Ngày đẹp tháng 11 năm 2022: Ngày tốt trong tháng 11 năm 2022 là ngày nào?

Ngày đẹp tháng 11 năm 2022: Ngày tốt trong tháng 11 năm 2022 là ngày nào?

Chọn ngày đẹp, ngày tốt trong tháng để làm những việc quan trọng là tư duy lâu đời của rất nhiều người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy, nhu cầu tìm hiểu các ngày tốt, ngày xấu trong tháng luôn rất cao. Tháng 11 sắp đến rồi, hãy cùng META xem những ngày tốt tháng 11 năm 2022 Dương lịch, Âm lịch để qua đó có thể sắp xếp được thời gian phù hợp cho những công việc quan trọng sắp tới của mình nhé!

Ngày tốt tháng 11 Dương lịch năm 2022

Trong tháng 11 Dương lịch năm 2022 sẽ có những ngày sau là ngày tốt:

Thứ 3, ngày 1/11/2022 nhằm ngày 8/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Thất – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 4, ngày 2/11/2022 nhằm ngày 9/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Bích – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 7, ngày 5/11/2022 nhằm ngày 12/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Vị – Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Chủ nhật, ngày 6/11/2022 nhằm ngày 13/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Quý Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Mão – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 3, ngày 8/11/2022 nhằm ngày 15/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chuỷ – Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 6, ngày 11/11/2022 nhằm ngày 18/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Mậu Thìn, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Quỷ – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Chủ nhật, ngày 13/11/2022 nhằm ngày 20/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tinh – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 2, ngày 14/11/2022 nhằm ngày 21/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Trương – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 5, ngày 17/11/2022 nhằm ngày 24/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Giác – Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 6, ngày 18/11/2022 nhằm ngày 25/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cang – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Chủ nhật, ngày 20/11/2022 nhằm ngày 27/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Phòng – Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 4, ngày 23/11/2022 nhằm ngày 30/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cơ – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 6, ngày 25/11/2022 nhằm ngày 2/11/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Ngưu – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Chủ nhật, ngày 27/11/2022 nhằm ngày 4/11/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Hư – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Thứ 2, ngày 28/11/2022 nhằm ngày 5/11/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nguy – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

>>> Tổng hợp ngày tốt tháng 11 Dương lịch năm 2022

 • Ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2022: Ngày 2, 8, 9, 14, 21, 27, 29.
 • Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2022: Ngày 2, 6, 8, 14, 18, 20, 27.
 • Ngày tốt nhập trạch tháng 11 năm 2022: Ngày 1, 2, 5, 6, 8, 11,, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 27.
 • Ngày tốt động thổ tháng 11 năm 2022: Ngày 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 27

Ngày tốt tháng 11 Âm lịch năm 2022

Thứ 6, ngày 2/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 25/11/2022

 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Ngưu – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Chủ nhật, 4/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 27/11/2022

 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Hư – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Thứ 2, ngày 5/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 28/11/2022

 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nguy – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 5, ngày 8/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 1/12/2022

 • Bát tự: Ngày Mậu Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Khuê – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 6, ngày 9/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 2/12/2022

 • Bát tự: Ngày Kỷ Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Lâu – Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Chủ nhật, ngày 11/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 4/12/2022

 • Bát tự: Ngày Tân Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Mão – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 4, ngày 14/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 7/12/2022

 • Bát tự: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Sâm – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 6, ngày 16/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 9/12/2022

 • Bát tự: Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Quỷ – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Thứ 7, ngày 17/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 10/12/2022

 • Bát tự: Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Liễu – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 3, ngày 20/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 13/12/2022

 • Bát tự: Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Dự – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 4, ngày 21/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 14/12/2022

 • Bát tự: Ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chẩn – Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 6, ngày 23/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 16/12/2022

 • Bát tự: Ngày Quý Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cang – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 2, ngày 26/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 19/12/2022

 • Bát tự: Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tâm – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 4, ngày 28/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 21/12/2022

 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cơ – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Thứ 5, ngày 29/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 22/12/2022

 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Đẩu – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày đẹp tháng 11 Âm lịch năm 2021

>>> Tổng hợp ngày tốt tháng 11 Âm lịch năm 2022:

 • Ngày tốt khai trương tháng 11 Âm lịch năm 2022: Ngày 4, 8, 9, 13, 21, 24, 26, 28.
 • Ngày đẹp mua xe tháng 11 Âm lịch năm 2022: Ngày 4, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 28, 29.
 • Ngày tốt nhập trạch tháng 11 Âm lịch năm 2022: Ngày 4, 8, 9, 16, 17, 20, 28, 29.
 • Ngày tốt động thổ tháng 11 Âm lịch năm 2022: Ngày 4, 8, 9, 26, 28.

Hi vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được ngày tốt, ngày đẹp tháng 11 năm 2022 là những ngày nào. Đừng quên thường xuyên truy cập META.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

META.vn – Mua Hàng Chính Hãng Online, Giá Tốt!