Ngày đẹp tháng 9 năm 2023: Ngày tốt trong tháng 9 Dương năm 2023 là ngày nào?

Ngày đẹp tháng 9 năm 2023: Ngày tốt trong tháng 9 Dương năm 2023 là ngày nào? Trong bài viết hôm nay, META.vn xin chia sẻ đến bạn thông tin về những ngày tốt tháng 9 năm 2023, ngày đẹp tháng 9 năm 2023 Dương lịch. Các bạn tham khảo nhé!

>> Xem thêm: Stt chào tháng 9 yêu thương hay, hình ảnh chào tháng 9 đẹp

Ngày đẹp tháng 9 năm 2023 Dương lịch

Thứ Sáu ngày 1/9 Dương lịch (tức ngày 17/7 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Thân, năm Quý Mão
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Thủy, tiết Xử Thử, trực Mãn
 • Xung khắc với tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Nam để đón Hỷ Thần, đi về hướng Tây để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h), giờ Hợi (21h-23h)

Chủ Nhật ngày 3/9 Dương lịch (tức ngày 19/7 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, tháng Canh Thân, năm Quý Mão
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Kim, tiết Xử Thử, trực Định
 • Xung khắc với các tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h) , giờ Dậu (17h-19h)

Thứ Hai ngày 4/9 Dương lịch (tức ngày 20/7 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, tháng Canh Thân, năm Quý Mão
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Kim, tiết Xử Thử, trực Chấp
 • Xung khắc với các tuổi Kỷ Mùi, Quí Mùi, Tân Mão, Tân Dậu
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)

Thứ Năm ngày 7/9 Dương lịch (tức ngày 23/7 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Mậu Thìn, tháng Canh Thân, năm Quý Mão
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Mộc, tiết Xử Thử, trực Thành
 • Xung khắc với các tuổi Canh Tuất, Bính Tuất
 • Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, đi về hướng Bắc để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h), giờ Hợi (21h-23h)

Thứ Sáu ngày 8/9 Dương lịch (tức ngày 24/7 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, tháng Canh Thân, năm Quý Mão
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Mộc, tiết Bạch Lộ, trực Thành
 • Xung khắc với các tuổi Tân Hợi, Đinh Hợi
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)

Chủ Nhật ngày 10/9 Dương lịch (tức ngày 26/7 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, tháng Canh Thân, năm Quý Mão
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Thổ, tiết Bạch Lộ, trực Khai
 • Xung khắc với các tuổi Quí Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam sẽ đón Hỷ Thần và Tài Thần, nhưng cũng sẽ gặp phải Hắc Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)

Thứ Tư ngày 13/9 Dương lịch (tức ngày 29/7 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, tháng Canh Thân, năm Quý Mão
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Hỏa, tiết Bạch Lộ, trực Trừ
 • Xung khắc với tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần, đi về hướng Đông Nam để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h), giờ Hợi (21h-23h)

Thứ Sáu ngày 15/9 Dương lịch (tức ngày 1/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Bính Tý, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Thủy, tiết Bạch Lộ, trực Bình
 • Xung khắc với các tuổi Canh Ngọ, Mậu Ngọ
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h) , giờ Dậu (17h-19h)

Chủ Nhật ngày 17/9 Dương lịch (tức ngày 3/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Mậu Dần, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Thổ, tiết Bạch Lộ, trực Chấp
 • Xung khắc với các tuổi Canh Thân, Giáp Thân
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, đi về hướng Bắc để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h)

Thứ Hai ngày 18/9 Dương lịch (tức ngày 4/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Kỷ Mão, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Thổ, tiết Bạch Lộ, trực Phá
 • Xung khắc với các tuổi Tân Dậu, Ất Dậu
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần, đi về hướng Nam để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)

Thứ Năm ngày 21/9 Dương lịch (tức ngày 7/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Mộc, tiết Bạch Lộ, trực Thu
 • Xung khắc với các tuổi Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Nam để đón Hỷ Thần, đi về hướng Tây để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h)

Thứ Sáu ngày 22/9 Dương lịch (tức ngày 8/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Mộc, tiết Bạch Lộ, trực Khai
 • Xung khắc với các tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)

Chủ Nhật ngày 24/9 Dương lịch (tức ngày 10/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Thủy, tiết Thu Phân, trực Kiến
 • Xung khắc với các tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)

Thứ Tư ngày 27/9 Dương lịch (tức ngày 13/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Mậu Tý, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Hỏa, tiết Thu Phân, trực Bình
 • Xung khắc với các tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h) , giờ Dậu (17h-19h)

Thứ Sáu ngày 29/9 Dương lịch (tức ngày 15/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Canh Dần, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Mộc, tiết Thu Phân, trực Chấp
 • Xung khắc với các tuổi Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần, đi về hướng Tây Nam để đón Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h)

Thứ Bảy ngày 30/9 Dương lịch (tức ngày 16/8 Âm lịch)

 • Bát tự: Ngày Tân Mão, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thuộc mệnh Mộc, tiết Thu Phân, trực Phá
 • Xung khắc với các tuổi Quí Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi
 • Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần và Tài Thần
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)

>> Xem thêm:

 • Tháng 9 năm 2023 Âm lịch, Dương lịch có bao nhiêu ngày?
 • Ngày đẹp tháng 9 Âm năm 2023: Tháng 9 Âm lịch ngày nào tốt?
 • Ngày đẹp tháng 10 năm 2023: Ngày tốt trong tháng 10 Dương năm 2023 là ngày nào?

Tổng kết ngày đẹp tháng 9 Dương lịch

Ngày tốt mua xe tháng 9 Dương lịch: Ngày 1/9, ngày 3/9, ngày 7/9, ngày 8/9, ngày 10/9, ngày 13/9, ngày 15/9, ngày 17/9, ngày 18/9, ngày 24/9, ngày 27/9, ngày 29/9, ngày 30/9 Dương lịch.

Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 Dương lịch: Ngày 7/9, ngày 15/9, ngày 17/9, ngày 18/9, ngày 27/9, ngày 29/9.

Ngày tốt nhập trạch tháng 9 Dương lịch: Ngày 3/9, ngày 4/9, ngày 7/9, ngày 17/9, ngày 24/9, ngày 29/9.

Trên đây là những thông tin về ngày tốt tháng 9 năm 2023, ngày đẹp tháng 9 năm 2023 Dương lịch mà META muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên ghé chuyên mục Kinh nghiệm hay trên META.vn để cập nhật nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

META.vn – Mua Hàng Chính Hãng Online, Giá Tốt!