Hợp âm HONGKONG 1 – Nguyễn Trọng Tài

Hợp âm dạo :

[E] | [E] | [Ebm] | [Ebm] | [Dbm] | [Dbm7] | [B] | [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì Em bước sang [Dbm7] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ anh [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì Đâu phải cho [Ebm] anh,chuyện tình mình mà là vì Em đã trao [Dbm] ai dòng lệ tràn đầy cầu [E] kỳ Những năm tháng [B] phai màu [B] [E] Nếu [E], trái tim mình nói [Ebm7] không nên lời [Gb] Đắng cay từng tiếng [Dbm] yêu xa vời [Dbm7] Thế [B] là….[B]

Và hôm nay em [E] đến Nhưng nắng đâu còn thiết [Ebm] tha gọi mời [Ebm] Gió âm thầm lướt [Dbm] qua muôn đời [Dbm7] Vì ai, vì [B] ai. [B7]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì Em bước sang [Dbm] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì Đâu phải cho [Ebm] anh, chuyện tình mình mà là vì Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ Những năm tháng [B] phai màu [B] [E] Nếu [E] …đóa hoa hồng trước [Ebm] kia trở về [Ebm] Nhánh hương tình chút [Dbm] trên câu thề [Dbm] Anh [B] ước rằng [B]

Rằng một mai anh [E] đến [E] Anh đón em vào sớm [Ebm7] mai trong lành [Ebm] Nhưng đó mãi là giấc [Dbm] mơ không thành [Dbm] Vì ai vì [B] ai [B] [E] | [E] | [Ebm] | [Ebm] | [Dbm] | [Dbm] | [B] | [B] [E] | [E] | [Ebm] | [Ebm] | [Dbm] | [Dbm] | [B] | [B]

Và giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì Em bước sang [Dbm] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì Đâu phải cho [Ebm] anh, chuyện tình mình mà là vì Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ Những năm tháng [B] phai màu [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì Em bước sang [Dbm] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ Như lúc [B] ban đầu [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì Em bước sang [Dbm] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì Đâu phải cho [Ebm] anh, chuyện tình mình mà là vì Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ Vì em vì em [Dbm7]

Anh [E6] biết [E6], Khi đó xuân [Ebm] sang [Ebm] Em bước sang [Dbm7] ngang [Dbm7] Từ rư rư rứ [B] rư [B]

Và giờ em [E] khóc [E] Cho [Ebm] anh, [Ebm] Em đã trao [Dbm7] ai [Dbm7] | [B] | [B] Vì em vì em [Dbm7]

Và giờ anh [E] biết [E], Khi đó xuân [Ebm] sang [Ebm] Em bước sang [Dbm7] ngang [Dbm] Từ rư rư rứ [B] rư [B]