Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia? Lợi ích từ Cổng dịch vụ công quốc gia?

Cổng dịch vụ công Quốc gia là gì?

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối, truy xuất dữ liệu từ các Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật do Văn phòng Chính phủ thống nhất xây dựng, quản lý.

Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet…

Lợi ích của Cổng dịch vụ công quốc gia?

Hiện nay, bạn có thể thực hiện rất nhiều các thủ tục như thủ tục đăng ký tạm trú, đăng ký tạm vắng dựa theo Luật Cư trú 2020 thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan chức năng để đăng ký.

Ngoài thực hiện một số thủ tục như trên, Cổng dịch vụ công quốc gia còn có rất nhiều lợi ích như sau:

– Thực hiện tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

– Đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công

– Thực hiện khiếu nại thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ

– Thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh, thành phố chỉ cần khai báo 1 lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

– Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; dịch vụ công.

– Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cổng dịch vụ công Quốc gia là gì? Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia?

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia? Lợi ích từ Cổng dịch vụ công quốc gia? (Hình từ internet)

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia?

Để thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia? Lợi ích từ Cổng dịch vụ công quốc gia?

Và chọn vào mục đăng ký

Bước 2: Chọn phương thức đăng ký:

Ngoài phương thức đăng ký thông qua số điện thoại là phương thức phổ biến nhất, bạn cũng có thể đăng ký thông qua một số phương thức sau:

– Đăng ký thông qua tài khoản bằng mã BHXH (chỉ dành cho công dân)

Tại màn hình đăng ký bằng mã BHXH, công dân nhập hợp lệ các thông tin đăng ký (các trường có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập), nhấn Đăng ký;

Nhập mã OTP được gửi về điện thoại, nhấn Xác nhận.

Nhập mật khẩu theo quy tắc, xác nhận mật khẩu và nhấn Đăng ký để hoàn thành đăng ký tài khoản.

– Đăng ký thông qua tài khoản Bưu điện Việt Nam (chỉ dành cho công dân)

Tại màn hình đăng ký qua Bưu điện Việt Nam, công dân nhập hợp lệ các thông tin đăng ký (các trường có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập).

Nhập Mã xác nhận, sau đó nhấn nhấn Đăng ký.

Nhập mã OTP nếu chọn kích hoạt qua OTP SMS hoặc vào email, kích hoạt tài khoản vừa đăng ký để hoàn thành đăng ký.

– Đăng ký thông qua USB ký số

Khi đăng ký thông qua USB ký số cần phải đảm bảo điều kiện:

+ Công dân hoặc Doanh nghiệp cần phải sở hữu USB ký số, chứng thư trong USB ký số còn hạn và đang được sử dụng.

+ USB được cắm và thiết bị máy tính.

+ Thiết bị máy tính được cài Driver USB ký số

Tại giao diện chính, bạn chọn công dân hoặc doanh nghiệp, sau đó nhấn USB ký số.

Trường hợp thiết bị truy cập chưa được cài Plugin, bạn cần nhấn chọn tải công cụ ký điện tử plugin tương ứng với thiết bị và cài lên máy tính.

Cắm USB chứa ký số và nhấn Đăng ký.

Xác nhận đăng ký từ USB và nhập mã pin.

Hệ thống hiển thị thông tin đăng ký được lấy từ chứng thư số, nhập thông tin email và nhấn Đăng ký để hoàn tất.

– Đăng ký thông qua sim ký số

Đầu tiên bạn vẫn cần chọn công dân hoặc doanh nghiệp, sau đó nhấn chọn sim ký số.

Sau đó gắn thẻ sim và bật điện thoại. Nhập số sim và nhấn Đăng ký.

Nhập mã pin để xác nhận đăng ký.

Hệ thống lấy thông tin tự động từ sim ký số, nhấn Đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản.

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia? Lợi ích từ Cổng dịch vụ công quốc gia?

Các đối tượng đăng ký có thể bao gồm:

– Công dân

– Doanh nghiệp

– Cơ quan nhà nước

Riêng đối với công dân bạn có thể lựa chọn thông qua các hình thức sau:

+ Đăng ký thông qua thuê bao di động

+ Đăng ký dựa vào mã số BHXH

+ Đăng ký thông qua bưu điện Việt Nam

+ Đăng ký bằng USB ký số

+ Đăng ký bằng SIM ký số

+ Đăng ký thông qua VNPT SmartCA

Bước 3: Nhập các thông tin cần điền đầy đủ trên giao diện và nhấn chọn Đăng ký.

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia? Lợi ích từ Cổng dịch vụ công quốc gia?

Lưu ý: Những trường hợp đánh dấu (*) cần phải bắt buộc nhập.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

Bước 5: Nhập mật khẩu và nhận thông báo đăng ký.

Như vậy, trên đây là toàn bộ hướng dẫn về phương thức và cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia mà bạn cần quan tâm.

Nguồn: Thư viện pháp luật