Đô thị Lai Cách sẽ phát triển như thế nào?

Đô thị Lai Cách sẽ phát triển như thế nào?

Thị trấn Lai Cách mở rộng được xác định là đô thị trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa của huyện Cẩm Giàng. Trong ảnh: Khu vực trung tâm thị trấn

Huyện Cẩm Giàng đã xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp đô thị Lai Cách với tổng diện tích khoảng 1.477 ha, phát triển theo 3 khu vực, hạn chế phát triển bám theo quốc lộ 5. Hạn chế phát triển bám theo quốc lộ 5Diện tích hành chính của thị trấn Lai Cách hiện nay là 714,7ha. Không gian đô thị của thị trấn này những năm qua được phát triển gắn liền với 3 khu công nghiệp lớn là: Tân Trường, Đại An, Lai Cách và bám theo quốc lộ 5. Theo chiến lược của tỉnh, thị trấn Lai Cách mở rộng là đô thị vệ tinh phía tây TP Hải Dương và đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2025.Để thực hiện mục tiêu này, huyện Cẩm Giàng đã xây dựng chương trình phát triển đô thị với lộ trình cụ thể, rõ ràng nhằm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV. Thị trấn Lai Cách mở rộng là đô thị trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa của huyện Cẩm Giàng, có mối quan hệ gắn kết với TP Hải Dương và hành lang kinh tế, kỹ thuật, đô thị quốc lộ 5. Đây sẽ là khu vực trọng điểm về công nghiệp, dịch vụ của huyện Cẩm Giàng, là đầu mối giao thông vùng phía tây TP Hải Dương.

​Đô thị Lai Cách mở rộng được định hướng phát triển theo 3 khu vực, hạn chế phát triển bám theo quốc lộ 5

Theo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cẩm Giàng, chương trình phát triển đô thị thị trấn Lai Cách mở rộng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 xác định bên cạnh diện tích hiện có của thị trấn Lai Cách sẽ mở rộng ra các vùng phụ cận gồm các xã Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cao An, Định Sơn và Tân Trường với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 1.477 ha. Đô thị Lai Cách mở rộng định hướng phát triển theo 3 khu vực. Ngoài khu vực trung tâm huyện, thị trấn sẽ hạn chế phát triển bám theo quốc lộ 5 mà tập trung phát triển 2 khu vực chiến lược là khu phía bắc và khu phía nam thị trấn.Huyện Cẩm Giàng xác định, khu vực trung tâm huyện với vai trò chủ đạo là khu trung tâm hành chính của huyện và các công trình hạ tầng thiết yếu. Khu vực này sẽ được tập trung xây dựng chỉnh trang hạ tầng đô thị nhằm hình thành khu trung tâm đô thị hiện đại, là bộ mặt kiến trúc cảnh quan cho thị trấn Lai Cách mở rộng và huyện Cẩm Giàng. Khu vực 2 ở phía bắc thị trấn được định hướng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và đô thị; tiền đề là khu thương mại, dịch vụ Lai Cách và các điểm phát triển đã có dọc theo quốc lộ 5. Khu vực 3 ở phía nam thị trấn được định hướng phát triển với vai trò chủ yếu là khu đô thị mới trung tâm huyện Cẩm Giàng. Khu vực phía này sẽ phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ, thương mại trên cơ sở các khu động lực như khu công nghiệp Đại An, khu đô thị mới Lai Cách…

Hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu và yếu

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát, tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng phát triển đô thị của thị trấn Lai Cách mở rộng theo 59 tiêu chuẩn đô thị loại IV, hiện nay, thị trấn đã có 28 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 25 tiêu chuẩn đạt điểm trung bình, tối thiểu. Còn 6 tiêu chuẩn chưa đạt liên quan đến mật độ đường giao thông, cơ sở y tế, giáo dục, tỷ lệ tuyến phố văn minh… Tổng hợp số điểm đô thị của thị trấn Lai Cách mở rộng đã đạt 84,21 trong tổng số 100 điểm theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Thị trấn Lai Cách mở rộng có nhiều ưu thế thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội và đô thị

Để hoàn thành các tiêu chuẩn còn thiếu và yếu, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt, trong chương trình phát triển đô thị thị trấn Lai Cách mở rộng, huyện Cẩm Giàng đã xây dựng lộ trình thực hiện, giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn. Huyện xây dựng danh mục các nhóm dự án đầu tư, ưu tiên thực hiện trước, trong đó có các nhóm dự án về quy hoạch, phát triển đô thị, dự án về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Huyện sẽ triển khai cải tạo chỉnh trang các khu dân cư cũ, xen kẹp trong khu vực nội thị, kết hợp với quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư, nhà ở chính sách và các khu dân cư mới tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan đô thị. Lồng ghép các chương trình phát triển y tế cơ sở, giáo dục, văn hóa và thể dục thể thao, chương trình xây dựng nông thôn mới vào trong các dự án khu dân cư, đô thị mới. Đầu tư xây dựng các tuyến đường dẫn cầu Cậy mới, đường gom quốc lộ 5 đoạn qua thị trấn Lai Cách, cải tạo nâng cấp đường 394 và 194B, đường huyện ĐH19, các tuyến đường giao thông trong các khu đô thị mới nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị, kết nối đô thị với nông thôn, tăng diện tích đất và mật độ đường giao thông theo tiêu chí của đô thị loại IV… Mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững.Theo ông Phạm Văn Quyết, Trưởng Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị (Sở Xây dựng), so với nhiều thị trấn khác trong tỉnh, Lai Cách có ưu thế để phát triển kinh tế – xã hội và phát triển đô thị mạnh mẽ hơn do có vị trí thuận lợi và có hệ thống công nghiệp phát triển từ sớm. Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lai Cách mở rộng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là cơ sở để lập, trình duyệt đề án đề nghị công nhận nơi đây đạt tiêu chí đô thị loại IV và định hướng các kế hoạch đầu tư xây dựng thị trấn Lai Cách mở rộng phát triển theo hướng đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững.

PHAN ANH