CÁC LOẠI NÉT VẼ TRONG BẢN VẼ KỸ THUẬT CẦN BIẾT

CÁC LOẠI NÉT VẼ TRONG BẢN VẼ KỸ THUẬT CẦN BIẾT

Có các loại nét vẽ khi quan sát các bản vẽ kỹ thuật ở trong thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc, hay các bản vẽ tương tự. Ta sẽ thấy các đối tượng được nhắc đến bằng các kiểu nét vẽ khác hau…Đây là Các loại nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật được quy định ở TCVN 8-93.

CÁC LOẠI NÉT VẼ TRONG BẢN VẼ KỸ THUẬT CẦN BIẾT

Các loại nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật thường dùng:

  • Nét vẽ liền đậm: Nét vẽ liền đậm thường được dùng để vẽ các đường bao bên ngoài có thể trông thấy được. Ví dụ như tường nhà.
  • Nét vẽ liền mảnh: Được dùng để thể hiện các đường gióng, đường kích thước, đường đáy ren hay là đường gạch gạch trên mặt cắt.
  • Nét vẽ đứt: Được dùng để thể hiện các đường bao khuất không trông thấy được.
  • Nét vẽ lượn: Dùng để thể hiện đường giới hạn phần bị cắt, đường phân cách giữa hình chiếu và hình cắt.
  • Nét vẽ chấm gạch mảnh: Được dùng để thể hiện đường tâm, đường trục trong bản vẽ.
  • Nét vẽ chấm gạch đậm: Thể hiện đường bao phần tử trước của mặt cắt
  • Nét vẽ hai chấm gạch (nét vẽ đứt): Thể hiện đường giới hạn

Số đo Các loại nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật

Độ Rộng của Nét Vẽ

Các độ rộng của nét vẽ cần chọn phù hợp với độ lớn của hình và với khổ giấy. Các kiểu nét vẽ vẽ phải chọn trong nhóm kích thước sau: 0.18 – 0.25 – 0.35 – 0.5 – 0.7 – 1 – 1.4 và 2mm.

Tiêu chuẩn dùng 2 độ rộng của các nét vẽ trên cùng một bản vẽ.

Đó là độ rộng của nét vẽ đậm và độ rộng của nét vẽ mảnh. Độ rộng của nét vẽ mảnh phải bằng hay nhỏ hơn một nửa độ rộng của nét vẽ đậm.

Ví dụ: độ rộng của nét vẽ đậm là 0.7mm, thì độ rộng của nét vẽ mảnh sẽ là 0.35 – 0.25 hay 0.18.

Quy Tắc Các loại nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật

Khi có nhiều nét vẽ (từ 2 nét) trùng nhau thì ta sẽ thể hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

Nét vẽ liền đậm.

Nét vẽ đứt.

Nét vẽ chấm gạch mảnh.

Khi vẽ nét chấm gạch mảnh, ta cần vẽ sao cho nó bắt đầu và kết thúc đều bằng nét gạch, nét gạch này được vượt khỏi đường bao thấy một đoạn bằng từ 3 đến 5 lần độ rộng của nét vẽ đậm.

Ở tâm đường tròn thì phải vẽ hai nét gạch cắt nhau một cách rõ ràng. Nếu đường tròn mà nhỏ hơn (d<12mm) thì chỉ cần gạch hai nét liền mảnh làm đường tâm. Nếu Nét liền đậm và nét đứt thẳng hàng thì chỗ nối tiếp để hở; các trường hợp các nét cắt nhau khác cần vẽ chạm vào nhau.

Nếu bạn muốn biết rõ hơn về các loại nét vẽ trong thiết kế nội thất, hãy tham gia ngay khóa học thiết kế nội thất hoặc khóa học kiến trúc ngay hôm nay.