hữu trong câu

2.3.2. Tính từ đuôi “ing” và “ed”

Tính từ đuôi “ing” và “ed” là những tính từ được cấu tạo từ động từ thêm hậu tố “ing” hoặc “ed”; dùng để miêu tả tính chất, đặc điểm hay cảm xúc, cảm giác của một người, sự vật, sự việc nào đó. Cụ thể:

 • Tính từ đuôi “ing”: mô tả đặc điểm, tính chất của một người/ sự vật/ sự việc gây tác động lên người hoặc vật khác
 • Tính từ đuôi “ed”: miêu tả cảm giác của ai đó khi chịu tác động từ một người/ sự vật nào đó.
ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh tính từ đuôi “ing” và “ed”

Ví dụ:

 • This old game is boring.

Trò chơi cũ kỹ này thật nhàm chán.

 • My mother is surprised that my sister can repair her toy.

Mẹ mình ngạc nhiên bởi em gái mình có thể sửa được đồ chơi của nó.

Xem thêm: Tính từ đuôi “ing” và “ed” – Bạn đã biết cách phân biệt tính từ mang hai hậu tố này chưa?

2.4. Động từ

Động từ được dùng để diễn tả một hành động hoặc trạng thái nào đó của chủ ngữ. Trong tiếng Anh, động từ được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau như động từ “to be”, động từ thường, động từ bất quy tắc, động từ khuyết thiếu,… Các loại động từ này có vị trí và cách sử dụng khác nhau trong câu. Hãy cùng FLYER tìm hiểu ngay sau đây nhé!

ngữ pháp tiếng anh
Vị trí của động từ trong câu

2.4.1. Động từ thường

Động từ thường trong ngữ pháp tiếng Anh là động từ diễn tả một hành động, đó có thể là những hành động vật lý như “run, jump, crash,…”, hay những động từ mang tính trừu tượng như “think, miss, learn,…”.

2.4.2. Động từ bất quy tắc

Động từ bất quy tắc là các động từ không tuân theo quy tắc chia động từ thông thường (thêm “ed”) khi chuyển về dạng quá khứ hay quá khứ phân từ. Chính vì đặc điểm này, bạn cần học thuộc bảng động từ bất quy tắc để dễ dàng vận dụng và đạt kết quả cao hơn trong các kỳ thi.

Ví dụ một số động từ bất quy tắc trong tiếng Anh:

Dạng nguyên thểDạng quá khứDạng quá khứ phân từÝ nghĩa
Một số động từ bất quy tắc
ngữ pháp tiếng anh
Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Bài luyện tập: Điền động từ bất quy tắc vào chỗ trống

2.4.3. Động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu là động từ kết hợp với động từ chính trong câu nhằm thể hiện sự cho phép hay khả năng thực hiện một điều gì đó ở cả quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Động từ theo sau động từ khuyết thiếu luôn ở dạng nguyên thể.

Các động từ khuyết thiếu cơ bản trong tiếng Anh:

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữuVí dụcan mustmaywillought to
Bảng động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Bảng động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu (modal verbs) là gì? Cách dùng và các trường hợp thường gặp bạn không thể không nắm vững

2.4.4. Động từ “to be”

Động từ to be có chức năng bổ nghĩa cho động từ chính trong câu.

Ví dụ:

 • This beautiful house was built in 2000.

Căn nhà đẹp đẽ này đã được xây dựng từ năm 2000.

 • Jane is very beautiful.

Jane rất xinh đẹp.

Xem thêm bài hát đơn giản về động từ “to be”

2.4.5. Trợ động từ

Trợ động từ có chức năng thể hiện thì của hành động hoặc tạo câu hỏi, câu phủ định, câu nhấn mạnh.

Ví dụ:

 • Henry does his housework well.

Henry làm việc nhà rất tốt.

 • I had to walk to the school because I woke up late.

Tôi phải đi bộ đến trường vì tôi đã dậy muộn.

2.4.6. Cụm động từ

Cụm động từ được hình thành bởi sự kết hợp giữa động từ với trạng từ và/ hoặc giới từ nhất định, tạo thành một cụm từ có ý nghĩa riêng biệt.

Ví dụ:

 • You shouldn’t big Jane up like that.

Bạn không nên khen Jane qua lời như thế.

 • Don’t bank on Henry to do that.

Đừng trông cậy vào Henry khi làm việc đó.

>>> Xem thêm: Học ngay các cụm động từ (phrasal verb) hay bắt đầu bằng chữ “V”

2.4.7. Nội động từ và ngoại động từ

Nội động từ diễn tả những hành động của chủ ngữ không gây tác động lên sự vật hoặc sự việc khác, vì vậy cũng không có tân ngữ theo sau. Nội động từ không được dùng ở thể bị động.

Ví dụ:

 • I asked for take a rest and she agreed.

Mình đề nghị nghỉ một chút và cô ấy đã đồng ý.

ngữ pháp tiếng anh
Ngoại động từ trong tiếng Anh

Trái lại, ngoại động từ diễn tả những hành động gây tác động đến sự vật, sự việc khác, vì vậy cần phải có tân ngữ đứng sau.

Ví dụ:

He owed Jane a lot of money.

Cậu ấy mượn Jane rất nhiều tiền.

>>> Xem thêm: Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh: Tổng hợp ĐẦY ĐỦ NHẤT định nghĩa, phân loại và cách dùng trong câu

2.4.8. Động từ nối

Động từ nối (liên động từ) là loại động từ dùng để liên kết chủ ngữ và vị ngữ tính từ nhằm chỉ ra tình trạng của chủ ngữ trong câu.

Các động từ nối thường gặp:

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữuVí dụbefeels looks sounded smellstastes appeared seemsremainedstays
Bảng động từ nối thường gặp trong ngữ pháp tiếng Anh

2.5. Trạng từ

Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh là loại từ bổ sung thêm các thông tin về tính chất, hoàn cảnh, đặc điểm cho những từ loại khác. Trạng từ được hiểu đơn giản là để miêu tả những nội dung “như thế nào, khi nào, bằng cách nào, ở đâu và tới mức độ thế nào” của hành động.

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh về trạng từ

Sau đây, FLYER sẽ giới thiệu đến bạn 5 loại trạng từ thông dụng nhất trong tiếng Anh, bao gồm trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ mức độ, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ cách thức và trạng từ chỉ tần suất.

2.5.1. Trạng từ chỉ nơi chốn

Trạng từ chỉ nơi chốn được dùng để diễn tả địa điểm diễn ra các hành động hoặc mô tả khoảng cách một cách khái quát.

Một số trạng từ chỉ nơi chốn thường gặp gồm: there (ở đó), somewhere (ở đâu đó), inside (bên trong), outside (bên ngoài).

Ví dụ:

 • Jane is cooking downstairs.

Jane đang nấu cơm dưới lầu.

 • Standing between two trees was a small kid.

Đứng giữa 2 cái cây là một đứa trẻ.

2.5.2. Trạng từ chỉ mức độ

Trạng từ chỉ mức độ được dùng để diễn tả mức độ diễn ra của hành động hoặc sự việc nào đó trong câu. Các trạng từ chỉ mức độ thường sẽ đứng trước tính từ, động từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.

Một số trạng từ thường gặp bao gồm: hardly (hầu như không), little (ít), fully (đầy đủ), very (rất).

Ví dụ:

 • I need hardly say that I was very happy.

Mình hầu như không cần phải nói rằng mình rất hạnh phúc.

 • They were fully present.

Họ đã có mặt đầy đủ.

Xem thêm: Bài hát về trạng từ

2.5.3. Trạng từ chỉ thời gian

Trạng từ chỉ thời gian cho bạn biết thời điểm, khoảng thời gian diễn ra và mức độ diễn ra thường xuyên của một hành động, sự việc nào đó.

Các trạng từ chỉ thời gian phổ biến: early (sớm), now (bây giờ), soon (sớm), finally (cuối cùng),…

Ví dụ:

 • I went to Dubai with my family last year.

Mình đã đến Dubai cùng gia đình vào năm ngoái.

 • Everyday, my sister plays badminton.

Ngày nào chị gái mình cũng chơi cầu lông.

Xem thêm: Miêu tả thời điểm trong tiếng Anh thật chuẩn với “Trạng từ chỉ thời gian”

2.5.4. Trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ chỉ cách thức được dùng để diễn tả cách thức, phương thức mà một hành động nào đó diễn ra. Nói cách khác, trạng từ chỉ cách thức giúp bạn trả lời cho câu hỏi “How?”.

Ví dụ:

 • My sister is noisily chewing the food.

Em gái mình đang nhai đồ ăn một cách ồn ào.

 • Unfortunately, Henry missed the train.

Thật không may, Henry đã trễ chuyến tàu.

2.5.5. Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất được dùng để thể hiện mức độ xuất hiện và lặp lại của một hành động trong câu.

Một số trạng từ chỉ tần suất thường gặp là: always (luôn luôn), usually (thường), sometimes (thỉnh thoảng), rarely (hiếm khi), never (không bao giờ),…

ngữ pháp tiếng anh
Trạng từ chỉ tần suất – ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Ví dụ:

 • Jane always goes to school on time.

Jane luôn luôn đi học đúng giờ.

 • My sister is on a diet, she rarely eats dinner.

Chị gái mình đang ăn kiêng, chị ấy rất hiếm khi ăn tối.

Xem thêm: 5 phút nằm lòng trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập chi tiết

2.6. Lượng từ

Lượng từ là từ chỉ số lượng, thường được đặt trước danh từ cần bổ nghĩa về định lượng để miêu tả số lượng của danh từ đó. Lượng từ trong tiếng Anh có thể đi cùng với danh từ đếm được hoặc không đếm được, danh từ số ít hoặc số nhiều. Cùng FLYER khám phá thêm về điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này ngay sau đây nhé!

ngữ pháp tiếng anh
Lượng từ trong tiếng Anh

2.6.1. “Few”, “a few”, “little”, “a little”

“Few” và “a few” đứng trước danh từ đếm được số nhiều. Trong khi đó “little” và “a little” đứng trước danh từ đếm được số ít.

 • “Few”, “little” có ý nghĩa là “ít”, “một vài”, và mang nghĩa phủ định (gần như không có).
 • “A few”, “a little” có ý nghĩa là “một vài”, và mang nghĩa khẳng định (vẫn đủ dùng).

Cấu trúc:

Few/ A few + danh từ đếm được (số nhiều) + V (số nhiều)

Little/ A little + danh từ không đếm được + V (số ít)

Ví dụ:

 • I have a little homework that needs to be done before night.

Mình có một vài bài tập về nhà cần phải hoàn thành trước khi trời tối.

 • She has little water.

Cô ấy còn rất ít nước.

 • A few are middle school students.

Một số là học sinh cấp 2.

 • I have few friends, but all of them are so great.

Mình có ít bạn, nhưng tất cả họ đều rất tuyệt vời.

2.6.2. “Some” và “any”

“Some”, mang nghĩa “một số, một vài”, thường được dùng trong câu khẳng định, có thể đứng trước danh từ đếm được (số nhiều) hoặc danh từ không đếm được.

Cấu trúc:

Some + danh từ đếm được (số nhiều) + động từ (số nhiều)

Some + danh từ không đếm được + động từ (số ít)

Ví dụ:

Henry bought some pencils.

Henry đã mua vài cây bút chì.

“Any” được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và câu nghi vấn, có thể đứng trước cả danh từ đếm được (số nhiều) hoặc danh từ không đếm được.

Cấu trúc:

Any + danh từ (đếm được số nhiều) + động từ (số nhiều)

Any + danh từ (không đếm được) + động từ (số ít)

Ví dụ:

There are not any tomatoes in the kitchen.

Không có quả cà chua nào trong bếp cả.

2.6.3. “Much” và “many”

“Much” và “many” mang nghĩa là “nhiều, bao nhiêu”, có thể được dùng trong cả câu khẳng định, phủ định và nghi vấn. Xét về loại danh từ theo sau, “much” và “many” được sử dụng như sau:

 • Much: đi với danh từ không đếm được
 • Many: đi với danh từ đếm được số nhiều

Cấu trúc:

Many (of) + danh từ đếm được (số nhiều)

Much (of) + danh từ không đếm được

Ví dụ:

 • Many of my friends like playing badminton.

Nhiều người bạn của mình thích chơi cầu lông.

 • How much time does she have left?

Cô ấy còn lại bao nhiêu thời gian?

2.7. Giới từ

Giới từ là các từ hay cụm từ chỉ mối liên hệ giữa hai hay nhiều danh từ trong câu. Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ, ngoài ra chúng có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu tùy vào mục đích sử dụng. Dưới đây là 3 loại giới từ cơ bản trong tiếng Anh:

ngữ pháp tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh giới từ

2.7.1. Giới từ chỉ địa điểm

Giới từ chỉ địa điểm có chức năng làm rõ thông tin về địa điểm, vị trí được nói đến trong câu. Các giới từ chỉ địa điểm thường gặp nhất là: in (bên trong), on (bên trên), at (tại), under (bên dưới),…

Ví dụ:

 • Jane is in her room.

Jane ở trong phòng của cô ấy.

 • She put her pen under the desk.

Cô ấy đặt bút của mình bên dưới bàn.

2.7.2. Giới từ chỉ thời gian

Giới từ chỉ thời gian có chức năng làm rõ thông tin về thời điểm diễn ra sự việc, hành động được nhắc đến trong câu. Các giới từ chỉ thời gian phổ biến nhất: on (trên), at (tại), in (trong),…

Ví dụ:

 • Jane and Mary will go to the park in the evening.

Jane và Mary sẽ đi tới công viên vào buổi tối.

 • They will meet at 9 p.m.

Bọn họ sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ tối.

2.7.3. Một số loại giới từ khác

Loại giới từGiới từ
Một số loại giới từ trong tiếng Anh

Bài luyện tập: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

Xem thêm: Giới từ trong tiếng Anh: Nắm chắc định nghĩa và cách dùng chỉ trong 15 phút

2.8. Mạo từ

Mạo từ là thành phần đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ, cho biết danh từ mà nó bổ nghĩa là một đối tượng xác định hay không xác định. Các mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh gồm: a, an và the.

 • Mạo từ “the” được dùng khi muốn chỉ đối tượng, sự vật nào đó đã được xác định (cả người nói và người nghe đều hiểu).
 • Mạo từ bất định “a” hoặc “an” được dùng để chỉ một đối tượng chung chung, chưa được xác định.

2.9. Liên từ

Liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh là loại từ dùng để liên kết các câu, các cụm từ hay các đoạn văn. Dựa vào phân loại theo chức năng, các loại liên từ được chia thành:

 • Liên từ phụ thuộc
 • Liên từ kết hợp
 • Liên từ tương quan
Liên từ trong tiếng Anh

2.9.1. Liên từ phụ thuộc

Liên từ phụ thuộc là loại liên từ được dùng để nối mệnh đề chính và mệnh đề phụ thuộc (Mệnh đề phụ thuộc là nhóm từ gồm chủ ngữ và động từ, được dùng để bổ nghĩa cho câu nhưng bản thân nó không có ý nghĩa hoàn chỉnh).

Các liên từ phụ thuộc thường gặp gồm: because – since – as (bởi vì – kể từ – như); as long as (như là); before (trước), after (sau); although (mặc dù),…

Ví dụ:

Although Henry had a broken leg, he still passed the final exam.

Mặc dù Henry bị gãy chân, nhưng cậu ấy vẫn vượt qua kỳ thi cuối kỳ.

2.9.2. Liên từ kết hợp

Liên từ kết hợp trong ngữ pháp tiếng Anh được dùng để nối 2 (hay nhiều hơn) các đơn vị từ tương đương nhau (từ, cụm từ, mệnh đề,…).

Các liên từ kết hợp bao gồm: for (cho), and (và), nor (cũng không), but (nhưng), or (hoặc), yet (từng), so (vì thế).

Mẹo ghi nhớ các liên từ trên: Để dễ dàng ghi nhớ các liên từ nêu trên, bạn có thể nhớ theo các chữ cái đầu là F-A-N-B-O-Y-S.

Ví dụ:

I want to play badminton and handball.

Mình muốn chơi cầu lông và bóng ném.

2.9.3. Liên từ tương quan

Liên từ tương quan được dùng để nối 2 đơn vị từ tương đương nhau, loại liên từ này luôn phải đi thành cặp và không thể tách rời.

Một số cặp liên từ tương quan bao gồm: neither – nor (không – cũng không); not only – but also (không những – mà còn); either – or (hoặc – hoặc); both – and (cả – và);…

Ví dụ:

We play badminton not only on Tuesday but also on Sunday.

Chúng tôi chơi cầu lông không chỉ vào thứ Ba mà còn cả Chủ nhật.

3. Ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc câu

3.1. Cấu trúc câu so sánh trong ngữ pháp tiếng Anh

Câu so sánh là cấu trúc câu dùng để so sánh 2 hoặc nhiều sự vật, sự việc với nhau. Trong tiếng Anh có 3 dạng so sánh phổ biến là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất, ngoài ra còn có các dạng so sánh ít gặp hơn như so sánh kép và so sánh kém. Cùng FLYER tìm hiểu về các cấu trúc so sánh trong tiếng Anh nhé!

3.1.1. So sánh bằng

Ngữ pháp tiếng Anh về câu so sánh bằng
Ngữ pháp tiếng Anh về câu so sánh bằng

Cấu trúc so sánh bằng được dùng để so sánh hai người, sự vật hoặc sự việc có tính tương đồng.

Cấu trúc:

S + to be/ V + (not) as + adj/ adv + as + O

Trong đó:

 • adj: Tính từ
 • adv: Trạng từ

Ví dụ:

My house is as large as Henry’s house.

Nhà của mình rộng bằng nhà của Henry.

Xem thêm: So sánh bằng trong tiếng Anh: Công thức, ví dụ, bài tập có đáp án

3.1.2. So sánh hơn

Cấu trúc câu so sánh hơn
Cấu trúc câu so sánh hơn
 • Cấu trúc so sánh hơn được dùng để diễn tả sự chênh lệch dựa trên một vài tiêu chí nhất định của các sự vật, sự việc hoặc người nào đó.
 • Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh được chia làm 2 cấu trúc dựa vào loại tính từ/ trạng từ được sử dụng trong câu là ngắn hay dài.
 • Tính từ/ trạng từ ngắn là các tính từ/ trạng từ khi phát âm chỉ có 1 âm tiết hoặc tính từ/ trạng từ có 2 âm tiết nhưng có kết thúc là -y, -le, -er, -ow và -et.

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ/ trạng từ ngắn:

S + V + Adj/ Adv + er + than + O/ Clause/ N/ Pronoun

Trong đó:

 • Clause: Mệnh đề
 • N: Danh từ
 • Pronoun: Đại từ

Ví dụ:

Jane studied harder than she did before.

Jane đã học hành chăm chỉ hơn so với trước kia.

Tính từ/ trạng từ dài là các tính từ/ trạng từ khi phát âm có từ 2 âm tiết trở lên.

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ/ trạng từ dài:

S + V + more + Adj/ Adv + than + O/ Clause/ N/ Pronoun

Ví dụ:

This season is more interesting than season 1.

Mùa phim này thú vị hơn so với mùa 1.

Có một vài tính từ/ trạng từ không tuân theo quy tắc trên. Khi đó, bạn cần ghi nhớ cách chuyển đổi sang so sánh hơn theo bảng sau:

Tính từ, trạng từ bất quy tắcSo sánh hơn
Tính từ, trạng từ bất quy tắc trong so sánh hơn

Xem thêm: So sánh hơn & so sánh hơn nhất: Công thức, ví dụ + bài tập

3.1.3. So sánh nhất

Cấu trúc so sánh nhất được dùng để chỉ ra một người, sự vật hoặc sự việc nổi bật nhất với một tiêu chí nào đó. So sánh nhất diễn ra trong một nhóm có ít nhất 3 đối tượng trở lên.

Ngữ pháp tiếng Anh về câu so sánh nhất
Ngữ pháp tiếng Anh về câu so sánh nhất

Cấu trúc:

 • Cấu trúc với tính từ/ trạng từ ngắn:

S + V + the + Adj/ Adv -est

Ví dụ:

Henry is the tallest in my class.

Henry là người cao nhất trong lớp mình.

 • Cấu trúc với tính từ/ trạng từ dài:

S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ:

This dress is the most expensive of all.

Chiếc váy này là chiếc đắt nhất trong tất cả.

Với tính từ/ trạng từ bất quy tắc, bạn có thể ghi nhớ cách chuyển đổi sang so sánh hơn theo bảng sau:

Tính từ, trạng từ bất quy tắcSo sánh nhất
Tính từ, trạng từ bất quy tắc trong so sánh nhất

Bài luyện tập cấu trúc câu so sánh: Chọn đáp án chính xác

>>> Xem thêm: Các kiểu so sánh trong tiếng Anh: Tổng hợp đầy đủ nhất, kèm bài tập!

3.2. Cấu trúc câu điều kiện trong ngữ pháp tiếng Anh

Câu điều kiện trong ngữ pháp tiếng Anh được dùng để diễn đạt giả thuyết về 1 sự việc nào đó có thể xảy ra nếu như điều kiện được nhắc đến cũng xảy ra, hiểu một cách đơn giản là “nếu…thì…”. Sau đây, hãy cùng FLYER tìm hiểu cấu trúc và cách dùng các câu điều kiện với “if” nhé!

3.2.1. Câu điều kiện loại 0

Cấu trúc câu điều kiện loại 0 và 1
Cấu trúc câu điều kiện loại 0 và 1

Câu điều kiện loại 0 diễn tả một thói quen, hành động thường xuyên xảy ra nếu một điều kiện nào đó được đáp ứng. Ngoài ra, cấu trúc này còn được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hoặc kết quả tất yếu xảy ra trong một điều kiện nhất định.

Cấu trúc:

If + S + V(s, es), S + V(s, es)

Ví dụ:

I usually go to the park on weekends if the weather is good.

Tôi thường đi tới công viên vào cuối tuần nếu thời tiết tốt.

-> Thói quen “đi tới công viên” diễn ra khi điều kiện “thời tiết tốt’ được đáp ứng.

3.2.2. Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả một điều kiện và kết quả có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

If + S + V(s, es), S + can/ will/ may (not) + V

Ví dụ:

You will feel energetic the next day if you go to bed early today.

Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau nếu hôm nay đi ngủ sớm.

-> Sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai.

3.2.3. Câu điều kiện loại 2

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Câu điều kiện loại 2 được dùng để nói đến điều kiện và kết quả không có thật ở hiện tại hoặc không có khả năng xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc:

If + S + V-ed/ were (not), S + would/ could/ should (not) + V-inf

Ví dụ:

Jane could buy this laptop if she had more money.

Jane đã có thể mua chiếc laptop này nếu cô ấy có nhiều tiền hơn.

-> Điều kiện “có nhiều tiền hơn” không có thật ở thời điểm hiện tại, vì vậy kết quả “mua laptop” cũng không có thật.

3.2.4. Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 được dùng để nói về một điều kiện và kết quả không có thật trong quá khứ.

If + S + had + Vpp, S + would/ could/ should + have + Ved/II

Ví dụ:

If Jane had studied harder, she would have passed the final exam.

Nếu Jane đã học bài chăm chỉ hơn thì cô ấy đã thi đậu bài thi cuối kỳ rồi.

-> Điều kiện “Jane học bài chăm chỉ hơn” không có thật trong quá khứ, do đó kết quả “thi đậu bài thi cuối kỳ” cũng không diễn ra trong quá khứ.

3.2.5. Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và loại 3 ở cả hai vế. Loại câu này được chia thành 2 trường hợp sau.

Trường hợp Cấu trúcVí dụIf + S + Ved/ were (not), S + would/ could/ should + have + VIIIflf +S + had + VII, S + would/ could/ should (not) + V-infIf
Hai trường hợp của câu điều kiện hỗn hợp

>>> Xem thêm: Câu điều kiện: 5 phút nắm trọn cấu trúc, cách dùng, kèm ví dụ & bài tập chi tiết

3.3. Cấu trúc câu ước

Cấu trúc “wish” được dùng để thể hiện mong muốn hay ước mơ của người nói đối với sự việc hoặc sự kiện nào đó. Điều ước này có thể xảy ra ở cả ba thời điểm: hiện tại, quá khứ và tương lai – tương đương với 3 nhóm thì trong tiếng Anh. Dựa vào đó, các cấu trúc “wish” có cách dùng cụ thể như sau:

Dạng cấu trúc “wish” Cấu trúcVí dụS + wish(es) + S + Ved/II + OS + wish(es) + S + didn’t + V + OwishesS1 + wish(es) + S2 + could/ would + VwishesS1 + wish(es) + S2 + had + Vppwishes
Các cấu trúc câu ước

Xem thêm: Cấu trúc Wish & cách dùng chuẩn nhất cho mọi trường hợp, không lo mất điểm!!

3.4. Cấu trúc câu chủ động/ câu bị động

Câu bị động là cấu trúc câu được dùng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động thay vì chủ thể thực hiện hành động đó. Công thức chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động được tổng hợp trong bảng sau:

ThìCấu trúc câu chủ độngCấu trúc câu bị động
Công thức chuyển đổi câu chủ động câu bị động
ngữ pháp tiếng anh
Công thức chuyển đổi câu chủ động câu bị động

Xem thêm: Câu bị động là gì? Chinh phục câu bị động dễ dàng chỉ với 1 cấu trúc tổng quát

3.5. Cấu trúc câu giả định trong tiếng Anh

Câu giả định, hay còn được gọi là câu cầu khiến, được sử dụng để bạn diễn tả mong muốn rằng người nào đó làm một việc gì đó. Câu giả định chỉ mang tính chất cầu khiến và không diễn đạt tính ép buộc như câu mệnh lệnh (sẽ được đề cập kỹ hơn ở phần tiếp theo).

Ví dụ:

I would rather that Jane and Tommy go to my birthday party.

Mình mong muốn Jane và Tommy đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình.

3.6. Cấu trúc câu mệnh lệnh

Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh được sử dụng khi bạn muốn yêu cầu ai làm việc gì đó. Loại câu này thường không có thành phần chủ ngữ mà bắt đầu bằng một động từ.

Ví dụ:

 • Be quiet!

Im lặng!

 • Don’t cook in the dormitory!

Không được nấu ăn trong ký túc xá!

3.7. Cấu trúc câu tường thuật trực tiếp, gián tiếp

Câu tường thuật là loại câu dùng để thuật lại lời nói của một người cho một người khác. Có 2 cách tường thuật lại lời nói trong tiếng Anh là sử dụng câu trực tiếp hoặc câu gián tiếp.

3.7.1. Câu trực tiếp

Câu trực tiếp được dùng để tường thuật lại nguyên văn câu nói của ai đó, nội dung luôn được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

“Did you turn off the light?” My mom asked.

Mẹ mình hỏi: “Con đã tắt đèn chưa?”

3.7.2. Câu gián tiếp

Câu gián tiếp cũng được dùng để thuật lại câu nói của người khác, tuy nhiên không cần thuật đúng nguyên văn câu gốc. Câu gián tiếp thường sẽ sử dụng “that” thay vì đặt nội dung trong dấu ngoặc kép như câu trực tiếp.

Ví dụ:

She told her mom that she would arrive a little late.

Cô ấy nói với mẹ rằng cô ấy sẽ về muộn một chút.

Tìm hiểu thêm câu tường thuật qua video:

3.7.3. Chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Để chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bạn hãy thực hiện đủ các bước sau:

 • Lùi thì (hiện tại đơn -> quá khứ đơn, quá khứ đơn -> quá khứ hoàn thành,…)
 • Đổi ngôi chủ ngữ và tân ngữ (I -> He/ She, me -> him/ her,…)
 • Đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn (here -> there, now -> then, tomorrow -> the next day,..)

Ví dụ:

 • Jane says: “I’m going to Hoi An next week“.

Jane nói rằng: “Mình sẽ đến Hội An vào tuần sau)

-> Jane says she is going to Hoi An the following week.

Jane nói rằng cô ấy sẽ đến Hội An vào tuần sau.

>>> Xem thêm: Câu trực tiếp, câu gián tiếp: “Bí kíp” làm bài viết lại câu đạt max điểm!

4. Mệnh đề quan hệ trong ngữ pháp tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ được dùng để bổ nghĩa nhằm giải thích rõ ràng hơn về danh từ đã được nhắc đến ở một mệnh đề khác xuất hiện trước đó.

Mệnh đề quan hệ được chia làm 2 loại: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Cụ thể như sau:

4.1. Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ xác định được dùng để cung cấp các thông tin thiết yếu, quan trọng nhằm xác định đối tượng đang được nói đến trong câu. Nếu không có mệnh đề này, đối tượng sẽ không rõ ràng, thậm chí có thể khiến câu trở nên vô nghĩa.

Ví dụ:

This is the sister who has a Ph.D.

Đây là chị gái người mà đã có bằng tiến sĩ.

-> Ta có mệnh đề quan hệ xác định trong câu này là “Who has a Ph.D”, đại từ quan hệ trong câu này là “who”. Nếu không có mệnh đề quan hệ, câu này chỉ là “This is the sister”, như vậy sẽ không có ý nghĩa.

4.2. Mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định có chức năng bổ sung thêm thông tin cho danh từ (những thông tin này có thể không cần thiết). Nếu không có mệnh đề này, đối tượng được nhắc đến vẫn rõ ràng và câu nói vẫn có nghĩa.

Ví dụ:

My best friend Jenny, who lives near my house, gave me a lovely birthday present.

Bạn thân nhất của tôi Jenny, người mà sống ở gần nhà tôi, đã tặng một món quà sinh nhật đáng yêu cho tôi.

>>> Xem thêm: Mệnh đề trong tiếng Anh: 6 cấu trúc quan trọng cần phải nhớ! (Kèm bài tập và đáp án)

5. Một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh khác

5.1. Cấu trúc “as … as”

5.1.1. Cấu trúc “as soon as”

Cấu trúc “as soon as”, mang nghĩa tiếng Việt là “ngay khi”, được chia thành 3 cấu trúc nhỏ với những cách dùng khác nhau dựa vào thì được sử dụng là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Cụ thể:

ThìCấu trúc “as soon as”Ví dụS1 + V1 (present simple) + as soon as + S2 + V2 (present simple)as soon asS1 + V1 (past simple) + as soon as + S2 + V2 (past simple/ past perfect)as soon asS1 + V1 (simple future) + as soon as + S2 + V2 (present simple/ present perfect)as soon as
Cấu trúc “as soon as”

5.1.2. Cấu trúc “as well as”

Cấu trúc “as well as” có nghĩa là “cũng như”, mang nghĩa tương đương với từ “and” trong tiếng Anh. Cấu trúc này dùng để bổ sung thông tin về đối tượng được nhắc đến trong câu.

Cấu trúc:

N/ Adj/ Phrase/ Clause + as well as + N/ Adj/ Phrase/ Clause

Trong đó, “Phrase” là cụm từ.

Ví dụ:

Mary is clever as well as funny.

Mary vừa thông minh vừa vui tính.

5.1.3. Cấu trúc “as good as”

Ngoài cách dùng trong câu so sánh bằng với nghĩa “giỏi như, tốt như,…”, cấu trúc “as good as” còn được sử dụng theo nghĩa “gần như” trong những câu thông thường.

Cấu trúc:

S + V + as good as + N

Ví dụ:

 • This laptop is as good as the previous one.

Chiếc laptop này tốt như chiếc trước.

 • This cake tastes as good as the one my mother bought yesterday.

Bánh ga tô này có hương vị gần như cái mà mẹ mình đã mua ngày hôm qua.

5.1.4. Cấu trúc “as much as”/ “as many as”

Cấu trúc “as much as” và “as many as” đều có nghĩa là “hầu như”, “nhiều như”, trong đó:

 • As much as: Dùng với danh từ không đếm được.
 • As many as: Dùng với danh từ đếm được số nhiều.

Cấu trúc:

S1 + V1 + as much/ many as + S2 + V2

S1 + V1 + as much/ many as + N

Ví dụ:

 • He works as much as he did last month.

Anh ấy làm việc nhiều như anh ấy đã làm tháng trước.

 • Henry watches as many as thirty movies every month.

Henry xem đến 13 bộ phim mỗi tháng.

Xem thêm các cấu trúc “As…As” khác: Tổng hợp đầy đủ nhất 7 cấu trúc “As…As” thông dụng [+ BÀI TẬP]

5.2. Cấu trúc “have to” và “must”

5.2.1. Cấu trúc “have to”

“Have to” được sử dụng trong câu nhằm thể hiện nghĩa vụ cá nhân của một người, hoặc miêu tả một hành động bắt buộc phải được chủ thể trong câu thực hiện do ảnh hưởng từ nhân tố bên ngoài.

Cấu trúc:

S + (trợ động từ + not) + have to + V

Ví dụ:

You have to see the doctor about your cough.

Bạn phải đi khám bác sĩ về tình trạng ho của mình.

5.2.2. Cấu trúc “must”

“Must” được sử dụng khi bạn muốn nói về một sự việc rất cần thiết hoặc rất quan trọng mà chủ thể không thể không làm (đó có thể là một luật lệ). Ngoài ra, bạn còn có thể dùng “must” trong trường hợp muốn nhấn mạnh một ý kiến hay quan điểm nào đó, đưa ra lời mời, lời phỏng đoán,…

Cấu trúc:

S + must/ mustn’t + V-inf

Ví dụ:

You must not be late for school. Today we have a small test.

Bạn không được đi học muộn. Hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra nhỏ.

>>> Xem thêm: Cấu trúc “Have to” và “Must”: Tóm gọn toàn bộ kiến thức và mẹo phân biệt

5.3. Cấu trúc “mind”

Cấu trúc “mind” trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản dùng để hỏi ý kiến của một người hay nhờ ai đó giúp đỡ việc gì một cách lịch sự.

Có 2 cách dùng “mind” thường gặp tương ứng với 2 cấu trúc sau:

Cách dùngCấu trúcVí dụS + mind + Ving/ NmindWould/ do you mind + Ving/ NDo you mind
Cách dùng cấu trúc “mind”

Xem thêm: Cách dùng “Mind” trong tiếng Anh: Nằm lòng trong vòng 5 phút

5.4. Cấu trúc “would you like”

Cấu trúc “would you like” được dùng để hỏi về nguyện vọng hay mong muốn của một người nào đó bằng tiếng Anh. Ngoài ra, cấu trúc này cũng được sử dụng khi bạn muốn đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự.

Cấu trúc:

Would you like + to V?

Would you like + N?

Ví dụ:

 • Hỏi về nguyện vọng/ mong muốn của 1 người:

What type of earrings would you like?

Bạn thích khuyên tai kiểu nào?

 • Đề nghị một cách lịch sự:

Would you like some milk tea?

Bạn có muốn dùng chút trà sữa không?

Xem thêm: Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh

6. Phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Như vậy, bạn đã đi qua toàn bộ những điểm ngữ pháp cơ bản nhất trong tiếng Anh. Qua các phần trên, bạn có thể thấy ngữ pháp tiếng Anh có quá nhiều mảng kiến thức để học. Vậy làm thế nào để bạn có thể học và tiếp thu hiệu quả bây giờ? Hãy cùng khám phá các phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh sau đây nhé!

6.1. Học ngữ pháp tiếng Anh chuẩn xác ngay từ đầu

Đây là phương pháp học đầu tiên và cũng là phương pháp quan trọng nhất khi học ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi bắt tay vào học ngữ pháp, bạn cần dành thời gian tìm kiếm các tài liệu học từ những nguồn uy tín, điều này sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng kiến thức chính xác hơn. Việc học những kiến thức sai lầm ngay từ khi bắt đầu sẽ làm hỏng “lớp nền” của bạn, vốn là phần phải được xây dựng vững chắc nhất để phát triển về sau.

Khi đã có được bộ tài liệu phù hợp, thay vì bắt đầu một cách vội vã, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để làm quen với các quy chuẩn ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, đồng thời tăng cường luyện tập để nắm thật chắc các kiến thức này trước khi bước sang những phần nâng cao hơn bạn nhé!.

6.2. Xác định đúng trình độ bản thân và lộ trình học ngữ pháp tiếng Anh rõ ràng

Xác định đúng trình độ bản thân là yếu tố mấu chốt giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh một cách có hiệu quả. Để xác định được yếu tố này, bạn có thể thực hiện các bài test online miễn phí có sẵn trên Google.

Khi đã xác định được trình độ bản thân, bạn hãy tiến hành lên một lộ trình học bao gồm: nội dung cần học, thời gian học tập, mục tiêu học tập và hoạt động cụ thể theo ngày, tuần, tháng.

Nếu bạn đang ở trình độ cơ bản, hãy tiếp cận và nắm vững kiến thức nền như những chủ đề từ vựng quen thuộc, các cấu trúc câu đơn giản hay 12 thì trong tiếng Anh,… thay vì cố gắng nhồi nhét các kiến thức “cao siêu” bạn nhé.

6.3. Chia nhỏ mục tiêu học ngữ pháp tiếng Anh

Mục tiêu lớn là đích đến mà mỗi bạn đều mong muốn đạt được, cụ thể trong bài này là “chinh phục ngữ pháp tiếng Anh”. Tuy nhiên, mục tiêu lớn không thể đạt được trong ngày một, ngày hai. Điều bạn cần làm là chia mục tiêu lớn thành các mục tiêu nhỏ để việc học trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn như “mỗi ngày học một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh”, “nắm chắc thì hiện tại đơn trong vòng 2 tuần học”,…

6.4. Ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh đều đặn

Việc ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn ghi nhớ bài học cũ lâu hơn và xây dựng nền tảng để bạn tiếp thu bài học mới hiệu quả hơn – bởi các kiến thức thường có mối liên hệ với nhau. Để việc ôn luyện tránh bị nhàm chán và thêm phần thú vị, bạn có thể lồng ghép các hoạt động sau vào các buổi ôn tập bài cũ:

 • Nghe nhạc tiếng Anh
 • Xem phim bằng tiếng Anh
 • Luyện viết
 • Đọc sách tiếng Anh
 • Tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh

Ngoài ra, để các buổi ôn tập có kế hoạch hơn, bạn hãy thử tham khảo và vận dụng phương pháp spaced repetition (ôn tập ngắt quãng) nhé! Nếu ôn luyện đúng cách, chẳng mấy chốc bạn sẽ đạt được mục tiêu “chinh phục các điểm ngữ pháp trong tiếng Anh” đấy!

File pdf tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản:

7. Bài tập ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Bài tập 1: Chia thì động từ trong ngoặc và hoàn thành các câu sau:

Bài tập 2: Chọn đáp án chính xác

Bài tập 3: Hoàn thành các câu dưới đây

Bài tập 4: Các câu sau đúng hay sai?

Bài tập 5: Chọn đáp án đúng

Tổng kết

Bài viết trên đây đã tổng hợp toàn bộ chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhất trong tiếng Anh mà bạn cần nắm. Để dễ dàng tiếp thu, bạn không cần học tất cả trong một lần mà có thể chia nhỏ các nội dung để học và ôn luyện theo thời gian biểu phù hợp. Chúc bạn học tốt!

>>> Xem thêm:

 • Cấu trúc “due to” dùng sao cho chuẩn? Cách phân biệt với “be due to”/ “because of”?
 • Phân biệt “raise” và “rise”: Khái niệm, cách dùng, ví dụ & BÀI TẬP
 • “Satisfied” đi với giới từ gì? Tổng hợp từ A đến Z cách diễn đạt sự hài lòng với “satisfied”