Chú Đại Bi là gì? Cách đọc Chú Đại Bi chuẩn nhất 2023

Chú Đại Bi là gì? Cách đọc Chú Đại Bi chuẩn nhất 2023

Trong hành trình tu tập và học hỏi đạo Phật, Chú Đại Bi được coi là một kinh điển quan trọng và có sức mạnh đặc biệt. Khi đọc tụng Chú Đại Bi, chúng ta không chỉ hướng về tâm linh và sự trì tụng, mà còn cần lưu ý đến tinh thần và ý nghĩa sâu sắc của nó. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thần chú trong phật giáo này cũng như cách thức đọc Chú Đại Bi làm sao cho chuẩn xác nhất! Nào, cùng tham khảo ngay nhé!

Chú Đại Bi là như thế nào?

Chú Đại Bi là như thế nào?
Chú Đại Bi là như thế nào?

Chú Đại Bi là một thần chú quan trọng trong Phật giáo được trích ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Với 415 chữ và 84 câu, Chú Đại Bi mang trong mình sức mạnh và ý nghĩa sâu sắc. Thần chú này được coi là linh nghiệm, giải thoát khỏi khổ đau và mang lại sự an lạc.

Trong Phật giáo, các Kinh và Mật Chú đều được chia thành hai phần: Phần hiển (Kinh) và Phần mật (phần chú).

Phần hiển là phần hiển bày ý nghĩa và lý thuyết trong Kinh để hành giả tu tập và tìm hiểu. Nó được gọi là “Tụng Kinh minh Phật chi lý” để hiểu công năng và tác dụng của phần chú.

Ví dụ, trong Chú Đại Bi, phần hiển “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi” giải thích công năng và hiệu quả của 84 câu chú, giúp hành giả hiểu rõ hơn cách trì chú để có kết quả hiệu nghiệm.

Phần mật của Chú Đại Bi là phần “phần chú” từ câu chú “Tâm đà la ni chẳng qua hạ. Ta bà ha” cho đến câu chú thứ 84. Phần chú này chứa đựng ý nghĩa ẩn trong ngôn ngữ Phạn chỉ có các vị Phật mới thấu hiểu, còn người bình thường không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa. Phần chú này chỉ được hiểu với công năng và lợi ích của việc trì chú. Để hiểu thêm về phần nghĩa này, quý vị có thể tham khảo bài giảng giải thích về Chú Đại Bi do Hoà thượng Tuyên Hoá trình bày.

Chú Đại Bi là một nguồn linh nghiệm quan trọng trong Phật giáo, mang lại sự thanh tịnh và hướng đến an lạc tâm linh cho những ai tu tập và trì chú.

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Nguồn gốc Chú Đại Bi
Nguồn gốc Chú Đại Bi

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, thần chú này được Bồ Tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc họp của các Phật, Bồ Tát, thần và vương. Giống như câu “Om Mani Padme Hum” phổ biến ngày nay, Chú Đại Bi là một câu ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á. Chú này thường được sử dụng để bảo vệ hoặc làm thanh tịnh.

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sinh, muốn “chúng sinh được an vui, được trừ tất cả những bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt trừ tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lia chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả những thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả các chỗ mong cầu” mà nói thành Thần Chú này.

Ngài cho biết lý do ra đời của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sinh nên đã ra thần Chú Đại Bi và khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang lại lợi ích an vui lớn cho chúng sinh trong đời và vị lai.

Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bấy giờ mới ở ngôi sơ địa không nghĩ xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Vui mừng trước oai lực của thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện: “Nếu trong đời vị lai, có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh với thần chú này, thì xin khiến cho thân có linh sinh ra ngàn mắt ngàn tay”.

Lưu ý trong khi đọc Chú Đại Bi

Một số Lưu ý trong khi đọc Chú Đại Bi bạn cần biết
Một số Lưu ý trong khi đọc Chú Đại Bi bạn cần biết

Trước khi bắt đầu tụng chú, quý Phật tử cần phát từ bi đối với chúng sinh. Điều này có nghĩa là quý Phật tử phải thả lỏng tâm, không để cơ thể và tâm trạng căng thẳng.

Nếu quý Phật tử đang có suy nghĩ hận thù, ghét, khó chịu, vui thích, lo lắng, suy nghĩ về ai đó hay điều gì, trước khi tụng chú, cũng phải nén thả lỏng tâm, xả bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, để tâm yên tĩnh. Phương pháp thả lỏng tâm rất dễ, quý Phật tử chỉ cần chú ý đến chỗ đang căng thẳng, chỗ đang ghét yêu giận hờn, suy nghĩ trong đầu, thả ra, buông nó ra, thì tự nhiên tâm được thả lỏng.

Nếu quý Phật tử phát sinh lòng nghi ngờ, quý Phật tử cũng phải tập trung vào chỗ nghi ngờ trong tâm, buông xả, thả lỏng nó, thấy được chỗ tĩnh lặng trong tâm rồi, khi đó bắt đầu tụng chú.

Trong Kinh có ghi:

“Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: ‘Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sinh nào trì tụng thần Chú Đại Bi mà còn bị đọa vào bậy đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần Chú Đại Bi, nếu không được sinh về những cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. 

Tụng trì thần Chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần Chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu những người nữ ngán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần Chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sinh chút lòng nghi ngờ, tất không được toại nguyện.

Nếu chúng sinh nào xâm tổn tài vật, đồ ăn uống của thường trú sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn chặn, giả sử ngài đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, thường phải đối mặt với phương Đạo sư để sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì Chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng Chú Đại Bi tâm đà ra ni, phương Đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. 

Chúng sinh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, băng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trì một việc: kẻ tụng đối với chú còn sinh lòng nghi ngờ. Nếu có Sinh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân Bồ đề về kiếp xa xả.

Cách để đọc Chú Đại Bi cực đơn giản

Cách để đọc Chú Đại Bi cực đơn giản
Cách để đọc Chú Đại Bi cực đơn giản

Có 3 phương pháp tụng chú: (1) đọc rõ thành tiếng; (2) đọc nhép miệng, hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được; (3) đọc thầm trong tâm.

Mục đích của việc tụng chú là dùng âm thanh của chú, và cách đọc chú làm cho tâm trống sạch, không còn phiền não, không còn suy nghĩ lằng xê trong đầu, nhờ đấy tâm được định tĩnh. Khi tâm được định tĩnh, đây được gọi là giải thoát, nghiệp chướng tiêu trừ. Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh lúc bắt đầu trì chú mà quý Phật tử có thể chọn 1 trong 3 phương pháp trên. Tuy nhiên, có một số lưu ý khi tụng chú cho mỗi phương pháp.

Đọc rõ thành tiếng

Khi tụng chú theo cách này, phải đọc chú khiêm tốn, cụ thể, không đọc quá nhanh, cũng không đọc quá chậm. Khi đọc phải chú tâm vào âm thanh của chú, không nên để cho suy nghĩ trong đầu kịp khơi lên. Khi suy nghĩ khơi lên, dùng tâm trụ vào âm thanh của chú. Duyên theo âm thanh đất, tự nhiên suy nghĩ phiền não trong đầu tan mất.

Nếu đọc chú quá nhanh, thì miệng đọc, mà đầu suy nghĩ việc khác, tức là Phật tử đang tự náo loạn tâm của mình, tâm không được buông lỏng, định tĩnh. Nên dù đọc trăm ngàn biến chú cũng không có lợi ích cho tâm. Khi tâm tĩnh, tâm vững vàng, lúc đấy thiện pháp mới tăng trưởng.

Nếu đọc quá chậm, thì dễ chú ý đến cảm giác trong cơ thể, trong tâm mình, một hồi sẽ dễ sinh ngán mỏi, cảm giác khó chịu trong tâm khơi lên, hoặc buồn nôn.

Khi tụng chú không đọc quá lớn, cũng không đọc quá trầm. Đọc quá lớn sẽ gây khản giọng, mỏi miệng, khô họng, khó thể đọc nhiều lâu. Đọc quá trầm thì âm thanh sẽ tập trung vào phần ngực, làm tim loạn nhịp, dễ gây ra cảm giác mệt mỏi, u uất.

Cả 4 trạng thái trên đều không tốt trong quá trình tụng chú.

Do đó, quý Phật tử nên chọn giọng đọc bình thường, phù hợp với âm lượng của mình, chọn cách đọc mà mình cảm thấy dễ chịu nhất. Khi đọc rõ, thấy cơ thể nhẹ nhàng, yên tĩnh, không có suy nghĩ lằng xê trong tâm, chỉ chú ý vào âm chú, đây gọi là tụng chú đúng chánh pháp.

Đọc nhép miệng, hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được

Đọc nhép miệng, hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được
Đọc nhép miệng, hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được

Cũng tương tự như đọc rõ thành tiếng, quý Phật tử không được đọc chú quá nhanh, quá chậm. Cách đọc này khác với cách đọc thành tiếng là: Cách đọc thành tiếng thì âm thanh ở ngoài, dùng tai để nghe, dùng tâm để trụ. Cách đọc nhép miệng thì âm thanh của chú nằm ở trong đầu, dùng tâm để trụ, nhưng hơi mồm thì thoát ra ngoài.

Trong quá trình tụng chú, quý Phật tử cũng phải thả lỏng tâm. Khi đọc tâm trụ vào âm thanh của chú trong đầu. Nếu có suy nghĩ khác trong đầu, thì nên dùng tâm trụ vào âm thanh của chú trong đầu, tiếp tục trì tụng. Chú ý, quý Phật tử không nên trụ tâm vào vòm miệng và quán hơi mồm thoát ra ngoài trong quá trình tụng chú. Điều này rất hại cho tim, vì loạn nhịp hơi thở, đọc dần lâu sẽ gây ra cảm giác căng thẳng, mệt mỏi, u uất trước ngực. Đọc xong bài chú thì mệt mỏi, không có ích gì cho mình mà còn làm tăng cảm giác sợ trì chú.

Do đó, quý Phật tử khi tụng chú theo cách này cần nên trụ vào âm thanh của chú trong đầu, tư tưởng khởi lên, thì dùng tâm trụ trở lại âm thanh. Chỉ trụ ở nơi này, không duyên trụ ở nơi khác, hồi lâu tâm dần sáng. Khi đọc xong chú sẽ có ccảm giác đầu óc thư thái, thân tâm thanh tịnh. Đây gọi là trì chú đúng pháp.

Đọc thầm trong tâm

Đây là một cách đọc khó, vì dễ bị tư tưởng xen tạp, dễ dẫn đến tán loạn trong tâm. Khó, nhưng không phải là không có cách hành trì.

Cách đọc thầm này cũng có điểm giống với cách đọc nhép miệng là âm thanh của chú nằm ở trong đầu. Khi đọc chú, Phật tử luôn phải giữ nguyên tắc là không đọc quá nhanh, cũng không đọc quá chậm, vì 2 cách đọc này đều dẫn đến loạn tâm thứ sự. 

Kết luận

Trong hành trình tu tập và thực hành đạo Phật, Chú Đại Bi là một công cụ quan trọng giúp chúng ta tiếp cận sự thanh tịnh và giải thoát từ những khúc mắc và cảm xúc tiêu cực. Tự bản thân chúng ta có thể tìm thấy sự yên bình và sự kết nối với tâm linh qua việc tụng Chú Đại Bi.

Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của Chú Đại Bi và đọc tụng nó với tâm hồn trong sạch và niềm tin chân thật. Khi chúng ta đọc tụng Chú Đại Bi với lòng thành khẩn và tâm tư trong sáng, chúng ta có thể trải nghiệm được sự thấu hiểu và cảm nhận sự hiện diện của Quán Thế Âm Bồ Tát trong cuộc sống hàng ngày.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *