CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Tra cứu bảo hiểm y tế là cách để người tham gia có thể biết và kiểm tra được các thông tin bảo hiểm y tế của cá nhân. Dưới đây là 4 cách tra cứu bảo hiểm y tế nhanh chóng và hiệu quả được cung cấp bởi cơ quan BHXH Việt Nam cho người dân hoàn toàn miễn phí.

4 cách tra cứu bảo hiểm y tế năm 2022

04 cách tra cứu bảo hiểm y tế cập nhật năm 2023

1. Tại sao phải tra cứu Bảo hiểm y tế?

Tra cứubảo hiểm y tếlà cách để giúp người dân có thể biết được các thông tin về bảo hiểm y tế của người tham gia như quá trình tham gia BHYT, thẻ và mã số thẻ BHYT và quyền lợi đóng và hưởng bảo hiểm y tế và nhiều thông tin hữu ích khác có liên quan:

Dưới đây là 4 cách tra cứu thông tin BHYT hoàn toàn miễn phí do cơ quan BHXH Việt Nam cung cấp cho người dân, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin được thuận tiện và an toàn nhất. Cụ thể gồm các cách sau:

 1. ​Tra cứu thông tin bảo hiểm y tế trên thẻ BHYT

 2. Tra cứu bảo hiểm y tế trực tuyến trên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

 3. Tra cứu thông tin BHYT trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID

 4. Tra cứu BHYT qua tổng đài bảo hiểm y tế

Người dân khi cần tra cứu thông tin BHYT có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết các cách tra cứu dưới đây:

2. 04 cách tra cứu bảo hiểm y tế năm 2023

Như đã đề cập hiện nay có nhiều cách để người tham gia có thể tra cứu thông tin bảo hiểm y tế của mình. Dưới đây là 04 cách tra cứu thông dụng nhất năm 2023.

Cách 1: Tra cứu thông tin qua thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế hiện nay được sử dụng theo 2 hình thức là thẻ BHYT giấy và thẻ BHYT điện tử. Cách thức sử dụng của 2 thẻ này là như và thông tin trên thẻ cũng hoàn toàn giống nhau.

Thông qua các thông tin được in trên thẻ bảo hiểm y tế, người tra cứu có thể biết được các thông tin BHYT hữu ích sau:

 • Thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh và giới tính)

 • Mã số thẻ bảo hiểm y tế (10 số) và Mã ký tự thể hiện mức hưởng.

 • Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở KCB BHYT nào?

 • Giá trị sử dụng thẻ từ ngày nào?

 • Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày nào?

 • Nơi cấp, đổi thẻ BHYT ở đâu?

Dưới đây là cách tra cứu chi tiết các thông tin BHYT của người sở hữu thẻ BHYT.

1.1 Tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế

Hiện nay mẫu thẻ BHYT mới nhất đang là mẫu thẻ được sử dụng từ ngày 1/4/2021. Theo đó mã số thẻ BHYT của chủ thẻ là dãy “Mã số:xxxxxxx” được in trên mặt trước của thẻ.

tra cứu BHYT bằng mã số thẻ bảo hiểm y tế

Mã thẻ BHYT là dãy 10 số in trên mặt trước của thẻ BHXH mẫu mới

Như vậy, với thẻ BHYT theo mẫu mới: Mã thẻ BHYT mới gồm có 10 ký tự số cũng chính là mã số BHXH được in trên mặt trước của thẻ.

Còn đối với thẻ BHYT mẫu cũ: Mã thẻ BHYT là dãy gồm 10 số cuối trong dãy gồm 15 ký tự cũng được in trên mặt trước của thẻ.

1.2 Tra cứu mức hưởng bảo hiểm y tế

Mức hưởng BHYT không thể hiện trực tiếp trên thẻ. Thay vào đó người tra cứu cần nhận biết mức hưởng thông qua các quy định về ký hiệu là ký tự số hoặc chữ cái áp dụng đối với cả 2 mẫu thẻ mới và cũ. Cụ thể

– Đối với thẻ BHYT theo mẫu mới: mã mức hưởng BHYT được in 01 ký tự theo số thứ tự từ 1 đến 5 là ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT.

– Đối với thẻ BHYT theo mẫu cũ: mã mức hưởng BHYT được in 01 ký tự, thể hiện ở ký tự thứ 3 (thuộc ô thứ 2) trong dãy mã số được ký hiệu bằng số từ 1 đến 5 là mức hưởng BHYT.

tra cứu thông tin về mức hưởng bảo hiểm y tế

Các ký tự số thể hiện mức hưởng bảo hiểm y tế

Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH, tương ứng với từng ký tự, người tham gia BHYT sẽ được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) theo các mức sau:

Ký hiệu bằng số 1: Được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế (VTYT) và dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán DVKT, chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ký hiệu bằng số 2: Được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

Lưu ý: Trên thẻ BHYT ký tự K1, K2, K3 được in trên thẻ BHYT thể hiện khu vực nơi người tham gia BHYT sinh sống. Khi tự đi KCB không đúng tuyến, bệnh nhân có mã ký tự này được hưởng 100% chi phí KCB BHYT do quỹ BHYT thanh toán đối với các tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến.

Ký hiệu K1: mã khu vực nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

Ký hiệu K2: mã khu vực nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Ký hiệu K3: mã khu vực nơi người dân sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

1.3 Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT được in trên mặt trước của thẻ thể hiện rõ thời điểm thẻ bắt đầu có hiệu lực sử dụng từ ngày nào? và thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày nào?

Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

Chú ý: Trên thẻ BHYT giấy nếu không ghi thời hạn sử dụng của thẻ BHYT thì khi gia hạn thẻ, người sở hữu có thể tiếp tục sử dụng thẻ cũ mà không cần đổi thẻ mới.

Trong trường hợp thông tin thẻ bị sai hoặc mất người có thẻ BHYT cần cấp, đổi thẻ BHYT mới có thể đến nơi cấp đổi thẻ BHYT ghi trên thẻ BHYT để được hỗ trợ làm thủ tục.

Như vậy, với thẻ BHYT người tham gia BHYT có thể tra cứu được hầu hết các thông tin BHYT của mình.

Cách 2: Tra cứu bảo hiểm y tế bằng CMND

Hiện nay hầu hết thẻ chứng minh nhân dân – CMND đều được chuyển đổi sang thẻ căn cước công dân – CCCD 12 số. Do đó người tra cứu hoàn toàn có thể sử dụng số CCCD để tra cứu BHYT giống như CMND.

Với số CMND/CCCD/mã định danh bạn có thể sử dụng cách tra cứu bảo hiểm y tế trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với cách này người tra cứu có thể biết được các thông tin hữu ích sau:

 1. Mã số thẻ BHYT.

 2. Giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

 3. Điểm thu đại lý thu BHYT gần nhất.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tra cứu thông tin BHYT bằng CMND trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam – baohiemxahoi.gov.vn thông qua chức năng “Tra cứu trực tuyến” trên website.

Hướng dẫn tra cứu mã thẻ BHYT bằng cmnd

Chức năng tra cứu trực tuyến trên website của BHXH Việt Nam

Tra cứu trực tuyến Bảo hiểm xã hội là một chức năng để tra cứu thông tin trên internet trên website chính thức của BHXH Việt Nam – baohiemxahoi.gov.vn. Người dùng có thể tìm kiếm được các thông tin về các chủ đề BHXH, BHYT, BHTN như mã số BHXH, cơ quan BHXH, đơn vị tham gia, giá trị sử dụng thẻ BHYT, quá trình tham gia, cơ sở khám chữa bệnh… thông qua các tiện ích tra cứu trực tuyến.

Chức năng tra cứu BHYT trực tuyến giúp người dùng có thể tiết kiệm được thời gian và công sức và chi phí đi lại so với phương pháp tra cứu thông tin truyền thống.

2.1 Tra cứu mã thẻ bảo hiểm y tế trên website BHXH Việt Nam

Như đã biết Mã số thẻ bảo hiểm y tế là mã số bảo hiểm xã hội của cá nhân đó. Do đó để biết được mã số thẻ BHYT của mình bạn có thể tra cứu mã số BHXH. Cách thực hiện tra cứu trên website BHXH Việt Nam như sau:

Bước 1: Truy cập vào webiste baohiemxahoi.gov.vn và chọn chức năng “Tra cứu trực tuyến”.

Tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế bằng cmnd

Các bước tra mã số thẻ BHYT trên website BHXH Việt Nam

Bước 2: Bạn chọn tiện ích “tra cứu mã số BHXH”(1)

Bạn nhập đầy đủ các thông tin cần thiết (2) gồm có:

 • Tỉnh/ TP – là quê quán/ nơi thường trú trên CCCD

 • CCCD/CNND/Hộ Chiếu – bạn nhập dãy 12 số CMND/CCCD/Mã định danh

 • Họ tên – bạn nhập đầy đủ họ và tên có dấu

Bước 3: Tích chọn ô “Tôi không phải người máy”, sau đó chọn “Tra cứu”

Bước 4: Nhận kết quả tra cứu

Với các tra cứu bằng CMND trên hệ thống BHXH Việt Nam số kết quả trả về sẽ là (1) do mỗi cá nhân chỉ được cấp 1 số CMND là mã định danh cá nhân duy nhất.

​Hệ thống trả kết quả tra cứu gồm các thông tin cá nhân về BHXH của người sở hữu thẻ CMND. Mã số thẻ BHYT cần tra cứu là mã số BHXH (4) trong bảng kết quả.

2.2 Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng CMND

Giá trị sử dụng hay hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế là thời gian mà thẻ BHYT cá nhân có thể được sử dụng để hưởng chế độ BHYT tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Thời gian này được in trực tiếp trên thẻ BHYT và thời hạn thông thường là 1 năm tính từ ngày thẻ được cấp.

Trong trường hợp không mang theo thẻ người có thẻ có thể thực hiện tra cứu online trên website của BHXH Việt Nam. Cụ thể:

Mỗi thẻ BHYT chỉ có một mã số thẻ BHYT duy nhất. Do đó mà để tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT bằng CMND/CCCD, người tra cứu cần thực hiện tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế trước.

Khi đã có đủ thông các thông tin cần thiết gồm mã số thẻ BHYT, Họ tên và ngày/ năm sinh của người cần tra cứu bạn có thể thực hiện tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo các bước sau.

Bước 1: Truy cập website Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chọn chức năng “tra cứu trực tuyến”.

Bước 2: Chọn tiện ích “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”

Tra cứu bảo hiểm y tế giá trị sử dụng thẻ

Các bước tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Bạn cần điền đủ và chính xác 3 thông tin sau: Mã số thẻ BHYT là mã số BHXH, Họ tên và ngày/tháng/năm sinh(2).

Sau đó bạn tích chọn “tôi không phải là người máy” và chọn “Tra cứu”

Bước 3: Nhận kết quả tra cứu

Hệ thống trả kết quả tra cứu gồm 1 bảng thông báo thẻ hợp lệ, mã thẻ BHYT, thông tin cá nhân (Họ tên, năm sinh, giới tính, nơi tham gia BHYT, nơi KCBBĐ) và thời hạn sử dụng của thẻ BHYT(3), thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Với cách này người tra cứu có thể xem chi tiết quyền lợi (4) hưởng BHYT của người sở hữu thẻ khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Cách 3: Tra cứu bảo hiểm y tế trên VssID

VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của BHXH Việt Nam được cài đặt trên điện thoại đi động. Để dùng được ứng dụng này bạn cần đăng ký tài khoản BHXH cá nhân để đăng nhập vào ứng dụng.

Với VssID người tham gia BHYT có thể tra cứu được các thông tin BHYT hữu ích sau:

 • Mã thẻ bảo hiểm y tế

 • Thẻ bảo hiểm y tế điện tử

 • Quá trình tham gia BHYT

 • Lịch sử sổ khám chữa bệnh BHYT và giấy được cấp theo thông tu 56/2017/TT-BYT

 • Tra cứu tổ chức dịch vụ thu BHYT

 • Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh hưởng BHYT

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tra cứu một số thông tin bảo hiểm y tế cá nhân trên VssID được nhiều người quan tâm.

(Áp dụng với người tham gia BHYT đã đăng ký tài khoản VssID)

3.1 Tra cứu thẻ bảo hiểm y tế trên VssID

Các bước thực hiện tra cứu thẻ BHYT trên VssID được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID

Tra cứu thẻ bảo hiểm y tế qua app VssID

Các bước tra cứu thẻ BHYT trên VssID

Bước 2: Trong chức năng “Quản lý cá nhân” bạn chọn “THẺ BHYT”(1)

Bước 3: Nhận kết quả và thẻ BHYT điện tử

Người tra cứu có thể xem chi tiết toàn bộ thông tin về thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

 • Thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, giới tính)

 • Thông tin thẻ BHYT (Số thẻ BHYT, Nơi ĐKKCBBĐ, Thời điểm 5 năm liên tục)

 • Thông tin Quyền lợi hưởng BHYT

Đặc biệt phiên bản VssID mới nhất bổ sung thêm tính năng mới là:

Sử dụng thẻ (2): tính năng hiển thị mã QR code chứa thông tin thẻ BHYT điện tử trên VssID.

Người bệnh khi khám chữa BHYT có thể xuất trình mã này thay cho thẻ BHYT giấy căn cứ theo quy định tại Công văn số 1493/BHXH-CSYT đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2021.

Hình ảnh thẻ (3) là hình ảnh thẻ BHYT giấy trên VssID dùng thay thế cho thẻ BHYT giấy khi bệnh nhân đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

3.2 Tra cứu quá trình tham gia Bảo hiểm y tế trên VssID

Cũng giống như quá trinh tham gia BHXH, quá trình tham gia BHYT cho người tham gia biết được tổng thời gian tham gia bảo hiểm y tế, các khoảng thời gian, đơn vị tham gia và mức tiền lương trích nộp đóng BHYT.

Để tra cứu quá trình tham gia BHYT qua app VssID bạn thực hiện theo hướng dẫn gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào app VssID trên điện thoại.

Tra cứu quá trình đóng BHYT qua app VssID

3 bước tra cứu quá trình đóng BHYT trên VssID

Bước 2: Trong chức năng “QUẢN LÝ CÁ NHÂN” chọn tiện ích “QUÁ TRÌNH THAM GIA”(1)

Bước 3: Chọn “BHYT”(2) và xem kết quả.

 • Kêt quả tra cứu quá trình tham gia BHYT gồm:

 • Tổng thời gian tham gia BHYT

 • Các khoảng thời gian đóng BHXH tại mỗi đơn vị sử dụng lao động kèm chi tiết mức tiền lương đóng BHYT

3.3 Tra cứu sổ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Sổ khám chữa bệnh trên VssID là tiện ích giúp người tham gia lưu lại lịch sử khám chữa bệnh hàng năm gồm các thông tin chi tiết về ngày vào, ngày ra và tên bệnh. Bên cạnh đó là các thông tin (số seri, loại chứng từ, ngày cấp, trạng thái) của giấy tờ được cấp theo thông tư 56/2017/TT-BYT.

Để tra cứu sổ khám chữa bệnh BHYT trên VssID bạn thực hiện theo hướng dẫn gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID

Các bước tra cứu sổ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Các bước tra cứu sổ khám chữa bệnh BHYT trên VssID

Bước 2: Trong chức năng QUẢN LÝ CÁ NHÂN chọn SỔ KHÁM CHỮA BỆNH (1)

Bước 3: Nhận kết quả tra cứu

Thông tin về lịch sử (2) khám chữa bệnh BHYT và các loại giấy tờ được cấp theo thông tư 56/2017/TT-BHYT (3) của bạn sẽ được thống kê và liệt kê chi tiết hằng năm từ đó giúp người tham gia BHYT có thể kiểm tra được toàn bộ quá trình khám chữa bệnh hưởng BHYT trước đó.

Cách 4: Tra cứu BHYT qua tổng đài bảo hiểm y tế

19009068 là số tổng đài bảo hiểm y tế của BHXH Việt Nam, chính thức hoạt động từ tháng 8/2017 nhằm hỗ trợ người dân tra cứu và giải đáp trực tuyến về các quyền lợi đóng và hưởng bảo hiểm y tế cho người dân, tổ chức.

Hiện nay, bạn có thể liên hệ với Trung tâm tổng đài bảo hiểm y tế qua số điện thoại tổng đài 19009068 hoặc đến số 024 37899999 (trong giờ hành chính) trong trường hợp số tổng đài 1900 9068 bị lỗi để được hỗ trợ.

Theo đó, để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế của cá nhân, bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin như: Họ và tên, mã số BHXH, số CMND/CCCD… tùy theo thông tin cần tra cứu và yêu cầu từ tư vấn viên. Tư vấn viên sẽ hỗ trợ bạn tra cứu trên hệ thống và thông báo lại kết quả tra cứu sau ít phút.

Hiện tại cách tra cứu qua tổng đài bảo hiểm y tế gặp một số vấn đề như tín hiệu gián đoạn, âm thanh nhỏ, tư vấn viên không đủ để đáp ứng nhu cầu hỏi đáp của người dân. Vậy nên người dân khi cần tra cứu BHYT mà không thể liên hệ được tổng đài BHYT có thể tham khảo các cách tra cứu thay thế khác để kiểm tra thông tin BHYT của cá nhân.

Dừng dịch vụ nhắn tin tra cứu BHYT qua đầu số 8079

Dừng dịch vụ nhắn tin tra cứu BHYT qua đầu số 8079 từ 3/3/2023

5. Tra cứu bảo hiểm y tế qua tin nhắn gửi tới 8079

Tạm dừng dịch vụ nhắn tin tra cứu bảo hiểm y tế qua tổng đài 8079. Theo đó, Ngày 1/3/2023 BHXH Việt Nam đã có công văn thông báo tạm dừng dịch vụ nhắn tin tra cứu BHYT, BHXH qua đầu số 8079 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/3/2023 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trên cả nước để thông báo cho người dân, tổ chức trên địa bàn quản lý được biết.

Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) bắt đầu thực hiện triển khai hệ thống tra cứu BHXH, BHYT qua tin nhắn qua đầu số 8079 từ ngày 01/08/2019.

Trước đây, cá nhân, tổ chức có thể tự tra cứu thông tin về BHXH, BHYT soạn tin theo cú pháp và gửi tin nhắn đến 8079 với phí dịch vụ là 1.000 đồng/tin nhắn. Các thông tin tra cứu được bao gồm:

 1. Mã thẻ bảo hiểm y tế

 2. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

 3. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

 4. Thời điểm đủ năm năm liên tục

Cú pháp tra cứu thông tin bảo hiểm y tế như sau: BH THE (Mã thẻ BHYT) Gửi 8079

Trên đây là 4 cách tra cứu bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội điện tử eBH cập nhật mới nhất năm 2023 do cơ quan BHXH Việt Nam cung cấp hoàn toàn miễn phí. Theo đó người dân khi cần tra cứu thông tin BHYT có thể linh hoạt hoặc thay thế sử dụng một trong 4 cách nêu trên để mang lại hiệu quả tra cứu tốt nhất. Hy vọng rằng những chia sẻ trên có thể mang lại cho Quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.