Thông báo v/v đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2

A. Đối tượng 1: Sinh viên đã chọn học hình thức học trực tuyến (E-learning). Sinh viên chưa tham gia khảo sát, chưa đăng ký lớp học phần trong học kỳ 2, vẫn có thể đăng ký nếu có nhu cầu học trực tuyến trong thời gian này.

Hướng dẫn và thời gian đăng ký nhóm học phần

– Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 2, năm học 2019-2020; xem kế hoạch cụ thể từng nhóm học phần (có chữ Học Online cuối tên học phần) và đăng ký

– Thời gian mở đăng ký học phần trực tuyến: từ ngày 14/4/2020 đến hết ngày 25/4/2020;

– Sau khi đăng ký thành công, sinh viên xem hướng dẫn dưới đây và tham gia học bắt đầu theo TKB từ ngày 04/5/2020;

Đường dẫn hướng dẫn đăng nhập tài khoản vào phần trang học trực tuyến hucfl.online: http://www.mediafire.com/file/lglgr0n9woagfuk/HUONG_DAN_SU_DUNG_HE_THONG_ELEARNING_%2528CHO_SINH_VIEN%2529.pdf

– Thời hạn xử lý đăng ký bổ sung và hủy nhóm học phần: Từ 26/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 (thực hiện trực tuyến). Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách lớp học phần và gửi bộ phận CNTT tạo tài khoản học online theo đúng lớp học phần.

– Sinh viên cần giải đáp thắc mắc, xử lý đăng ký học phần NNKC, cấp lại mật khẩu tài khoản NNKC, liên hệ chuyên viên phụ trách: Trần Thiện Đạt (Zalo, Facebook: 0905.559.050 hoặc email: [email protected]).

– Gặp vấn đề về tài khoản học trực tuyến (LMS-hucfl.online): liên hệ chuyên viên Dương Phước Toàn, (Điện thoại, Zalo: 0905419111, email: [email protected]).

* Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể:

Thời gian học từ 04/5/2020 đến hết 18/7/2020 (10 tuần và 1 tuần dự trữ, những học phần 30 tiết học, 3 tiết/1 buổi/1 tuần, những học phần 45 tiết học 5 tiết/2 buổi/1 tuần).

· Tiếng Anh A1: (10 nhóm), tất cả sinh viên đã thi đầu vào và học từ cấp độ A1.

· Tiếng Anh A2: (22 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ A2.

· Tiếng Anh B1: (33 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ B1.

· Tiếng Trung A1: (1 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ A1 (không giới hạn SV học lại).

· Tiếng Trung A2: (4 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ A2.

· Tiếng Hàn A1: (1 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ A1 (không giới hạn SV học lại).

· Tiếng Hàn A2: (2 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ A2 (không giới hạn SV học lại).

· Tiếng Hàn B1: (1 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ B1 (không giới hạn SV học lại).

· Tiếng Pháp A2: (1 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ A2 (không giới hạn SV học lại).

· Tiếng Nhật A2: (1 nhóm), tất cả sinh viên học từ cấp độ A2 (không giới hạn SV học lại).

B. Đối tượng 2: Sinh viên đã không chọn học trực tuyến và chờ kế hoạch học tập trực tiếp tại Trường.

– Các lớp học phần học trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ được triển khai và thông báo đi học sau khi có kế hoạch đi học trở lại của Đại học Huế. Vì vậy, Phòng Đào tạo đã huỷ duyệt đăng ký các nhóm học phần của các sinh viên trong học kỳ 2 này để không bị tính học phí. Khi nào có kế hoạch mới, sinh viên theo dõi và đăng ký lại các nhóm học phần.

C. Đối tượng 3: Các nhóm lớp học phần học kỳ 3, học trực tuyến cho những sinh viên đăng ký học lần 2 sẽ bắt đầu muộn hơn 2 tuần (dự kiến bắt đầu 18/5/2020).

– Sinh viên có nguyện vọng học trực tuyến, theo dõi thông báo và kế hoạch của Phòng Đào tạo để đăng ký. Phòng Đào tạo đã huỷ tất cả các lớp học phần (Lần 2 – đợt 2) để sinh viên có thể đăng ký mới vào các lớp học trực tuyến (có ký hiệu Lần 2 – Học Online cuối tên học phần).

– Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là Học kỳ 3, năm học 2019-2020;

Thời gian mở đăng ký trực tuyến Học kỳ 3: từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày 10/5/2020.

· Những học phần 30 tiết, bắt đầu từ 18/5/2020 đến hết 05/7/2020, học 6 tuần và 1 tuần dự trữ, 6 tiết/2 buổi/1 tuần.

· Những học phần 45 tiết, bắt đầu từ 18/5/2020 đến hết 12/7/2020, học 8 tuần và 1 tuần dự trữ, học 6 tiết/2 buổi/1 tuần).

Những lưu ý quan trọng trong việc học trực tuyến:

v Đây là kế hoạch áp dụng cho học kỳ II, năm học 2019-2020, hình thức đào tạo trực tuyến, đề nghị tất cả các sinh viên đã đăng ký, đọc kỹ hướng dẫn ở đường dẫn trên, chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ cho việc học trực tuyến (điện thoại hoặc máy tính, có tai nghe, micro để giao tiếp) và cần phải kết nối với giảng viên trong buổi đầu tiên theo TKB để nắm rõ quy trình và cách học trực tuyến của lớp học phần và những yêu cầu của giảng viên kèm theo. (

v Để kết nối được với Giảng viên, sinh viên phải vào đúng nhóm học phần theo ID và Password của giảng viên cung cấp qua hình thức email. Vì vậy, sinh viên phải có email chính xác và thường xuyên sử dụng để nhận thông tin từ Giảng viên. (Phòng Đào tạo sẽ công bố Danh sách lớp học phần và thông tin Giảng viên và hướng dẫn cách thức về việc kết nối trong ngày 03/5/2020).

v Trong quá trình học, thực hiện đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn trực tiếp từ Giảng viên bằng các hình thức Nhóm, email, …

v Ngoài phần mềm học trực tuyến của Trường (LMS – hucfl.online), tuỳ theo từng yêu cầu của Giảng viên sẽ sử dụng các phần mềm hỗ trợ trao đổi, dạy học trực tuyến như Zoom, Google classroom, Hangouts Meet, Microsoft Teams, … và phần mềm tự học NNKC đã áp dụng trong các học kỳ trước.

Chi tiết cụ thể xem tại NỘI DUNG ĐÍNH KÈM