Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Khái quát

về huyện Lăk, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lăk

Huyện Lắk nằm ở phía nam tỉnh Đắk Lắk. Huyện lỵ là thị trấn Liên Sơn cách Buôn Ma Thuột 60 km theo quốc lộ 27 đi Lâm Đồng.

– Phía Bắc giáp huyện Krông Ana và Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk – Phía Tây giáp huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông – Phía Nam giáp huyện Đam Rông và Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng – Phía Đông giáp huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Nghị định số 356-BNV/HC/NĐ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngày 2 tháng 7 năm 1958 ấn định tỉnh Darlac có 5 quận, 21 tổng và 77 xã. Trong đó, quận Ban Mê Thuột có 4 tổng, quận Lạc Thiện (đổi tên từ quận Lăk) có 7 tổng, quận M’Đrak có 4 tổng, quận Đak Song có 2 tổng và quận Buôn Hồ có 4 tổng.

Sau năm 1975, quận Lạc Thiện chuyển thành huyện Lắk, gồm thị trấn Liên Sơn và 7 xã: Bông Krang, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Krông Nô, Yang Bung, Yang Tao.

Ngày 17 tháng 1 năm 1984, chia xã Yang Bung thành 2 xã lấy tên là xã Buôn Triết và xã Buôn Tría.

Cuối năm 2003, huyện Lắk có thị trấn Liên Sơn và 8 xã: Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Krông Nô, Yang Tao.

Ngày 2 tháng 1 năm 2004, chuyển 2 xã Ea R’bin và Nam Ka thuộc huyện Krông Nô (sau khi chuyển huyện Krông Nô về tỉnh Đắk Nông mới thành lập) về huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk mới quản lý.

Huyện Lắk có 1 thị trấn và 10 xã như hiện nay.

Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lăk được thành lập trên cơ sở tổ chức lại bộ phận sự nghiệp Văn hóa – Thể thao và Du lịch thuộc Phòng Văn hoá và Thông tin với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc, 19 viên chức.

Nhiệm vụ Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lăk: Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh, truyền hình trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh, truyền hình được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở. Phản ánh các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn.