Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định

Diện tích: 420,84 km² Dân số: 212.063 người

Thị xã Hoài Nhơn có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã, trong đó bao gồm 11 phường và 6 xã: Phường Bồng Sơn, phường Hoài Đức, phường Hoài Hương, phường Hoài Tân, phường Hoài Thanh, phường Hoài Thanh Tây, phường Hoài Xuân, phường Tam Quan, phường Tam Quan Bắc, phường Tam Quan Nam, phường Hoài Hảo, xã Hoài Châu, xã Hoài Châu Bắc, xã Hoài Hải, xã Hoài Mỹ, xã Hoài Phú, xã Hoài Sơn.

Thị xã Hoài Nhơn nằm ở phía bắc tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 87 km. Có Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt thống nhất Bắc – Nam đi qua, là cửa ngõ giao lưu kinh tế quan trọng ở phía bắc tỉnh Bình Định (Phía bắc giáp huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, phía nam giáp huyện Phù Mỹ, phía tây giáp huyện Hoài Ân và An Lão, phía đông giáp Biển Đông), là điểm đầu mối giao thông quan trọng đến các huyện Hoài Ân, An Lão và là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng về đất đai, lao động, ngành nghề.

Sau năm 1975, Hoài Nhơn có 12 xã: Bồng Sơn, Hoài Châu, Hoài Đức, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Sơn, Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài Xuân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam.

Ngày 19 tháng 2 năm 1986, chia xã Bồng Sơn thành thị trấn Bồng Sơn và xã Hoài Tiến.

Ngày 7 tháng 11 năm 1986, chia xã Hoài Thanh thành hai xã lấy tên xã Hoài Thanh và xã Hoài Thắng; chia xã Tam Quan Bắc thành hai xã lấy tên xã Tam Quan Bắc và Tam Quan; chia xã Hoài Hảo thành hai xã lấy tên xã Hoài Hảo và xã Hoài Phú; chia xã Hoài Châu thành hai xã lấy tên xã Hoài Châu và xã Hoài Thuận.

Ngày 3 tháng 6 năm 1993, xã Hoài Thắng đổi tên là xã Hoài Thanh Tây; xã Hoài Thuận đổi tên là xã Hoài Châu Bắc; xã Hoài Tiến đổi tên thành xã Bồng Sơn Tây.

Ngày 11 tháng 7 năm 1994, thành lập xã Hoài Hải trên cơ sở thôn Kim Giao của xã Hoài Hương và thôn Diêu Quang của xã Hoài Mỹ; sáp nhập xã Bồng Sơn Tây vào thị trấn Bồng Sơn.

Ngày 26 tháng 12 năm 1997, chuyển xã Tam Quan thành thị trấn Tam Quan.

Ngày 9 tháng 1 năm 2011, Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng là đô thị loại IV.

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Xây dựng công nhận huyện Hoài Nhơn là đô thị loại IV.

Đến năm 2020, huyện Hoài Nhơn có 2 thị trấn: Bồng Sơn (huyện lỵ), Tam Quan và 15 xã: Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Đức, Hoài Hải, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Phú, Hoài Sơn, Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Xuân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn. Theo đó thành lập thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Hoài Nhơn.