Giải Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit, bazơ

Giải bài tập Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit, bazơ. Đây là tài liệu tham khảo hay giúp bạn nhanh chóng nắm được kiến thức của bài học, cũng như biết cách vận dụng để giải các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa.

A. Giải bài tập Hóa 11 trang 14

Bài 1 trang 14 sgk Hóa 11

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tích nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH- trong nước gọi là tích số ion của nước. Ở 25oC, tích số này có giá trị 10-14

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 1 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 2 trang 14 sgk Hóa 11

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] hay [H+] > 10-7M hay pH < 7

Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH-] hay [H+] < 10-7M hay pH > 7

Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH-] hay [H+] = 10-7M hay pH = 7

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 2 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 3 trang 14 sgk Hóa 11

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch

Màu của quỳ tím trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH ≤ 66 < pH < 8pH ≥ 8QuỳĐỏTímXanh

Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH < 8,38,3 ≤ pH ≤ 10PhenolphtalienKhông màuHồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 3 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 4 trang 14 sgk Hóa 11

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là

A. Axit

B. Trung tính

C. Kiềm

D. Không xác định được

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn C Kiềm

Ta có: [H+] = 10-14/1,5.10-5 = 6,6.10-10M < 10-7M ⇒ Môi trường kiềm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 4 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 5 trang 14 sgk Hóa 11

Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Dung dịch HCl 0,1M: HCl → H+ + Cl- 0,1M 0,1M

⇒ [H+] = 0,1M ⇒ [OH-] = 10-14/0,1 = 10-13M ⇒ pH = -lg 0,1 = 1

Dung dịch NaOH: NaOH → Na+ + OH-

0,01M 0,01M

⇒ [OH-] = 0,01M ⇒ [H+] = 10-14/0,01 = 10-12M ⇒ pH = – lg 10-12 = 12

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 5 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 6 trang 14 sgk Hóa 11

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

A. [H+].[OH-] > 1,0.10-14

B. [H+].[OH-] = 1,0.10-14

C. [H+].[OH-] < 1,0.10-14

D. Không xác định được.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B. Vì tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại: Câu 6 SGK Hóa học 11 bài 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

B. Nhắc lại kiến thức cơ bản Hóa 11 bài 3

1. Nước là chất điện li rất yếu

  • Nước là chất điện li rất yếu:

H2O → H+ + OH-

  • Tích số ion của nước: [H+] . [OH-] = 10-14

Môi trường trung tính là môi trường trong đó: [H+] = [OH-] = 10-7M.

=> Ý nghĩa tích số ion của nước

a. Môi trường axit

Ví dụ: Tính [H+] và [OH-] của dung dịch HCl 0,01 M.

HCl → H+ + Cl-

0,01 M 0,01M 0,01M

→ [H+] = 0,01M; [OH-] = 10-14; [H+] = 10-12M

Ví dụ: Hòa tan axit vào nước để [H+] = 10-3M. Tính [OH-]?

[OH-] = 10-14; [H+] = 10-11M

═˃ Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] hay [H+] > 10-7M.

b. Môi trường kiềm

Ví dụ: Tính nồng độ [H+] và [OH-] của dung dịch NaOH 0,01M

[OH-] = 0,01M → [H+] = 10-12M.

═˃ Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH-] hay [H+] < 10-7M.

Vậy: [H+] là đại lượng đánh giá độ axit, độ kiềm của dung dịch

Môi trường axit: [H+] > 10-7M; pH < 7

Môi trường bazơ: [H+] < 10-7M; pH > 7

Môi trường trung tính: [H+] = 10-7M; pH = 7

2. Khái niệm về pH – chất chỉ thị màu

a. Khái niệm pH.

pH = – lg [H+]

Chú ý: [OH-] = 10-pH(M) nên pOH = – lg[OH-]

pH + pOH = 14

b. Chất chỉ thị axit – bazơ

Là chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

C. Trắc nghiệm hóa 11 bài 3

Câu 1: Trộn V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với V2 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11, thu được dung dịch mới có pH = 12. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

A. 1/1

B. 2/1

C. 1/10

D. 10/1

Câu 2: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch mới cố pH = 4. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

A. 8/1

B. 101/9

C. 10/1

D. 4/1

Câu 3: Trộn hai dung dịch Ba(HCO3)2 và NaHSO4 có cùng nồng độ mol với nhau theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 thu được kết tủa và dung dịch. Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện li của nước, các ion có mặt trong dung dịch Y là

A. Na+ và SO42-

B. Ba2+, HCO32- và Na+

C. Na+, HCO32-

D. Na+, HCO32- và SO42-

Câu 4: Cho các dung dịch HCl, H2SO4 và CH3COOH có cùng giá trị pH. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với giá trị nồng độ mol của các dung dịch trên?

A. HCl < H2SO4 < CH3COOH

B. H2SO4 < HCl < CH3COOH

C. H2SO4 < CH3COOH < HCl

D. CH3COOH < HCl < H2SO4

Câu 5. Chỉ dùng quỳ tím, có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây?

Mời các bạn tham khảo chi tiết toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm cũng như đáp án tại

  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ

…………………………………….

Hy vọng qua tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh ôn lại kiến thức, cũng như hoàn thành tốt các dạng bài tập trong sách giáo khoa hóa 11. Mời các bạn cùng tham khảo.

  • Giải bài tập trang 7 SGK Hóa học lớp 11: Sự điện li
  • Giải bài tập trang 10 SGK Hóa học lớp 11: Axit, bazơ và muối
  • Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ. Chúc các bạn học tập môn hóa học 11 tốt hơn.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.