GIÁC KẾ CHO HS THCS – TeachersMag.com

Dung Nguyem GIÁC KẾ CHO HS THCS

1. Giác kế nằm

  • Elementary School
  • Vietnamese

Nguyên liệu:

+ Bìa carton (có thể lấy từ thùng mì, thùng sữa) bản liền rộng: dùng làm mặt giác kế.

+ Thanh nhựa mỏng hoặc thanh gỗ mỏng: dùng làm kim giác kế

+ Thước đo độ

2. Giác kế đứng

Nguyên liệu:

+ Thanh kim loại (hoặc thanh nhựa bọc ống như hình vẽ): dùng làm trụ đứng.

+ Thanh nhựa (hoặc kim loại) nằm ngang: nhỏ hơn và ngắn hơn

+ Thước đo độ

+ Ốc vít

THỰC HIỆN ĐO CHIỀU CAO CÂY, TÒA NHÀ

* Dùng giác kế nằm:

+ Ngắm, sao cho: mắt, kim giác kế và đỉnh tháp thẳng hàng.

+ Đo độ dài: OC, OD

+ Đọc số đo của góc  trên giác kế

+ Chiều cao AD của tháp: AD = ….

* Dùng giác kế đứng:

Khi quay thước đo độ quanh điểm cố định O, ta có (xOt) ̂=(zOy) ̂=α (cùng phụ (tOz) ̂)

* THỰC HIỆN

+ Đặt giác kế thẳng đứng, cách gốc cây một khoảng CD, chiều cao giác kế OC.

+ Quay giác kế, sao cho kim giác kế thẳng hàng với đỉnh A

+ Đọc số đo (zOy) ̂=α trên giác kế. Đo khoảng cách CD, chiều cao OC.

+ Chiều cao AD của cây: AD = …

RUBRICS ĐÁNH GIÁ BÀI THỰC HÀNH:

ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

* Sản phẩm: Giác kế nằm

Điểm 3 2 1

Tiêu chuẩn Giác kế to (đường kính  30cm, phẳng, chia độ rõ và chính xác. Kim giác kế thẳng, gắn cố định vào giác kế. Giác kế nhỏ (đường kính < 30cm, phẳng, chia độ rõ và chính xác. Kim giác kế có thể hơi vênh, gắn cố định vào giác kế. Giác kế chia độ chưa đều. Kim giác kế gắn cố định vào giác kế.

* Thực hành

1. Thái độ

Điểm 3 2 1

Tiêu chuẩn Tích cực tham gia vào việc đo đạc và hoàn thiện sản phẩm. Ý kiến đóng góp (nếu có) mang tính xây dựng vấn đề. Chưa tích cực tham gia vào việc đo đạc và hoàn thiện sản phẩm, có tâm lý nghe theo hơn là chủ động thực hiện. Phải để cô và các bạn nhắc nhở nhiều mới tham gia vào việc thực hành.

2. Thực hành và sản phẩm(*)

Điểm 4 3 2 1

Tiêu chuẩn Sử dụng tốt các công cụ (giác kế, thước đo, máy tính) vào đo đạc và tính toán.

Tính được chiều cao của vật theo công thức. Sản phẩm minh họa quá trình đẹp và rõ ràng. Sử dụng được các công cụ vào đo đạc và tính toán.

Tính được chiều cao của vật theo công thức. Sản phẩm minh họa chưa có độ chính xác cao. Biết cách sử dụng các công cụ (giác kế, thước đo, máy tính) vào đo đạc và tính toán. Tính được chiều cao của vật theo công thức. Không có sản phẩm minh họa. Chỉ biết ghi chép lại quá trình theo các bạn. Không có sản phẩm minh họa.

(*) Sản phẩm thực hành là một trang giấy A3 (hoặc A2) vẽ hình minh họa bài toán đo chiều cao của cây (tòa nhà) hoặc chiều rộng của bể bơi.