Giải Bài Tập Công Nghệ 11 – Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ 11 – Bài 2: Hình chiếu vuông góc giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 11

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 13 Công nghệ 11: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp góc chiếu thứ ba vật thể có vị trí như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu và người quan sát?

Lời giải:

– Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng toạ độ là mặt phẳng hình chiếu mà vật thể được chiếu vuông góc lên đó.

– Trong phương pháp chiếu góc thứ ba, các mặt phẳng toạ độ được đặt giữa người quan sát và vật thể, vật thể được chiếu vuông góc lên các mật phẳng đó.

Câu 1 trang 13 Công nghệ 11: Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba

Lời giải:

– Phương pháp góc chiếu thứ nhất: Vật thể đặt trong một góc tạo thành bởi ba mặt phẳng ( mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng hình chiếu cạnh) đôi một vuông góc với nhau. Mặt phẳng hình chiếu đứng ở sau, mặt phẳng hình chiếu bằng ở dưới và mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên phải.

– Phương pháp góc chiếu thứ ba: Vật thể được đặt trong một góc tạo thành bở csc mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng hình chiếu cạnh đôi một vuông góc với nhau. Mặt phẳng chiếu đứng ở trước, mặt phẳng hình chiếu bằng ở trên, mặt phẳng hình chiếu bằng ở bên trái vật thể.

Câu 2 trang 13 Công nghệ 11: So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Lời giải:

PP góc chiếu thứ nhất PP góc chiếu thứ ba Vị trí vật thể Nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát. Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng. Vị trí các hình chiếu Nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát. Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng.

Bài 1 trang 13 Công nghệ 11: Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba. Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11 Bai Tap 1 Trang 13 Cong Nghe 11 1

Lời giải:

Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11 Bai Tap 1 Trang 13 Cong Nghe 11 2