Cập nhật dữ liệu là gì? (Cập nhật mới nhất 2022)

Dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện nay, khi mà ngành công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì việc lưu trữ, cập nhật dữ liệu lên hệ thống càng được chú trọng. Bài viết dưới đây của ACC về Cập nhật dữ liệu là gì? (Cập nhật mới nhất 2022) hi vọng đem đến nhiều thông tin chi tiết và cụ thể đến Quý bạn đọc.

CHUẨN NHẤT] Cập nhật dữ liệu là?

Cập nhật dữ liệu là gì? (Cập nhật mới nhất 2022)

I. Dữ liệu là gì?

Dữ liệu hay data có khái niệm tổng quát là tập hợp của các dữ kiện nhỏ hơn như số, từ, phép đo, quan sát hay những mô tả về một sự vật xác định. Hiện nay dữ liệu là một khái niệm được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau như tính toán hay công nghệ máy tính. Ở mỗi lĩnh vực, khái niệm này sẽ có một số khác biệt nhỏ.

Có 2 loại dữ liệu:

1. Structured data (Dữ liệu có cấu trúc)

– Thường được gọi là dữ liệu định lượng

– Là dạng dữ liệu và số liệu khách quan

– Thường ở dạng số hoặc chữ

– Được lưu trữ trong Excel, SQL, Google Sheet

– Dễ dàng thu thập, truy xuất, lưu trữ và sắp xếp

– Dễ đang trích xuất thông tin

Ví dụ: con số, họ tên, ngày tháng, địa chỉ thông tin giao dịch

2. Unstructured data (Dữ liệu không có cấu trúc)

– Thường được gọi là dữ liệu định tính

– Nó có thế là các ý kiến ​​chủ quan và đánh giá thương hiệu của bạn dưới dạng văn bản

– Chỉ ở dưới dạng văn bản

– Có thể được lưu trữ trong các tài liệu Word, Elasticsearch hoặc Solr, nơi có thể thực hiện các truy vấn tìm kiếm từ và cụm từ.

– Khó có thể thu thập, gây khó khăn cho việc xuất, lưu trữ và sắp xếp trong cơ sở dữ liệu thông thường

– Không thể kiểm tra các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu

Ví dụ: phản hồi khảo sát nhận xét trên Social Media, nhận xét blog phản hồi email

II. Khái niệm cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm thêm bảng ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi, dữ liệu là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký hiệu có ý nghĩa thông qua việc giải thích một hành động cụ thể nào đó.

Nguyên nhân:

– Dữ liệu cần phải được thông dịch để trở thành thông tin, để dữ liệu thành thông tin cần xem xét một số nhân tố bao gồm người tạo ra dữ liệu và thông tin được mong muốn từ dữ liệu đó. Dữ liệu liên quan đến sự kiện hoặc quy trình vật lý thường có nhân tố thời gian.

– Trong hầu hết các trường hợp nhân tố thời gian được nhầm hiểu. Ví dụ: Máy ghi nhiệt độ nhận được dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ khi nhận được nhiệt độ, dữ liệu được ngầm định có tham chiếu thời gian là lúc bấy giờ. Do đó, thiết bị ghi lại cả ngày tháng, thời gian và nhiệt độ. Khi máy ghi dữ liệu báo cáo nhiệt độ nó cũng phải xuất ra ngày và giờ cho từng mốc nhiệt độ.

– Dữ liệu số là dữ liệu được biểu diễn bằng hệ số nhị phân dựa trên các số 1 và 0 ngược với dữ liệu tương tự. Trong các hệ thống máy tính hiện đại, tất cả dữ liệu đều là dạng số. Trong đa số trường hợp, dữ liệu di chuyển bên trong máy tính dưới dạng dữ liệu song song. Khi dữ liệu di chuyển giữa máy tính dưới dạng dữ liệu nối tiếp.

– Dữ liệu có nguồn gốc từ một thiết bị tương tự chẳng hạn như cảm biến nhiệt độ phải đi qua bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số. Dữ liệu biểu diễn số lượng, tính chất hoặc ký hiệu hoạt động được máy tính lưu trữ trên ổ cứng từ đĩa quang và truyền đi dưới dạng tín hiệu điện.

– Chương trình là tập dữ liệu gồm một chuỗi mã lệnh phần mềm dùng để điều khiển hoạt động của máy tính hoặc các dạng máy móc khác. Các phần tử của bộ nhớ máy tính vật lý bao gồm một địa chỉ và một byte/từ của bộ nhớ dữ liệu. Dữ liệu số thường được lưu vào các cơ sở dữ liệu quan hệ dạng các bảng hoặc cơ sở dữ liệu SQL và được biểu diễn tổng quát thành các cặp khóa/giá trị trừu tượng. Dữ liệu có thể được tổ chức trong nhiều loại cấu trúc dữ liệu khác nhau bao gồm mảng, đồ thị và đối tượng. Cấu trúc dữ liệu lưu nhiều loại dữ liệu khác nhau bao gồm số, chuỗi và thậm chí các cấu trúc dữ liệu khác.

III. Ứng dụng của dữ liệu trong đời sống

– Dữ liệu có ứng dụng vô cùng lớn trong nhiều lĩnh vực đời sống khác nhau. Chúng ta có thể liệt kê những ứng dụng sau đây:

+ Y tế: Các dữ liệu như hồ sơ bệnh án hiện nay đều được lưu trữ lại trở thành nguồn tư liệu vô cùng hữu dụng phục vụ cho công việc chuẩn đoán, chữa bệnh và các nghiên cứu nhằm tìm ra cách chữa cho các loại bệnh nan y.

+ Dữ liệu có nhiều ứng dụng trong đời sống

– Giáo dục: Các dữ liệu học tập được lưu trữ khiến bạn có thể dễ dàng tiếp thu các kiến thức mới hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

– An ninh: Các thông tin về tội phạm được lưu trữ để kiểm soát, đảm bảo an toàn, an ninh cho xã hội

– Nghiên cứu môi trường: Các dữ liệu về môi trường thu thập được sẽ giúp ích nhiều cho việc nghiên cứu và khắc phục các vấn đề môi trường.

Trên đây là bài viết mà chúng tôi cung cấp đến Quý bạn đọc về Cập nhật dữ liệu là gì? (Cập nhật mới nhất 2022). Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc hay quan tâm đến Cập nhật dữ liệu là gì? (Cập nhật mới nhất 2022), quý bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.