THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 209 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 22/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

(1) Từ 15h00 ngày 21/11 đến 15h00 ngày 22/11, Quảng Nam ghi nhận 80 ca mắc mới (BN1102259 đến BN1102338), trong đó: 39 ca cộng đồng (Điện Bàn 14 ca, Hiệp Đức 08 ca, Hội An 06 ca, Phú Ninh 04 ca, Tam Kỳ 03 ca, Núi Thành 01 ca, Tiên Phước 01 ca, Đại Lộc 02 ca) và 41 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (04 ca bệnh từ TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang về và 37 ca bệnh còn lại đều là F1), cụ thể là:

04 ca bệnh tại Đại Lộc, trong đó:

+ 02 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly;

+ 02 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

21 ca bệnh tại Điện Bàn, trong đó:

+ 14 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly: Điện Minh 04 ca, Điện Nam Trung 01 ca, Điện Ngọc 01 ca, Điện Phước 07 ca, Vĩnh Điện 01 ca.

+ 02 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế ngay khi về địa phương.

+ 05 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

01 ca bệnh tại Duy Sơn, Duy Xuyên: về từ TP Hồ Chí Minh, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

09 ca bệnh tại Hiệp Đức, trong đó:

+ 01 ca bệnh đã được giám sát cách ly tại Tân Bình.

+ 08 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly: Bình Lâm 01 ca, Bình Sơn 01 ca,Hiệp Thuận 01 ca, Quế Thọ 05 ca.

06 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát cách ly tại Hội An: Cẩm Hà 02 ca, Sơn Phong 01 ca, Tân An 02 ca, Thanh Hà 01 ca.

03 ca bệnh tại Cà Dy, Nam Giang: đều đã được giám sát, cách ly từ trước.

03 ca bệnh tại Núi Thành, trong đó:

+ 01 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Tam Nghĩa.

+ 02 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước tại Tam Anh Nam và Tam Xuân I.

04 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly tại Phú Ninh: Tam An 02 ca, Tam Thái 02 ca.

01 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại Đông Phú, Quế Sơn.

05 ca bệnh tại Tam Kỳ, trong đó:

+ 03 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly tại Hòa Hương, Tam Phú, Tân Thạnh.

+ 02 ca bệnh là người nhà chăm sóc bệnh nhân F0 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (người Đại Lộc và Thăng Bình).

01 ca bệnh tại Bình Định Nam, Thăng Bình: đã được giám sát, cách ly từ trước.

22 ca bệnh tại Tiên Phước, trong đó:

+ 21 ca bệnh đã được giám sát, cách ly: Tiên Cẩm 20 ca, Tiên Hà 01 ca.

+ 01 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly tại Tiên Kỳ.

(2) 2.348 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 576 ca bệnh cộng đồng, 1.383 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 288 ca xâm nhập từ các tỉnh và 101 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 3.919 mẫu xét nghiệm; kết quả: 80 mẫu dương tính, 3.518 mẫu âm tính, 321 mẫu đang chờ kết quả.

(4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.048 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 2.357 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 634 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 42 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 3.941 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 7.032 người.

2. Tình hình dịch bệnh thị xã Điện Bàn

Từ 18 – 21/11 (trong 4 ngày), Điện Bàn ghi nhận 125 ca (trong đó: 65 ca là học sinh và giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, 4 ca là học sinh Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, 05 ca là công nhân khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, 04 ca bệnh là người về từ các tỉnh thành khác, 47 ca là các F1 có liên quan đến các F0 Trường Nguyễn Duy Hiệu.

3. Tình hình dịch bệnh huyện Tiên Phước

Từ 19 – 22/11 (trong 4 ngày), Tiên Phước ghi nhận 52 ca bệnh, trong đó 31 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây và có 30 ca bệnh là học sinh trường Tiểu học Tiên Cẩm.

4. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam