Huyện Long Điền: Dấu ấn đổi thay sau 20 năm thành lập

Long Điền là huyện ven biển phía nam của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được thành lập theo Nghị định số 152/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chia tách từ huyện Long Đất. Sau gần 20 năm thành lập và phát triển, với những định hướng đúng đắn, Long Điền đã vươn lên trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Huyện Long Điền: Dấu ấn đổi thay sau 20 năm thành lập Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, do huyện Long Điền tổ chức ngày 4/6/2022

Huyện Long Điền nằm trên trục quốc lộ 55, tỉnh lộ 44, có diện tích tự nhiên là 7.705ha, với 07 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn và 05 xã. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Điền đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội được giao. Thu ngân sách hàng năm đều tăng, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế quan trọng như thương mại, du lịch, công nghiệp, thuỷ sản hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trung tâm y tế được sửa chữa, xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao đều có bước phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, số hộ nghèo giảm đáng kể; quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định. Từ 2011 đến nay, Long Điền luôn được đánh giá là huyện có thành tích xuất sắc trong tỉnh và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Huyện Long Điền: Dấu ấn đổi thay sau 20 năm thành lập Biển Long Hải, trọng điểm phát triển du lịch của huyện Long Điền

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng; các dự án phải tạm dừng thi công; sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn, giá cả bấp bênh; thu nhập, đời sống của nhân dân trên địa bàn gặp khó khăn…Trong quá trình chỉ đạo, điều hành UBND huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện mục tiêu kép “vừa tập trung cao, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội”, do đó kinh tế – xã hội đã dần được khôi phục trong trạng thái “bình thường mới”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2021 (giá so sánh năm 2010) đạt 11,4%, trong đó nông, lâm nghiệp tăng 2,3%; công nghiệp – xây dựng tăng 9,2%; dịch vụ tăng 16,4%.

Trước đây, huyện Long Điền chủ yếu tập trung phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, cụ thể năm 2003, tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 22,2%, nông nghiệp chiếm 37,9%, công nghiệp chiếm 39,9%. Qua gần 20 năm thành lập, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2021, tỷ trọng dịch vụ – du lịch tăng lên 70,5%; nông – lâm nghiệp – thủy sản giảm xuống còn 6,3%; công nghiệp giảm xuống còn 23,2%.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Long Điền tiếp tục xác định phát triển kinh tế của huyện theo cơ cấu kinh tế “Dịch vụ, du lịch – công nghiệp – nông nghiệp”.

Theo đó, chính quyền huyện sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp để tạo dựng một môi trường đầu tư lành mạnh, tích cực; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng hành với các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án.

Nguồn: Vietnam Business Forum