Hợp âm Lần Cuối (Đi Bên Em Xót Xa Người Ơi) – GuitarPRO.VN

Nhìn quanh lần [C]CPlay Playingcuối

Rừng [E]EPlay Playingthay lá ngậm ngùi[Am]AmPlay Playing

Rừng [Gm]GmPlay Playingkhông báo tin vui[F]FPlay Playing

Chỉ [D]DPlay Playingcố che màn mưa[G]GPlay Playing

Lặng im như [C]CPlay Playing

Em [E7]E7Play Playingkhông nói một lời[Am]AmPlay Playing

[Gm]GmPlay PlayingKhông khóc [C]CPlay Playingkhông cười[F]FPlay Playing

Chỉ [Dm7]Dm7Playcuốn theo chiều gió[G]GPlay Playing đưa

Dễ như [Dm7]Dm7Playnuốt thật nhanh ngụm cà phê [Em]EmPlay Playingcuối

Dễ như cách em [Dm7]Dm7Playxua bàn tay để che tiếc [Em]EmPlay Playingnuối

Dễ như cách em [Dm7]Dm7Playquay lại quay lại quay lại

[D7]D7Play PlayingChỉ để buông lời tha thứ nhân[G]GPlay Playing từ

Vậy là… lần [G7]G7Play Playingcuối đi bên nhau[C]CPlay Playing

Cay đắng nhưng không đau[A7]A7Play Playing

Nếu ai cũng mang[Dm7]Dm7Play tội thì người [Fm]FmPlay Playingmong đợi gì nơi [Em]EmPlay Playingtôi

Tiễn em tới đây[Am]AmPlay Playing thôi

Phố mưa cũng [D7]D7Play Playingđang tạnh rồi

[Dm7]Dm7PlayY như một [G]GPlay Playinggiấc mơ [C]CPlay Playingtrôi.

(Dạo đoạn này đánh ngay sau từ “trôi”) [E7]E7Play Playing [Am]AmPlay Playing [Gm]GmPlay Playing [F]FPlay Playing [Dm7]Dm7Play [G]GPlay Playing

Kiệm lời [C]CPlay Playingtôi

Xin [E]EPlay Playingtrááánh nói thêm về [Am]AmPlay Playingtương lai

Xin [Gm]GmPlay Playingtránh nói hẹn gặp [F]FPlay Playinglại

[Dm7]Dm7PlayTránh nói về ngày [G]GPlay Playingmai

Vì khó như nói câu [Dm7]Dm7Playvĩnh biệt những gì em đã [Em]EmPlay Playingmất

Khoé mi nếu rưng [Dm7]Dm7Playrưng nhiều khi chỉ để đã [Em]EmPlay Playingmắt

Khó như cách em [Dm7]Dm7Playtua lại tua lại tua lại

[D7]D7Play PlayingKỉ niệm trong đời tới lúc ban[G]GPlay Playing đầu

Chỉ để… lần [G7]G7Play Playingcuối đi bên nhau[C]CPlay Playing

Cay đắng nhưng không đau[A7]A7Play Playing

Nếu ai cũng mang[Dm7]Dm7Play tội thì người [Fm]FmPlay Playingmong đợi gì nơi [Em]EmPlay Playingtôi

Tiễn em tới đây[Am]AmPlay Playing thôi

Phố mưa cũng [D7]D7Play Playingđang tạnh rồi[G]GPlay Playing

Cho dù chẳng [G7]G7Play Playingbiết sẽ đi đâu[C]CPlay Playing

Cũng giống như lần [A7]A7Play Playingđầu

Nhưng nếu em có [Dm7]Dm7Playđoái hoài cũng

đừng [Fm]FmPlay Playingngoái lại nhìn sang [Em]EmPlay Playingtôi

Em cứ đi tiếp [Am]AmPlay Playingthôi

Lần cuối ấy cũng qua[D7]D7Play Playing mất rồi, [Dm7]Dm7Playy

như một [G]GPlay Playinggiấc mơ trôi. [A#]A#Play [G]GPlay Playing

(dễ như lần đầu[F]FPlay Playing)Lần cuối ta đi bên [C]CPlay Playingnhau

[F]FPlay Playing Lần cuối y như lần[C]CPlay Playing đầu

[F]FPlay Playing Lần cuối thấy em [C]CPlay Playinglặng thinh

Là lần [Fm]FmPlay Playingđầu thấy tôi vô [G]GPlay Playinghình.

Lần cuối đi bên [C]CPlay Playingnhau

Cay đắng nhưng không [Am]AmPlay Playingđau

Nhưng nếu em cũng đang [Dm]DmPlay Playingvội[Dm7]Dm7Play thì còn…

[G]GPlay Playingcơ hội gì…

cho tôi.[F]FPlay Playing [C]CPlay Playing [D#]D#Play