MÃ ZIP CODE TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | MÃ BƯU CỤC VIỆT NAM

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LÀ 530000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh THỪA THIÊN HUẾ do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537100 Bưu cục cấp 2 Phú Lộc Khu Vực II, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537150 Bưu cục cấp 3 Cửa Tư Hiền Thôn Hiền Vân 1, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537180 Bưu cục cấp 3 Phụng Chánh Thôn Phụng Chánh, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537200 Bưu cục cấp 3 Truồi Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537230 Bưu cục cấp 3 La Sơn Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537340 Bưu cục cấp 3 Thừa Lưu Thôn Trung Kiền, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537360 Bưu cục cấp 3 Lăng Cô Đường Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537101 Điểm BĐVHX Cầu Hai Khu Vực IV, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537120 Điểm BĐVHX Lộc Bình Thôn Hòa An, Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537181 Điểm BĐVHX Vinh Hưng Thôn Diêm Trường, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537160 Điểm BĐVHX Vinh Hải Thôn 3, Xã Vinh Hải, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537190 Điểm BĐVHX Vinh Mỹ Thôn 5, Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537201 Điểm BĐVHX Lộc An Thôn Bắc Trung, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537231 Điểm BĐVHX Lộc Sơn Thôn La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537240 Điểm BĐVHX Lộc Bổn Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537290 Điểm BĐVHX Xuân Lộc Thôn 3, Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537270 Điểm BĐVHX Lộc Hòa Thôn 5, Xã Lộc Hoà, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537250 Điểm BĐVHX Lộc Điền Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537310 Điểm BĐVHX Lộc Trì Thôn Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537330 Điểm BĐVHX Lộc Thủy Thôn Phú Cường, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537170 Đại lý bưu điện Vinh Giang Thôn Nghi Giang, Xã Vinh Giang, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537341 Kiốt bưu điện Chân Mây Thôn Thổ Sơn, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 537130 Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh Thôn Bình An 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536700 Bưu cục cấp 2 Phú Vang Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536810 Bưu cục cấp 3 Trung Đông Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536960 Bưu cục cấp 3 Phú Diên Thôn Thanh Dương, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536870 Bưu cục cấp 3 Viễn Trình Thôn Viễn Trình, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 537000 Bưu cục cấp 3 Vinh An Thôn An Mỹ, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536890 Bưu cục cấp 3 Vinh Thái Thôn Thanh Lam Bồ, Xã Vinh Thái, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536750 Bưu cục cấp 3 Cửa Thuận Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536760 Bưu cục cấp 3 Phú Tân Thôn Tân Cảng, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536790 Điểm BĐVHX Phú Mậu Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536720 Điểm BĐVHX Phú An Thôn Truyền Nam, Xã Phú An, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536820 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Thôn Vinh Vệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536780 Điểm BĐVHX Phú Thanh Thôn Quy Lai, Xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536701 Điểm BĐVHX Phú Dương Thôn Dương Nổ Tây, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536801 Điểm BĐVHX Phú Thượng Thôn Ngọc Anh, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536940 Điểm BĐVHX Phú Xuân Thôn Quảng Xuyên, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536740 Điểm BĐVHX Phú Thuận Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536830 Điểm BĐVHX Phú Hồ Thôn Trung An, Xã Phú Hồ, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536850 Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Đông A, Xã Phú Lương, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536980 Điểm BĐVHX Vinh Xuân Thôn Tân Sa, Xã Vinh Xuân, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536990 Điểm BĐVHX Vinh Thanh Thôn 3, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536910 Điểm BĐVHX Vinh Phú Thôn Trường Hà, Xã Vinh Phú, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 537001 Điểm BĐVHX Vinh An Thôn Trung Hải, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536920 Điểm BĐVHX Vinh Hà Thôn 5, Xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536751 Điểm BĐVHX Làng Rồng Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536752 Điểm BĐVHX Tân An Thôn Tân An, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536800 Đại lý bưu điện Chợ Mai Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536730 Đại lý bưu điện Phú Hải Thôn Cự Lại Đông, Xã Phú Hải, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang 536941 Kiốt bưu điện Lộc Sơn Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536400 Bưu cục cấp 2 Nam Đông Khu Vực Ii, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536570 Điểm BĐVHX Hương Lộc Thôn 2, Xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536420 Điểm BĐVHX Hương Phú Thôn Hà An, Xã Hương Phú, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536440 Điểm BĐVHX Hương Hòa Thôn 9, Xã Hương Hoà, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536450 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn 3 (ka Chê), Xã Hương Sơn, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536470 Điểm BĐVHX Hương Giang Thôn Thuận Hòa, Xã Hương Giang, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536480 Điểm BĐVHX Hương Hữu Thôn 3, Xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536500 Điểm BĐVHX Thượng Quảng Thôn 1, Xã Thượng Quảng, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536560 Điểm BĐVHX Thượng Lộ Thôn La Hố, Xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536520 Điểm BĐVHX Thượng Long Ấp , Đội 6, Xã Thượng Long, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông 536540 Điểm BĐVHX Thượng Nhật Thôn A Tin, Xã Thượng Nhật, Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536190 Điểm BĐVHX Thủy Vân Thôn Xuân Hòa, Xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536180 Điểm BĐVHX Thủy Thanh Thôn Thanh Thủy Chánh, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536230 Đại lý bưu điện Chợ Tuần Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536231 Điểm BĐVHX Thủy Bằng Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536210 Điểm BĐVHX Thủy Phương Tổ 3, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536160 Bưu cục cấp 3 Thủy Châu Thôn Châu Sơn, Xã Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536161 Điểm BĐVHX Thủy Châu Tổ 11, Xóm Phù Nam I, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536260 Điểm BĐVHX Dương Hòa Thôn 5 Lương Miêu, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536280 Điểm BĐVHX Thủy Phù Thôn 5, Xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536140 Điểm BĐVHX Thủy Tân Thôn Tân Tô, Xã Thủy Tân, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536150 Điểm BĐVHX Thủy Lương Tổ 6, Khu Lương Đông, Phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536100 Bưu cục cấp 2 Hương Thủy Sô´272, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536270 Điểm BĐVHX Phú Sơn Thôn 2, Xã Phú Sơn, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536200 Bưu cục cấp 3 Thủy Dương Tổ 7, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536102 Kiốt bưu điện Khu Công Nghiệp Khu Viii, Thị Trấn Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỷ 536326 Hòm thư Công cộng Sân bay Phú Bài Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535870 Điểm BĐVHX A Ngo Thôn Quảng Mai, Xã A Ngo, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535890 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Thôn Quảng Thọ, Xã Sơn Thủy, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535910 Bưu cục cấp 3 Bốt Đỏ Thôn Quảng Hợp, Xã Sơn Thủy, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535911 Điểm BĐVHX Phú Vinh Thôn Phú Thuận, Xã Phú Vinh, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535920 Điểm BĐVHX Hương Phong Thôn Hương Phú, Xã Hương Phong, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535840 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Loa, Xã Đông Sơn, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535931 Kiốt bưu điện Hương Lâm Thôn Ka Nôn 1, Xã Hương Lâm, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535850 Điểm BĐVHX A Đớt Thôn Chi Lanh, Xã A Đớt, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535950 Điểm BĐVHX A Roàng Thôn A Roàng 1, Xã A Roàng, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535980 Điểm BĐVHX Hương Nguyên Thôn Nghĩa, Xã Hương Nguyên, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535970 Điểm BĐVHX Hồng Hạ Thôn Pa Ring, Xã Hồng Hạ, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535780 Điểm BĐVHX Nhâm Thôn Tà Kêu, Xã Nhâm, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535730 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn 2, Xã Bắc Sơn, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535740 Điểm BĐVHX Hồng Trung Thôn A Niêng, Xã Hồng Trung, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535750 Điểm BĐVHX Hồng Vân Thôn A Năm, Xã Hồng Vân, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535760 Điểm BĐVHX Hồng Bắc Thôn A Ninh, Xã Hồng Bắc, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535700 Bưu cục cấp 2 A Lưới Sô´184, Đường Hồ Chí Minh, Thị Trấn A Lưới, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535990 Điểm BĐVHX Hồng Thủy Thôn 2, Xã Hồng Thủy, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535770 Điểm BĐVHX Hồng Quảng Thôn 3, Xã Hồng Quảng, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535820 Điểm BĐVHX Hồng Thượng Thôn Hợp Thượng, Xã Hồng Thượng, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535800 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn A Vinh, Xã Hồng Thái, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535701 Kiốt bưu điện Chợ A Lưới Ấp Cụm 6, Thị Trấn A Lưới, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535930 Điểm BĐVHX Hương Lâm Thôn Ba Lạch, Xã Hương Lâm, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới 535720 Điểm BĐVHX Hồng Kim Thôn 5, Xã Hồng Kim, Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535370 Điểm BĐVHX Hải Dương Thôn Thái Dương Thượng Tây, Xã Hải Dương, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535490 Điểm BĐVHX Bình Thành Thôn Tam Hiệp, Xã Bình Thành, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535460 Điểm BĐVHX Hương Bình Thôn Hải Tân, Xã Hương Bình, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535570 Điểm BĐVHX Hương Thọ Thôn Liên Bằng, Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535390 Bưu cục cấp 3 Bình Điền Thôn Bình Lợi, Xã Bình Điền, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535480 Điểm BĐVHX Hồng Tiến Thôn 2, Xã Hồng Tiến, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535350 Điểm BĐVHX Hương Vinh Thôn Triều Sơn Nam, Xã Hương Vinh, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535300 Bưu cục cấp 2 Hương Trà Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535380 Điểm BĐVHX Hương Vân Thôn Lại Bằng, Xã Hương Vân, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535340 Điểm BĐVHX Hương Phong Thôn Vân Quật Thượng, Xã Hương Phong, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535510 Bưu cục cấp 3 Hương Chữ Thôn Quế Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535511 Điểm BĐVHX Hương Chữ Thôn La Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535530 Điểm BĐVHX Hương An Thôn Bồn Phổ, Xã Hương An, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535550 Điểm BĐVHX Hương Hồ Thôn Long Hồ Hạ, Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535440 Điểm BĐVHX Hương Xuân Thôn Thanh Lương I, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535410 Điểm BĐVHX Hương Văn Đội 8 – Văn xá Tây, Xã Hương Văn, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà 535320 Điểm BĐVHX Hương Toàn Thôn Giáp Tây, Xã Hương Toàn, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535160 Điểm BĐVHX Phong Sơn Thôn Sơn Quả, Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535100 Điểm BĐVHX Phong Mỹ Thôn Lưu Hiền Hòa, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535120 Bưu cục cấp 3 Phong Xuân Thôn Bình An, Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535070 Điểm BĐVHX Phong Bình Thôn Tây Phú (phò Trạch), Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535020 Điểm BĐVHX Phong Thu Thôn Trạch Hữu, Xã Phong Thu, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535041 Điểm BĐVHX Phong Hòa Thôn Trạch Phổ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535040 Đại lý bưu điện Ưu Điềm Thôn Ba Bàu Chợ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 534960 Bưu cục cấp 3 Điền Hòa Thôn 5, Xã Điền Hoà, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 534980 Điểm BĐVHX Điền Hải Thôn 4, Xã Điền Hải, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535000 Điểm BĐVHX Phong Hải Thôn B1, Xã Phong Hải, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 534950 Điểm BĐVHX Điền Lộc Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535010 Điểm BĐVHX Điền Môn Thôn Kế Môn 1, Xã Điền Môn, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535090 Điểm BĐVHX Điền Hương Thôn Thanh Hương Tây, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535140 Bưu cục cấp 3 An Lỗ Thôn Bồ Điền, Xã Phong An, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 534910 Điểm BĐVHX Phong Hiền Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 534900 Bưu cục cấp 2 Phong Điền Thôn Trạch Thượng 1, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 535141 Điểm BĐVHX Phong An Thôn Phò Ninh, Xã Phong An, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền 534930 Điểm BĐVHX Phong Chương Thôn Trung Thạnh, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534660 Đại lý bưu điện Vĩnh Tu Thôn 3, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534661 Điểm BĐVHX Quảng Ngạn Thôn 2, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534640 Bưu cục cấp 3 Quảng Công Thôn 3, Xã Quảng Công, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534680 Điểm BĐVHX Quảng Lợi Thôn Mỹ Thạnh, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534700 Điểm BĐVHX Quảng Thái Thôn Đông Hồ, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534720 Điểm BĐVHX Quảng Vinh Thôn Sơn Tùng, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534750 Điểm BĐVHX Quảng Phú Thôn Hạ Lang, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534810 Bưu cục cấp 3 Quảng Thành Thôn Thanh Hà, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534811 Điểm BĐVHX Quảng Thành Thôn Thành Trung, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534800 Điểm BĐVHX Quảng An Thôn Mỹ Xá, Xã Quảng An, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534610 Đại lý bưu điện Chợ Sịa Thôn Thạch Bình, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534600 Bưu cục cấp 2 Quảng Điền Thôn Khuôn Phò Nam, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534620 Điểm BĐVHX Quảng Phước Thôn Khuôn Phò Đông, Xã Quảng Phước, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền 534770 Điểm BĐVHX Quảng Thọ Thôn Tân Xuân Lai, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532760 Bưu cục cấp 3 Kim Long Sô´118, Đường Kim Long, Phường Kim Long, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532920 Điểm BĐVHX Hương Long Sô´89, Đường Lý Nam Đế, Phường Hương Long, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531000 Bưu cục cấp 3 Chuyển tiền Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531140 Đại lý bưu điện Phú Nhuận Sô´164, Đường Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532350 Bưu cục cấp 3 Tây Lộc Sô´136, Đường Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533810 Điểm BĐVHX Thuỷ An Sô´22, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường An Đông, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531150 Bưu cục cấp 3 Lê Lợi Sô´49, Đường Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 530000 Bưu cục cấp 1 Huế Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531511 Đại lý bưu điện Nguyễn Sinh Cung Sô´116, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533250 Điểm BĐVHX Thuỷ Xuân Sô´45, Đường Minh Mạng, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531421 Đại lý bưu điện Bà Triệu Sô´75, Đường Bà Triệu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531420 Bưu cục cấp 3 Xuân Phú Sô´42, Đường Trường Chinh, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531310 Đại lý bưu điện Trần Quang Khải Sô´13, Đường Trần Quang Khải, Phường Phú Hội, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533501 Đại lý bưu điện Nguyễn Trường Tộ Sô´15, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533040 Bưu cục cấp 3 Huế Ga Sô´2, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533150 Điểm BĐVHX Thuỷ Biều Sô´21, Đường Ngô Hà, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532270 Đại lý bưu điện Chợ Đồn Sô´195, Đường Đào Duy Anh, Phường Phú Bình, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532610 Đại lý bưu điện Lê Huân Sô´10, Đường Lê Huân, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532611 Đại lý bưu điện Yết Kiêu Sô´27, Đường Yết Kiêu, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531600 Bưu cục cấp 3 Trần Hưng Đạo Sô´91, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hoà, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531950 Bưu cục cấp 3 Huế Thành Sô´25, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532950 Bưu cục cấp 3 An Hoà Sô´396, Đường Lê Duẩn, Phường Phú Thuận, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531010 Bưu cục cấp 3 Lý Thường Kiệt Sô´14B, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531311 Đại lý bưu điện Bến Nghé Sô´8, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531144 Đại lý bưu điện Nguyễn Huệ Sô´168, Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533671 Bưu cục cấp 3 An Dương Vương Sô´17, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532530 Điểm BĐVHX Hương Sơ Thôn Lệ Khê, Phường Hương Sơ, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 530900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thừa Thiên Huế Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 532133 Đại lý bưu điện 132 Mai Thúc Loan Sô´132, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533515 Đại lý bưu điện 49 Trần Phú Sô´49, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531316 Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn Sô´43, Đường Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531572 Đại lý bưu điện Chợ Vĩ Dạ Sô´206, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531483 Đại lý bưu điện Nguyễn Lộ Trạch Sô´22, Đường Nguyễn Lộ Trạch, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533641 Đại lý bưu điện 164 Trần Phú Sô´164, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531105 Đại lý bưu điện Hai Bà Trưng Sô´51, Đường Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 533642 Đại lý bưu điện Đào Tấn Sô´54, Đường Đào Tấn, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531110 Bưu cục cấp 3 KT – HCC Huế Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531120 Bưu cục cấp 3 Thương mại điện tử Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531130 Bưu cục văn phòng VP BĐT Thừa Thiên Huế Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 531115 Bưu cục cấp 3 KHL- Hành chính công Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!