Fynnz's Blog

.::Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác [Xuyên Nhanh]::.

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ 145577478_3213690502065458_6511530307892729647_o

Dịch: QT

Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắc kỹ năng diễn xuất hạng nhất thụ, HE

Số Chương: 270 chính văn + một lô phiên ngoại :>

Link edit Wattpad: Fynnz Blog

Nguồn: Tấn Giang

Link raw: khotangdammyfanfic

Văn án:

Trì Tiểu Trì, xuất thân hạng tư, ba giải ảnh đế, tính cách hạng nhì, tướng mạo hạng nhất, từ hình thức địa ngục tiến thẳng một đường qua hình thức người chiến thắng nhân sinh.

Sau đó, cậu bị một chiếc đèn treo rơi trúng, trở thành hình thức người thực vật.

061: Chào cậu, tìm hiểu một chút về hệ thống thu hồi tra công. Bổn hệ thống dùng trị giá hối hận của tra công làm đơn vị đo lường, mỗi khi tích lũy một trăm trị giá hối hận thì có thể thoát khỏi thế giới hiện tại. Nhắc nhở hữu nghị một chút, trong công tác, thường là công nhân chúng ta thông qua việc hy sinh và hiến dâng để bồi dưỡng tính ỷ lại của tra công, từng bước một khiến tra công không thể rời bỏ…

Trì Tiểu Trì: Thân bại danh liệt tính bao nhiêu trị giá hối hận? Ngã xuống đỉnh cao nhân sinh tính bao nhiêu trị giá hối hận? Mong mà không được tính bao nhiêu trị giá hối hận?

061:….

———-

P/S: CP Trì Tiểu Trì x Lâu Ảnh. Công là hệ thống 061.

Password chương H: LauTri

o0o—o0o

.::Phần 1 Chương 1::.

.::Phần 1 Chương 2::.

.::Phần 1 Chương 3::.

.::Phần 1 Chương 4::.

.::Phần 1 Chương 5::.

.::Phần 1 Chương 6::.

.::Phần 1 Chương 7::.

.::Phần 1 Chương 8::.

.::Phần 1 Chương 9::.

.::Phần 1 Chương 10::.

.::Phần 1 Chương 11::.

.::Phần 1 Chương 12::.

.::Phần 1 Chương 13::.

.::Phần 1 Chương 14::.

.::Phần 1 Chương 15::.

.::Phần 1 Chương 16::.

.::Phần 1 Chương 17::.

.::Phần 1 Chương 18::.

.::Phần 1 Chương 19::.

.::Phần 1 Chương 20::.

.::Phần 1 Chương 21::.

.::Phần 1 Chương 22::.

.::Phần 1 Chương 23::.

.::Phần 2 Chương 24::.

.::Phần 2 Chương 25::.

.::Phần 2 Chương 26::.

.::Phần 2 Chương 27::.

.::Phần 2 Chương 28::.

.::Phần 2 Chương 29::.

.::Phần 2 Chương 30::.

.::Phần 2 Chương 31::.

.::Phần 2 Chương 32::.

.::Phần 2 Chương 33::.

.::Phần 2 Chương 34::.

.::Phần 2 Chương 35::.

.::Phần 2 Chương 36::.

.::Phần 2 Chương 37::.

.::Phần 2 Chương 38::.

.::Phần 2 Chương 39::.

.::Phần 2 Chương 40::.

.::Phần 2 Chương 41::.

.::Phần 2 Chương 42::.

.::Phần 2 Chương 43::.

.::Phần 3 Chương 44::.

.::Phần 3 Chương 45::.

.::Phần 3 Chương 46::.

.::Phần 3 Chương 47::.

.::Phần 3 Chương 48::.

.::Phần 3 Chương 49::.

.::Phần 3 Chương 50::.

.::Phần 3 Chương 51::.

.::Phần 3 Chương 52::.

.::Phần 3 Chương 53::.

.::Phần 3 Chương 54::.

.::Phần 3 Chương 55::.

.::Phần 3 Chương 56::.

.::Phần 3 Chương 57::.

.::Phần 3 Chương 58::.

.::Phần 3 Chương 59::.

.::Phần 3 Chương 60 (1)::.

.::Phần 3 Chương 60 (2)::.

.::Phần 3 Chương 61::.

.::Phần 3 Chương 62 (1)::.

.::Phần 3 Chương 62 (2)::.

.::Phần 3 Chương 63::.

.::Phần 4 Chương 64::.

.::Phần 4 Chương 65 (1)::.

.::Phần 4 Chương 65 (2)::.

.::Phần 4 Chương 66 (1)::.

.::Phần 4 Chương 66 (2)::.

.::Phần 4 Chương 67::.

.::Phần 4 Chương 68 (1)::.

.::Phần 4 Chương 68 (2)::.

.::Phần 4 Chương 69::.

.::Phần 4 Chương 70 (1)::.

.::Phần 4 Chương 70 (2)::.

.::Phần 4 Chương 71::.

.::Phần 4 Chương 72::.

.::Phần 4 Chương 73::.

.::Phần 4 Chương 74 (1)::.

.::Phần 4 Chương 74 (2)::.

.::Phần 4 Chương 75 (1)::.

.::Phần 4 Chương 75 (2)::.

.::Phần 4 Chương 76 (1)::.

.::Phần 4 Chương 76 (2)::.

.::Phần 4 Chương 77::.

.::Phần 4 Chương 78::.

.::Phần 4 Chương 79 (1)::.

.::Phần 4 Chương 79 (2)::.

.::Phần 4 Chương 80::.

.::Phần 4 Chương 81::.

.::Phần 4 Chương 82::.

.::Phần 4 Chương 83 (1)::.

.::Phần 4 Chương 83 (2)::.

.::Phần 4 Chương 84::.

.::Phần 4 Chương 85 (1)::.

.::Phần 4 Chương 85 (2)::.

.::Phần 4 Chương 86 (1)::.

.::Phần 4 Chương 86 (2)::.

.::Phần 5 Chương 87::.

.::Phần 5 Chương 88::.

.::Phần 5 Chương 89::.

.::Phần 5 Chương 90 (1)::.

.::Phần 5 Chương 90 (2)::.

.::Phần 5 Chương 90 (3)::.

.::Phần 5 Chương 91::.

.::Phần 5 Chương 92::.

.::Phần 5 Chương 93 (1)::.

.::Phần 5 Chương 93 (2)::.

.::Phần 5 Chương 94::.

.::Phần 5 Chương 95(1)::.

.::Phần 5 Chương 95 (2)::.

.::Phần 5 Chương 96(1)::.

.::Phần 5 Chương 96(2)::.

.::Phần 5 Chương 97::.

.::Phần 5 Chương 98::.

.::Phần 5 Chương 99 (1)::.

.::Phần 5 Chương 99 (2)::.

.::Phần 5 Chương 100(1)::.

.::Phần 5 Chương 100(2)::.

.::Phần 5 Chương 101::.

.::Phần 5 Chương 102(1)::.

.::Phần 5 Chương 102(2)::.

.::Phần 5 Chương 103::.

.::Phần 5 Chương 104(1)::.

.::Phần 5 Chương 104(2)::.

.::Phần 5 Chương 105(1)::.

.::Phần 5 Chương 105(2)::.

.::Phần 5 Chương 106::.

.::Phần 5 Chương 107(1)::.

.::Phần 5 Chương 107(2)::.

.::Phần 5 Chương 108::.

.::Phần 5 Chương 109(1)::.

.::Phần 5 Chương 109(2)::.

.::Phần 5 Chương 110::.

.::Phần 5 Chương 111(1)::.

.::Phần 5 Chương 111(2)::.

.::Phần 5 Chương 112::.

.::Phần 5 Chương 113(1)::.

.::Phần 5 Chương 113(2)::.

.::Phần 5 Chương 114(1)::.

.::Phần 5 Chương 114(2)::.

.::Phần 5 Chương 115(1)::.

.::Phần 5 Chương 115(2)::.

.::Phần 5 Chương 116::.

.::Phần 5 Chương 117(1)::.

.::Phần 5 Chương 117(2)::.

.::Phần 5 Chương 118(1)::.

.::Phần 5 Chương 118(2)::.

.::Phần 5 Chương 119(1)::.

.::Phần 5 Chương 119(2)::.

.::Phần 5 Chương 120::.

.::Phần 5 Chương 121(1)::.

.::Phần 5 Chương 121(2)::.

.::Phần 6 Chương 122::.

.::Phần 6 Chương 123(1)::.

.::Phần 6 Chương 123(2)::.

.::Phần 6 Chương 123(3)::.

.::Phần 6 Chương 124(1)::.

.::Phần 6 Chương 124(2)::.

.::Phần 6 Chương 125::.

.::Phần 6 Chương 126::.

.::Phần 6 Chương 127::.

.::Phần 6 Chương 128::.

.::Phần 6 Chương 129(1)::.

.::Phần 6 Chương 129(2)::.

.::Phần 6 Chương 130::.

.::Phần 6 Chương 131(1)::.

.::Phần 6 Chương 131(2)::.

.::Phần 6 Chương 132::.

.::Phần 6 Chương 133::.

.::Phần 6 Chương 134(1)::.

.::Phần 6 Chương 134(2)::.

.::Phần 6 Chương 135::.

.::Phần 6 Chương 136::.

.::Phần 6 Chương 137(1)::.

.::Phần 6 Chương 137(2)::.

.::Phần 6 Chương 138(1)::.

.::Phần 6 Chương 138(2)::.

.::Phần 6 Chương 139(1)::.

.::Phần 6 Chương 139(2)::.

.::Phần 6 Chương 140(1)::.

.::Phần 6 Chương 140(2)::.

.::Phần 6 Chương 141(1)::.

.::Phần 6 Chương 141(2)::.

.::Phần 6 Chương 141(3)::.

.::Phần 6 Chương 142::.

.::Phần 6 Chương 143(1)::.

.::Phần 6 Chương 143(2)::.

.::Phần 6 Chương 144(1)::.

.::Phần 6 Chương 144(2)::.

.::Phần 6 Chương 145::.

.::Phần 6 Chương 146::.

.::Phần 6 Chương 147(1)::.

.::Phần 6 Chương 147(2)::.

.::Phần 6 Chương 148::.

.::Phần 6 Chương 149(1)::.

.::Phần 6 Chương 149(2)::.

.::Phần 6 Chương 150(1)::.

.::Phần 6 Chương 150(2)::.

.::Phần 6 Chương 150(3)::.

.::Phần 7 Chương 151::.

.::Phần 7 Chương 152(1)::.

.::Phần 7 Chương 152(2)::.

.::Phần 7 Chương 153(1)::.

.::Phần 7 Chương 153(2)::.

.::Phần 7 Chương 153(3)::.

.::Phần 7 Chương 154::.

.::Phần 7 Chương 155(1)::.

.::Phần 7 Chương 155(2)::.

.::Phần 7 Chương 156(1)::.

.::Phần 7 Chương 156(2)::.

.::Phần 7 Chương 157(1)::.

.::Phần 7 Chương 157(2)::.

.::Phần 7 Chương 158::.

.::Phần 7 Chương 159(1)::.

.::Phần 7 Chương 159(2)::.

.::Phần 7 Chương 160::.

.::Phần 7 Chương 161::.

.::Phần 7 Chương 162(1)::.

.::Phần 7 Chương 162(2)::.

.::Phần 7 Chương 163(1)::.

.::Phần 7 Chương 163(2)::.

.::Phần 7 Chương 164(1)::.

.::Phần 7 Chương 164(2)::.

.::Phần 7 Chương 165::.

.::Phần 7 Chương 166(1)::.

.::Phần 7 Chương 166(2)::.

.::Phần 7 Chương 167(1)::.

.::Phần 7 Chương 167(2)::.

.::Phần 7 Chương 168::.

.::Phần 7 Chương 169::.

.::Phần 7 Chương 170(1)::.

.::Phần 7 Chương 170(2)::.

.::Phần 7 Chương 170(3)::.

.::Phần 7 Chương 171(1)::.

.::Phần 7 Chương 171(2)::.

.::Phần 7 Chương 172(1)::.

.::Phần 7 Chương 172(2)::.

.::Phần 7 Chương 173::.

.::Phần 7 Chương 174(1)::.

.::Phần 7 Chương 174(2)::.

.::Phần 7 Chương 175(1)::.

.::Phần 7 Chương 175(2)::.

.::Phần 7 Chương 176(1)::.

.::Phần 7 Chương 176(2)::.

.::Phần 7 Chương 177(1)::.

.::Phần 7 Chương 177(2)::.

.::Phần 7 Chương 178::.

.::Phần 7 Chương 179(1)::.

.::Phần 7 Chương 179(2)::.

.::Phần 7 Chương 180(1)::.

.::Phần 7 Chương 180(2)::.

.::Phần 7 Chương 181::.

.::Phần 8 Chương 182::.

.::Phần 8 Chương 183(1)::.

.::Phần 8 Chương 183(2)::.

.::Phần 8 Chương 184::.

.::Phần 8 Chương 185::.

.::Phần 8 Chương 186(1)::.

.::Phần 8 Chương 186(2)::.

.::Phần 8 Chương 187(1)::.

.::Phần 8 Chương 187(2)::.

.::Phần 8 Chương 188(1)::.

.::Phần 8 Chương 188(2)::.

.::Phần 8 Chương 188(3)::.

.::Phần 8 Chương 189(1)::.

.::Phần 8 Chương 189(2)::.

.::Phần 8 Chương 190::.

.::Phần 8 Chương 191::.

.::Phần 8 Chương 192::.

.::Phần 8 Chương 193(1)::.

.::Phần 8 Chương 193(2)::.

.::Phần 8 Chương 194(1)::.

.::Phần 8 Chương 194(2)::.

.::Phần 8 Chương 195::.

.::Phần 8 Chương 196::.

.::Phần 8 Chương 197(1)::.

.::Phần 8 Chương 197(2)::.

.::Phần 8 Chương 198::.

.::Phần 8 Chương 199::.

.::Phần 8 Chương 200(1)::.

.::Phần 8 Chương 200(2)::.

.::Phần 8 Chương 201::.

.::Phần 8 Chương 202(1)::.

.::Phần 8 Chương 202(2)::.

.::Phần 8 Chương 203::.

.::Phần 8 Chương 204(1)::.

.::Phần 8 Chương 204(2)::.

.::Phần 8 Chương 205(1)::.

.::Phần 8 Chương 205(2)::.

.::Phần 8 Chương 206(1)::.

.::Phần 8 Chương 206(2)::.

.::Phần 8 Chương 207(1)::.

.::Phần 8 Chương 207(2)::.

.::Phần 8 Chương 208(1)::.

.::Phần 8 Chương 208(2)::.

.::Phần 8 Chương 209(1)::.

.::Phần 8 Chương 209(2)::.

.::Phần 9 Chương 210::.

.::Phần 9 Chương 211(1)::.

.::Phần 9 Chương 211(2)::.

.::Phần 9 Chương 212::.

.::Phần 9 Chương 213::.

.::Phần 9 Chương 214::.

.::Phần 9 Chương 215(1)::.

.::Phần 9 Chương 215(2)::.

.::Phần 9 Chương 216::.

.::Phần 9 Chương 217(1)::.

.::Phần 9 Chương 217(2)::.

.::Phần 9 Chương 218(1)::.

.::Phần 9 Chương 218(2)::.

.::Phần 9 Chương 219(1)::.

.::Phần 9 Chương 219(2)::.

.::Phần 9 Chương 220::.

.::Phần 9 Chương 221(1)::.

.::Phần 9 Chương 221(2)::.

.::Phần 9 Chương 222(1)::.

.::Phần 9 Chương 222(2)::.

.::Phần 9 Chương 223::.

.::Phần 9 Chương 224(1)::.

.::Phần 9 Chương 224(2)::.

.::Phần 9 Chương 225(1)::.

.::Phần 9 Chương 225(2)::.

.::Phần 9 Chương 226(1)::.

.::Phần 9 Chương 226(2)::.

.::Phần 9 Chương 227::.

.::Phần 9 Chương 228(1)::.

.::Phần 9 Chương 228(2)::.

.::Phần 9 Chương 228(3)::.

.::Phần 9 Chương 229(1)::.

.::Phần 9 Chương 229(2)::.

.::Phần 9 Chương 230(1)::.

.::Phần 9 Chương 230(2)::.

.::Phần 9 Chương 231::.

.::Phần 9 Chương 232(1)::.

.::Phần 9 Chương 232(2)::.

.::Phần 9 Chương 233::.

.::Phần 9 Chương 234(1)::.

.::Phần 9 Chương 234(2)::.

.::Phần 9 Chương 235::.

.::Phần 9 Chương 236(1)::.

.::Phần 9 Chương 236(2)::.

.::Phần 10 Chương 237(1)::.

.::Phần 10 Chương 237(2)+238::.

.::Phần 10 Chương 239::.

.::Phần 10 Chương 240(1)::.

.::Phần 10 Chương 240(2)::.

.::Phần 10 Chương 241::.

.::Phần 10 Chương 242(1)::.

.::Phần 10 Chương 242(2)::.

.::Phần 10 Chương 243::.

.::Phần 10 Chương 244(1)::.

.::Phần 10 Chương 244(2)::.

.::Phần 10 Chương 245::.

.::Phần 10 Chương 246::.

.::Phần 10 Chương 247(1)::.

.::Phần 10 Chương 247(2)::.

.::Phần 10 Chương 248::.

.::Phần 10 Chương 249(1)::.

.::Phần 10 Chương 249(2)::.

.::Phần 10 Chương 250(1)::.

.::Phần 10 Chương 250(2)::.

.::Phần 10 Chương 251::.

.::Phần 10 Chương 252(1)::.

.::Phần 10 Chương 252(2)::.

.::Phần 10 Chương 253::.

.::Phần 10 Chương 254::.

.::Phần 10 Chương 255(1)::.

.::Phần 10 Chương 255(2)::.

.::Phần 10 Chương 255(3)::.

.::Phần 10 Chương 256(1)::.

.::Phần 10 Chương 256(2)::.

.::Phần 10 Chương 257::.

.::Phần 10 Chương 258::.

.::Phần 10 Chương 259::.

.::Phần 10 Chương 260(1)::.

.::Phần 10 Chương 260(2)::.

.::Phần 10 Chương 261::.

.::Phần 10 Chương 262::.

.::Phần 10 Chương 263::.

.::Phần 10 Chương 264::.

.::Phần 10 Chương 265(1)::.

.::Phần 10 Chương 265(2)::.

.::Phần 10 Chương 266(1)::.

.::Phần 10 Chương 266(2)::.

.::Phần 10 Chương 267::.

.::Phần 10 Chương 268(1)::.

.::Phần 10 Chương 268(2)::.

.::Phần 10 Chương 269(1)::.

.::Phần 10 Chương 269(2)::.

.::Phần 10 Chương 270::.

.::Phiên Ngoại 1::.

.::Phiên Ngoại 2::.

.::Phiên Ngoại 3::.

.::Phiên Ngoại 4(1)::.

.::Phiên Ngoại 4(2)::.

.::Phiên Ngoại 5::.

.::Phiên Ngoại 6::.

.::Phiên Ngoại 7::..::Phiên Ngoại 8::.

.::Phiên Ngoại 9::.

.::Phiên Ngoại 10::.

.::Phiên Ngoại H::.

.::Phiên Ngoại 11:::.