Trình bày giải phẫu cấu tạo tim? – cxmedical.com.vn

Thành tim được cấu tạo bởi 3 lớp, phần lớn bề dày của thành tim do cơ tim tạo nên. Mặt trong cơ tim đc phủ = nội tâm mạc, mặt ngoài cơ tim đc bao bọc = ngoại tâm mạc.

cấu tạo tim, giải phẫu tim, kiến thức về tim, siêu âm tim

I. Ngoại tâm mạc

Là một màng bọc quanh cơ tim, gồm 2 lớp:

 • Lớp nông: ngoại tâm mạc sợi
 • Lớp sâu: ngoại tâm mạc thanh mạc

a) Ngoại tâm mạc sợi:

– Là 1 bao xơ chun giãn bao bọc quanh tim

– Giống như 1cái túi mà miệng túi dính liền với áo ngoài của các mạch máu thông với tim.

 • Mặt trong: đc lót bằng lá thành ngoại tâm mạc thanh mạc
 • Mặt ngoài: dính với các cq lân cận (cơ hoành, màng phổi TT, x ức). Trong đó, những thớ dính với xương ức = dc ức – màng ngoài tim.

b) Ngoại tâm mạc thanh mạc: là 1 túi kín gồm 2 lá liên tiếp với nhau

– Lá thành lót ở mặt trong ngoại tâm mạc sợi

– Lá tạng bọc mặt ngoài tim. Sau đó bao bọc cả đoạn đầu các mạch máu thông với tim, rồi lật lại để liên tiếp với lá thành

– Ổ ngoại tâm mạc

 • Là 1 khoang tiềm tàng nằm giữa 2 lá
 • Trong cú chứa 1 ít dịch giúp 2 lá thanh mạc trượt lên nhau dễ dàng.
 • T.trạng ổ ngoại tâm mạc chứa n` nc, máu or mủ gọi là tràn dịch, máu, mủ ngoại tâm mạc.
 • Ổ ngoại tâm mạc có 2 vùng đb:

∙ Vùng nằm giữa các Đm & Tm gọi là xoang ngang ngoại tâm mạc

∙ Vùng nằm giữa 4 Tm phổi gọi là xoang chếch ngoại tâm mạc

II. Cơ tim

Tạo nên bởi 2 loại TB là:

 • Sợi cơ co bóp( 99%)
 • Các TB tự phát xung động

a) Các sợi co bóp: tạo thành cơ tâm thất và tâm nhĩ

– Bám vào hệ thống gồm 4 vòng sợi vây quanh 4 lỗ lớn of tim: lỗ ĐmC, ĐmP, lỗ N-T P & T

– Các sợi cơ tâm thất bám vào bờ d’ các vòng sợi gồm các sợi chung cho cả 2 thất & riêng cho từng thất.

– Các sợi cơ tâm nhĩ bám vào bờ trên các vòng sợi gồm các sợi chung cho cả 2 tâm nhĩ & riêng cho mỗi nhĩ

– Vùng liên tiếp nhau giữa các vòng sợi lỗ ĐMC với vòng sợi 2 lỗ N-T gọi là D sợi P & T

b) Các tb tự phát nhịp:

– Là các tb có kng tự phát ra các xung động tk

– Tạo nên hệ thống dẫn truyền của tim bao gồm:

 • Nút xoang nhĩ: nằm ở thành nhĩ P, cạnh bờ P of lỗ TMC trên
 • Nút nhĩ thất: nằm ở thành nhĩ P giữa lỗ xg vành & lá trong of van 3 lá
 • Bó nhĩ thất:

∙ Chạy tiếp theo nút nhĩ thất

∙ Xuyên qua D sợi P để đi từ nhĩ → thất.

∙ Ở tõm thất, đi ở mặt P phần màng vách gian thất, khi tới bờ trên phần cơ vách gian thất chia ra 2 trụ P & T. Các trụ tiếp tục đi xuống trên 2 mặt P & T phần cơ vách gian thất.

∙ Tới đỉnh các thất tại phần nền của các cơ nhú thỡ 2 trụ tỏa ra thành mạng lưới sợi d’ nội tâm mạc ( mạng lưới Purkinje)

III. Nội tâm mạc

– Lót mặt trong các buồng tim, phủ bề mặt các lá van tim & liên tiếp với lớp nội mạc của các mm thông với tim

– Khi viêm nội tâm mạc gây:

 • Hẹp hở các van tim
 • Tạo huyết khối gây tắc tim

Nguồn: http://bacsinhaque.com/