Đếm ngày Online – Tính ngày

Công cụ tính số ngày giữa các ngày dương lịch là gì?

Công cụ tính ngày của chúng tôi cho phép bạn tính số ngày giữa hai ngày dương lịch.

Bạn có thể sử dụng công cụ này để xem số ngày, tuần, tháng và năm giữa hai ngày dương lịch. Bạn cũng có thể dùng máy tính ngày này để cộng thêm hoặc trừ đi một số ngày, tuần, tháng hay năm từ hoặc đến một ngày dương lịch nhất định.

Ví dụ: Để trả lời câu hỏi “Hai tuần sau ngày hôm nay là ngày nào?” hoặc “Hai tuần trước ngày hôm nay là ngày nào?”, bạn có thể dùng công cụ tính ngày để cộng hoặc trừ đi một số ngày dựa trên một ngày dương. Tuy vậy, công cụ này không phục vụ cho mục đích theo dõi thời gian. Để theo dõi thời gian, bạn có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ online, đồng hồ báo thức online hoặc đồng hồ hẹn giờ.

Tôi có thể dùng Công cụ Tính ngày cho mục đích gì?

Sử dụng công cụ tính số ngày giữa các ngày dương lịch, bạn có thể:

 • Tính được tổng số ngày giữa hai ngày dương lịch.
 • Tính được số ngày kể từ khi bạn được sinh ra hay bất kì ngày quan trọng nào đối với bạn trong quá khứ.
 • Tính được số tuần, tháng hoặc năm giữa hai ngày dương lịch.
 • Trừ đi một số năm, tháng, tuần hoặc ngày tính từ một ngày dương lịch.
 • Cộng thêm một số năm, tháng, tuần hoặc ngày tính vào một ngày dương lịch.
 • Tính được một ngày dương lịch nào đó cách ngày hôm nay một quãng thời gian nhất định. Ví dụ: 30 ngày/hai tuần/30 năm sau kể từ ngày hôm nay là ngày nào theo lịch dương?

Làm thế nào để sử dụng Công cụ tính Số ngày giữa Các ngày Dương lịch?

Để tính số tuần, tháng hoặc năm giữa hai ngày dương lịch, hãy sử dụng các thẻ Đếm số ngày. Để cộng thêm hoặc trừ đi một số ngày, tuần, tháng hay năm dựa trên một ngày dương lịch trong quá khứ, hãy sử dụng thẻ Cộng/Trừ ngày một cách phù hợp.

Đếm số ngày giữa hai ngày dương lịch

Công cụ tính ngày dương lịch rất dễ sử dụng. Để đếm số ngày giữa các ngày dương lịch, chỉ cần:

 1. Sử dụng thẻ Đếm số ngày.
 2. Chọn Ngày bắt đầu (ngày, tháng và năm). Nhấn vào nút Hôm nay để chọn ngày dương lịch là ngày hôm nay.
 3. Chọn Ngày kết thúc (ngày, tháng và năm). Nhấn vào nút Hôm nay để chọn ngày dương lịch là ngày hôm nay.
 4. Nhấn vào nút Tính thời lượng để tính thời lượng giữa hai ngày dương lịch đã chọn.

Trong phần tính số ngày, bạn có thể tùy chọn để tính cả ngày kết thúc vào số ngày giữa các ngày dương lịch đã chọn, có nghĩa là kết quả sẽ được cộng thêm một ngày.

Cộng thêm ngày

Để cộng thêm ngày vào các ngày dương lịch đã chọn, bạn có thể:

 1. Sử dụng thẻ Cộng thêm ngày.
 2. Nhập vào các trường Số năm, Số tháng, Số tuần, và Số ngày.
 3. Nhấp vào Tính ngày dương lịch mới để tính khoảng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Trừ bớt ngày

Để trừ bớt ngày từ các ngày dương lịch đã chọn, bạn có thể:

 1. Sử dụng thẻ Trừ bớt ngày.
 2. Nhập vào các trường Số năm, Số tháng, Số tuần, và Số ngày.
 3. Nhấp vào Tính ngày dương lịch mới để tính khoảng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Vì sao nên sử dụng Máy tính Số ngày giữa Hai ngày Dương lịch?

Mặc dù bạn có thể tính số ngày giữa hai ngày dương lịch theo cách thủ công, công cụ tính ngày dương lịch này giúp bạn thực hiện công việc ấy dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Nếu bạn tính thời lượng giữa hai ngày dương lịch theo cách thủ công, bạn cần phải xét đến các năm nhuận. Một năm thông thường có 365 ngày, cứ bốn năm một lần lại có một năm nhuận có 366 ngày. Việc sử dụng công cụ tính ngày này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian vì bạn không cần phải lo nghĩ về sự phức tạp khi tính năm dương lịch hoặc phải tính số ngày chính xác trong các tháng (cụ thể là 28, 29, 30 hoặc 31 ngày tuỳ tháng).

Với công cụ đếm ngày này, bạn có thể tính được số ngày giữa hai ngày dương lịch một cách chính xác. Bạn có thể sử dụng công cụ này để:

 • Tổ chức các sự kiện hoặc cuộc họp.
 • Lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ lễ và chuyến đi chơi.
 • Tính ngày cụ thể trong các dịp tặng quà.
 • Tính ngày sinh và tuổi tác.