Lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (12/6 – 18/6): Nhiều trạm biến áp

Lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (12/6 – 18/6)

Theo công ty Điện lực Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và các huyện Di Linh, Cát Tiên, Lâm Hà và Đam Rông không ghi nhận cúp điện trong tuần mới. Trong khi đó, thành phố Bảo Lộc và các huyện khác tiếp tục bị mất điện từ sáng đến chiều.

Dưới đây là lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện TP Đà Lạt

Công ty Điện lực Đà Lạt ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này.

Lịch cúp điện TP Bảo Lộc

Theo Công ty Điện lực Bảo Lộc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực 12/6/2023 8:00 16:00 Toàn bộ khu vực từ UBND Phường Lộc Phát vào hướng Bảo Lâm và xã Lộc Thanh 12/6/2023 9:00 13:30 Mã trạm – tên trạm: 030200016 – Trạm 480/8/11/A1 Công Ty HU CHA VINA 13/6/2023 8:00 14:00 – Mã trạm – tên trạm: 030220145 – 472/85/3 Seri Hotel – Mã trạm – tên trạm: 030240590 – 474/257 Đại Lào & 030240703 – 474/270 Đại Lào 15/6/2023 8:00 14:00 Xã Lộc Nga, Lộc An, Tân Lạc 15/6/2023 8:30 14:00 Toàn bộ khu vực từ cầu Đại Nga về hướng xã Lộc An, Bảo Lâm 16/6/2023 8:00 16:00 Toàn bộ khu vực từ cầu Đại Bình vào hướng xã Lộc Thành và xã Lộc Nam, Bảo Lâm

Lịch cúp điện Di Linh

Công ty Điện lực Di Linh ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Theo Công ty Điện lực Đạ Tẻh:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực 14/6/2023 8:20 9:20 Một phần tổ dân phố 3C 14/6/2023 9:40 10:50 Một phần tổ dân phố 3C 14/6/2023 11:20 12:40 Một phần tổ dân phố 1A, 1B, 4A, 5C 14/6/2023 14:30 16:00 Thôn 7, xã Mỹ Đức 16/6/2023 8:30 14:30 Thôn Xuân Phong, Klong xã Đạ Pal

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Theo Công ty Điện lực Đạ Huoai:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực 12/6/2023 8:00 15:00 Trạm biến áp 471/23/25

Lịch cúp điện Cát Tiên

Công ty Điện lực Cát Tiên ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này.

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Theo Công ty Điện lực Bảo Lâm:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực 14/6/2023 8:00 14:00 – Một phần tổ 20, phường Lộc Phát- Thôn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 xã Lộc Ngãi- Toàn bộ xã Lộc Đức- Một phần thôn 11, thôn An Hòa, xã Lộc An

Lịch cúp điện Đơn Dương

Theo Công ty Điện lực Đơn Dương:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực 13/6/2023 8:00 11:30 Công ty TNHH Asuzac thuộc xã Ka Đô 13/6/2023 13:00 14:30 Khu vực riêng của khách hàng Lưu Văn Thiều 13/6/2023 15:00 16:30 Khu vực riêng của khách hàng Võ Thị Kim Cúc 15/6/2023 10:30 14:00 Một phần tổ dân phố Nghĩa Thị thuộc thị trấn Thạnh Mỹ 15/6/2023 14:00 17:00 – Công ty CP Skylar (trạm Công ty CP Skylar, trạm Công ty CP Skylar 4)- Công ty CP sữa Lâm Đồng (trạm CTCP sữa, trạm 1 CTCP sữa) thuộc xã Tu Tra 16/6/2023 8:00 11:30 Công ty TNHH Acteam thuộc xã Đạ Ròn

Lịch cúp điện Đức Trọng

Theo Công ty Điện lực Đức Trọng:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực 12/6/2023 8:30 14:30 – Một phần khu vực tổ 11, tổ 13, tổ 15 thuộc thị trấn Liên Nghĩa- Khách hàng Trạm biến áp Trường Hoàng 13/6/2023 8:30 14:30 – Trạm biến áp Lâm Viên 2- Trạm biến áp Đậu Ngọc Hưng- Trạm biến áp Nguyễn Anh Vũ- Một phần khu vực thôn Phi Nôm, thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh 14/6/2023 8:30 14:30 – Trạm biến áp công ty Chung Thúy- Khách hàng Đề Thị Xuân- Trạm biến áp đèn đường khu công nghiệp 1- Đường khu công nghiệp 2 15/6/2023 8:30 14:30 – Toàn bộ khu vực thôn K’Nai thuộc xã Phú Hôi- Trạm biến áp Sacombank- Khách hàng Nguyễn Như Chương- Khách hàng Đinh Tấn Phong 16/6/2023 8:30 14:30 Toàn bộ khu vực từ vòng xoay Liên Khương dọc Quốc Lộ 27 đến ngã ba Cửa Rừng (bao gồm thôn Gần Reo, thôn An Ninh, thôn An Hiệp, thôn An Bình thuộc xã Liên Hiệp)

Lịch cúp điện Lạc Dương

Theo Công ty Điện lực Lạc Dương:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực 12/6/2023 8:00 14:00 Khu vực đăng lèn tuyến 478 trạm 110kV Suối Vàng 14/6/2023 9:00 15:00 – Khu vực nhà máy cấp thoát nước Sài Gòn Đan Kia- Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng- Một phần tổ dân phố Đan Kia 15/6/2023 8:00 14:00 Toàn bộ khu vực xã Đa Chais

Lịch cúp điện Lâm Hà

Công ty Điện lực huyện Lâm Hà ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này.

Lịch cúp điện Đam Rông

Công ty Điện lực huyện Đam Rông ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này.