Xem Chiêm Tinh MIỄN PHÍ

Đối với chiêm tinh, con người không chỉ ảnh hưởng bởi các yếu tố di truyền và môi trường, mà còn bởi những trạng thái năng lượng của hệ thống mặt trời tại thời điểm và vị trí mà họ sinh ra. Các hành tinh được xem là năng lượng cơ bản của cuộc sống, các hành tinh này tạo rất nhiều hình thức khác nhau, liên kết, xung, hợp lẫn nhau hay dựa vào các vị trí của chúng trên các cung hoàng đạo.

Bằng cách tìm hiểu về vai trò của các hành tinh này, cũng như những đặc thù của chúng (các nhân tố, các cung nhà, cung hoàng đạo), chiêm tinh giúp chúng ta có một bức tranh hoàn chỉnh và toàn diện cũng như những tiềm năng của con người. Khi sử dụng dịch vụ chiêm tinh lá số này, các bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc đọc các bản báo cáo được tự động tạo ra dựa vào ngày giờ tháng năm sinh do chính bạn cung cấp. Bạn không cần phải biết bất cứ các thuật ngữ khoa học nào để tìm hiểu về lá số của mình.

Ở đây, để sử dụng dịch vụ của trang web, bạn cần nắm rõ ngày tháng năm nhất là giờ sinh của mình, cũng như nơi sinh. Với các thông tin này, chúng tôi sẽ tạo biểu đồ chiêm tinh hay bản đồ sao (natal chart hay birth chart). Biểu đồ này sẽ chứa vị trí của các hành tinh như Mặt Trời, Mặt Trăng, Thủy Tinh, Kim Tinh, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh, cùng các cung Mọc và Thiên Đỉnh. Những vị trí này được tính toán dựa trên vị trí và thời điểm nhất định, ở đây đó là lúc bạn được sinh ra. Ý nghĩa của từng hành tinh hay các cung nhà và các yếu tố khác sẽ được chúng tôi giải thích chi tiết trong lá số của bạn.

(Bổ sung 2018)

  • Bổ sung phần các góc chiếu của các hành tinh Mặt trăng, Kim Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh
  • Bổ sung phần các hành tinh nghịch hành như Thổ Tinh nghịch hành, Diêm vương tinh nghịch hành
  • Bổ sung phần các mẫu góc hợp như Grand Trine, T Square, Stellium, Yod, Mystic Rectangle, Grand Square, Kite

(Bổ Sung 2019)

  • Bổ sung các tiểu hành tinh: Juno, Ceres, Pallas, Vesta (trong phần Hành Tinh & Nhà)
  • Bổ sung lời giải thích cho Part of Fortune
  • Bổ sung phần Đỉnh nhà và các chủ quản
  • Bổ sung các pha của Mặt Trăng: Trăng non, trăng tròn, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tàn (trong phần Hành Tinh Chính – Mặt Trăng)

Trong phạm vi của trang web, chúng tôi chỉ đưa ra lời giải thích liên quan đến lá số của bạn, do đó để tìm hiểu tổng quát hoặc chi tiết hơn về chiêm tinh, chúng tôi đề nghị bạn nên tham khảo một số trang web về chiêm tinh rất thịnh hành ở Việt Nam khi dùng từ khóa “Chiêm Tinh”. Mọi thắc mắc hay muốn hiểu rõ hơn về lá số của bạn hay chiêm tinh, các bạn có thể liên hệ với một nhà chiêm tinh học