Em hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống(……) để hoàn

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề Em hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống(……) để hoàn thiện nội dung

Với giải Bài tập 3 trang 108 SBT Địa lí lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Địa lí 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Địa lí lớp 10 Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp

Bạn đang xem: Em hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống(……) để hoàn thiện nội dung

Bài tập 3 trang 108 SBT Địa lí 10: Em hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống(……) để hoàn thiện nội dung về vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp góp phần sử dụng một cách ……………………………… các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên, ………………………………….. của mỗi quốc gia đồng thời thu hút nguồn lực từ ………………………………….

Trả lời:

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp góp phần sử dụng một cách hợp lí các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia đồng thời thu hút nguồn lực từ bên ngoài

Xem thêm các lời giải sách bài tập Địa lí 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu 1: Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của điểm công nghiệp?…

Câu 2: Nhận định nào sau đây không phản ánh chính xác đặc điểm chung của điểm công nghiệp?…

Câu 3: Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của khu công nghiệp?…

Câu 4: Hình thức nào sau đây không phải là một trong những hình thức khác của khu công nghiệp?…

Câu 5: Hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là…

Câu 6: Hoạt động khai thác quặng kim loại thường gây ô nhiễm nghiêm trọng đến…

Câu 7: Hoạt động khai thác khí đốt thường gây ô nhiễm nghiêm trọng đến…

Câu 8: Ngành Công nghiệp nào sau đây ít tác động đến môi trường hơn cả?…

Câu 9: Nguồn sản xuất điện nào sau đây không phải là nguồn năng lượng tái tạo?…

Câu 10: Nhận định nào sau đây không phải định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai?…

Bài tập 2 trang 107 SBT Địa lí 10: Vẽ mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp nhằm thể hiện quan niệm về tổ chức lãnh thổ công nghiệp…

Bài tập 4 trang 108 SBT Địa lí 10: Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B…

Bài tập 5 trang 108 SBT Địa lí 10: Xác định tên gọi của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp vào chỗ trống (……) dưới mỗi hình…

Bài tập 6 trang 109 SBT Địa lí 10: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành thông tin trong bảng dưới đây…

Bài tập 7 trang 110 SBT Địa lí 10: Em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện tác động của công nghiệp tới môi trường…

Bài tập 8 trang 111 SBT Địa lí 10: Em hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng với các nhận định em cho là thích hợp khi đề cập đến tác động của công nghiệp tới môi trường…

Bài tập 9 trang 111 SBT Địa lí 10: Em hãy sắp xếp các cụm từ sau để hoàn thành thông tin trong bảng bên dưới…

Bài tập 10 trang 112 SBT Địa lí 10: Em hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng với các nhận định em cho là thích hợp khi đề cập đến định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai…

Bài tập 11 trang 112 SBT Địa lí 10: Giải thích vì sao cần phát triển các nguồn năng lượng tái tạo…

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 30: Địa lí các ngành công nghiệp

Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp

Bài 32: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bổ ngành công nghiệp trên thế giới

Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ

Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học Em hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống(……) để hoàn thiện nội dung . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập