Cách viết chữ r đẹp thường và hoa – ChuDep.Com.Vn

Luyện tập cách viết chữ r đẹp

Cách viết chữ r đẹp hoa khá giống với cách viết chữ p. Vậy chữ r được viết như thế nào, các bạn hãy cũng chudep.com.vn tìm hiểu cách viết chữ r, s và chữ t hoa và thường nhé.

 1. Cách viết chữ r đẹp thường

Chữ r thường cấu tạo từ nét thẳng xiên và nét móc hai đầu có biến điệu

Đặt bút trên đường kẻ 1, viết nét thẳng xiên, phía trên hơi lượn sang trái tạo vòng xoắn nhỏ, cao hơn đường kẻ 3 một chút, đưa bút tiếp sang phải nối liền nét móc hai đầu (đầu móc bên trái cao lên). Dừng bút ở đường kẻ 2

cách viết chữ r đẹp thường
cách viết chữ r đẹp thường
 1. Cách viết chữ R hoa

Chữ R hoa cấu tạo từ 2 nét: nét móc và nét cong

 • Nét 1: móc ngược trái

Đặt bút trên đường kẻ 6,hơi lượn bút sang trái viết nét móc ngược trái, đầu móc cong vào phía trong, dừng bút trên đường kẻ 2.

 • Nét 2: cong trên và móc ngược phải

Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5 (bên trái nét móc) để viết nét cong trên, cuối nét lượn vào giữa thân chữ tạo vòng xoắn nhỏ (giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4) rồi viết tiếp nét móc ngược phải. Dừng bút ở đường kẻ 2.

cách viết chữ r hoa
Cách viết chữ R hoa
 1. Cách viết chữ s thường

Chữ s thường cấu tạo từ nét thẳng xiên và nét cong phải

Đặt bút trên đường kẻ 1, viết nét thẳng xiên, phía trên hơi lượn sang trái tạo vòng xoắn nhỏ (cao hơn đường kẻ 3 một chút), đưa bút viết tiếp nét cong phải, dừng bút ở khoảng giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 gần nét thẳng xiên).

Cách viết chữ s thường
Cách viết chữ s thường
 1. Cách viết chữ S hoa

Chữ S hoa cấu tạo từ nét cong dưới và nét móc ngược trái

Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét cong dưới lượn trở lên đường kẻ 6, chuyển hướng bút lượn sang trái viết tiếp nét móc ngược trái tạo vòng xoắn to, cuối nét móc lượn vào trong. Dừng bút trên đường kẻ 2.

Cách viết chữ s hoa
Cách viết chữ s hoa
 1. Cách viết chữ t thường

Chữ t thường cấu tạo từ 3 nét: nét hất, nét móc và nét thẳng

 • Nét 1: nét hất

Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét hất, đến đường kẻ 3 thì dừng lại

 • Nét 2: nét móc ngược phải

Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên đường kẻ 4 rồi chuyển hướng ngược lại viết nét móc ngược phải, dừng bút ở đường kẻ 2.

 • Nét 3: thẳng ngang ngắn

Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 3 viết nét thẳng ngang ngắn (nét viết trùng đường kẻ).

Cách viết chữ t thường
Cách viết chữ t thường
 1. Cách viết chữ T hoa

Chữ T hoa cấu tạo từ nét cong trái nhỏ, nét lượn ngang và nét cong trái to

Đặt bút giữa đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trái nhỏ nối liền với nét lượn ngang từ trái sang phải sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái to, cắt nét lượn ngang và cong trái nhỏ tạo vòng xoắn nhỏ ỏ đầu chữ, phần cuối nét cong lượn vào trong. Dừng bút trên đường kẻ 2

Chú ý: nét cong trái to lượn đều và không cong quá nhiều về bên trái

Cách viết chữ t hoa