Chất nào sau đây có đồng phân hình học – VnDoc.com

Chất nào sau đây có đồng phân hình học được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến đồng phân hình học. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết liên quan đến đồng phân hình học là gì? Hy vọng giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập vận dụng làm các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

A. CH2=CH-CH2-CH3

B. CH3-CH-C(CH3)2

C. CH3-CH = CH-CH=CH2

D. CH2=CH-CH=CH2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chất có đồng phân hình học là : CH3-CH=CH-CH = CH2

Đáp án C

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5(IV); C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V)

A. (I), (IV), (V).

B. (II), (IV), (V).

C. (III), (IV).

D. (II), III, (IV), (V).

Câu 2. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2-clopropen.

B. But-2-en.

C. 1,2-đicloetan.

D. But-2-in.

Câu 3. Chất nào sau đây có đồng phân hình học Cis – trans?

A. CH2=CH2

B. CH2 =CH-CH2-CH3

C. CH3-C≡C-CH3

D. CH3-CH=CH-CH3

Câu 4. Nội dung nào đúng khi nhắc về định nghĩa đồng phân

A. Đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

B. Đồng phân lànhững chất có cùng công thức phân tử nhưng tính chất hóa học khác nhau.

C. Đồng phân là những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau.

D. Đồng phân là hiện tượng các chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.

Câu 5. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạoứng với hợp chất C5H10 mạch hở

A. 4

B. 5

C. 6

D. 10

Câu 6. Cho các chất sau: but-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); 2,2-đimetylpent-3-en (5). Những chất nào là đồng phân của nhau?

A. (3), (4) và (5)

B. (1), (2) và (3).

C. (1), (2) và (5)

D. (2), (3) và (4).

Câu 7. Nội dung nhận định nào về Anken là không đúng:

A. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n (n ≥2)

B. Công thức chung CnH2n có thể là anken hoặc xicloankan

C. Anken có thể có 1 hoặc nhiều liên kết đôi

D. Tất cả các anken các chất làm mất màu dung dịch brom đều là KMnO4.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây khi nói về Anken là không đúng:

A. Nhiệt độ sôi tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.

B. Là nguyên liệu cho nhiều quá trình sản xuất hóa học.

C. Từ C2H4 đến C4H8 là chất khí ở điều kiện thường.

D. CH2 =CH-CH2-CH3 có đồng phân hình học Cis – trans

Câu 9. Anken là:

A. Hiđrocacbon không no, trong phân tử có các liên kết bội.

B. Hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết C=C.

C. Hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có nhiều liên kết C=C.

D. Hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có 2 liên kết C=C.

Câu 10. Cho các chất sau:

1. CH3CH=CH­­2

2. CH3CH=CHCl

3. CH3CH=C(CH3)2

4. C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5

5. C2H5-C(CH3)=CHCH3

Những chất có đồng phân hình học là:

A. 1, 2, 3

B. 2, 3, 4

C. 3, 4, 5

D. 2, 4, 5

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Chất nào sau đây có đồng phân hình học, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa học lớp 11

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số đồng phân của các hợp chất hữu cơ

  • C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở
  • Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa
  • Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo
  • Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau