Giải SGK Toán 8 | Giải bài tập Toán 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)

Giải Toán 8 (cả 3 bộ sách mới)

Giải Toán 8 Kết nối tri thức

 • Giải Toán 8 Tập 1
 • Chương 1: Đa thức
 • Bài 1: Đơn thức
 • Bài 2: Đa thức
 • Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức
 • Luyện tập chung trang 17
 • Bài 4: Phép nhân đa thức
 • Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức
 • Luyện tập chung trang 25
 • Bài tập cuối chương 1
 • Chương 2: Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng
 • Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu
 • Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu
 • Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương
 • Luyện tập chung trang 41
 • Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử
 • Luyện tập chung trang 45
 • Bài tập cuối chương 2
 • Chương 3: Tứ giác
 • Bài 10: Tứ giác
 • Bài 11: Hình thang cân
 • Luyện tập chung trang 56
 • Bài 12: Hình bình hành
 • Luyện tập chung trang 63
 • Bài 13: Hình chữ nhật
 • Bài 14: Hình thoi và hình vuông
 • Luyện tập chung trang 73
 • Bài tập cuối chương 3
 • Chương 4: Định lí Thalès
 • Bài 15: Định lí Thalès trong tam giác
 • Bài 16: Đường trung bình của tam giác
 • Bài 17: Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Luyện tập chung trang 88
 • Bài tập cuối chương 4
 • Chương 5: Dữ liệu và biểu đồ
 • Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu
 • Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ
 • Bài 20: Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ
 • Luyện tập chung trang 108
 • Bài tập cuối chương 5
 • Hoạt động thực hành trải nghiệm
 • Công thức lãi kép
 • Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra
 • Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
 • Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam

…Đang cập nhật…

Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo

 • Giải Toán 8 Tập 1
 • Chương 1: Biểu thức đại số
 • Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến
 • Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến
 • Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
 • Bài 5: Phân thức đại số
 • Bài 6: Cộng, trừ phân thức
 • Bài 7: Nhân, chia phân thức
 • Bài tập cuối chương 1
 • Chương 2: Các hình khối trong thực tiễn
 • Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều
 • Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
 • Bài tập cuối chương 2
 • Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thường gặp
 • Bài 1: Định lí Pythagore
 • Bài 2: Tứ giác
 • Bài 3: Hình thang – Hình thang cân
 • Bài 4: Hình bình hành – Hình thoi
 • Bài 5: Hình chữ nhật – Hình vuông
 • Bài tập cuối chương 3
 • Chương 4: Một số yếu tố thống kê
 • Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
 • Bài 2: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu
 • Bài 3: Phân tích dữ liệu
 • Bài tập cuối chương 4
 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • Hoạt động 1: Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng
 • Hoạt động 2: Làm tranh treo tường minh họa các loại tứ giác đặc biệt
 • Hoạt động 3: Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm

…Đang cập nhật…

Giải Toán 8 Cánh diều

 • Giải Toán lớp 8 Tập 1
 • Chương 1: Đa thức nhiều biến
 • Bài 1: Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến
 • Bài 2: Các phép tính với đa thức nhiều biến
 • Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử
 • Bài tập cuối chương 1
 • Chương 2: Phân thức đại số
 • Bài 1: Phân thức đại số
 • Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số
 • Bài 3: Phép nhân, phép chia phân thức đại số
 • Bài tập cuối chương 2
 • Chủ đề 1: Quản lí tài chính cá nhân
 • Chương 3: Hàm số và đồ thị
 • Bài 1: Hàm số
 • Bài 2: Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số
 • Bài 3: Hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0)
 • Bài 4: Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0)
 • Bài tập cuối chương 3
 • Chương 4: Hình học trực quan
 • Bài 1: Hình chóp tam giác đều
 • Bài 2: Hình chóp tứ giác đều
 • Bài tập cuối chương 4
 • Chủ đề 2: Thực hành tạo dựng Hologram
 • Chương 5: Tam giác. Tứ giác
 • Bài 1: Định lí Pythagore
 • Bài 2: Tứ giác
 • Bài 3: Hình thang cân
 • Bài 4: Hình bình hành
 • Bài 5: Hình chữ nhật
 • Bài 6: Hình thoi
 • Bài 7: Hình vuông
 • Bài tập cuối chương 5

…Đang cập nhật…