Làm tròn số trong Excel đơn giản theo nhiều cách khác nhau

Làm tròn số trong Excel là cách sử dụng hàm làm tròn trong Excel giúp bạn làm gọn dữ liệu thập phân trong bảng tính. Với số thập phân dài ngoằn, rối mắt, bạn có thể làm tròn số để bảng tính dễ nhìn hơn. Tại bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm tròn số trên Excel bằng nhiều hàm khác nhau.

Làm tròn số trong Excel không cần hàm

Với cách đầu tiên này, bạn có thể làm tròn số trong Excel mà không cần phải nhập hàm. Để biết các bước thực hiện cách này như thế nào, bạn tham khảo hướng dẫn bên dưới nhé.

Hướng dẫn nhanh:

 • Chọn ô/cột/hàng bạn muốn làm tròn số.
 • Nhấn vào mũi tên mục General.
 • Chọn More Number Formats…
 • Chọn mục Number.
 • Nhấn vào mũi tên lên xuống mục Decimal Places để điều chỉnh số lượng làm tròn số thập phân bạn muốn.
 • Nhấn OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file Excel lên và chọn những ô có dữ liệu bạn cần làm tròn số. Tại tab Home, bạn nhấn vào mũi tên ở mục General. Sau đó, chọn vào mục More Number Formats…

Làm tròn số trong Excel

Bước 2: Lúc này, sẽ có một bảng thiết lập hiện lên giữa màn hình. Bạn nhấn vào mục Number ở cột bên trái. Sau đó, tại mục Decimal Places, bạn nhấp vào mũi tên lên xuống để điều chỉnh số lượng thập phân bạn muốn làm tròn.

Ví dụ: Bạn điều chỉnh số ở mục đó là 1, thì số thập phân hiển thị trong bảng Excel sẽ làm tròn đến 1 chữ số sau dấu chấm.

Điều chỉnh xong, bạn nhấn OK để hoàn tất các bước thiết lập.

cách làm tròn số trong Excel

Ngoài ra, trong Excel, bạn còn có thể làm tròn số nhanh chóng bằng cách nhấn vào biểu tượng tăng giảm phần thập phân trên thanh công cụ. Biểu tượng 3 số 0 kèm mũi tên rẽ trái để tăng phần thập phân. Ngược lại, mũi tên rẽ phải là giảm phần thập phân.

cách làm tròn số trong excel

Như vậy, với thao tác trên, bạn đã có thể làm tròn số thập phân trong Excel nhanh chóng mà không cần dùng hàm.

Hàm làm tròn số lên trong Excel ROUNDUP

Hàm ROUNDUP có chức năng cho ra kết quả làm tròn lớn hơn giá trị gốc. Kết quả hiển thị giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách bạn sử dụng hàm.

Công thức của hàm ROUNDUP

Công thức nhập hàm ROUNDUP: =ROUNDUP(number,num_digits).

Trong đó:

 • number: số mà bạn cần làm tròn trong Excel.
 • num_digits: đối số có thể là số âm hoặc dương.

Lưu ý:

 • Hàm ROUNDUP sẽ làm tròn các số từ 1 đến 9 trở lên.
 • Hàm ROUNDUP có thể làm tròn sang phải hoặc trái của dấu thập phân.
 • Trường hợp num_digits = 0: Excel sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Trường hợp num_digits > 0: Số sẽ được làm tròn đến vị trí thập phân bạn chỉ định. Tức là, nếu num_digits = 1 thì lấy 1 số lẻ, num_digits = 2 thì lấy 2 số lẻ,…
 • Trường hợp num_digits < 0: Số sẽ được làm tròn qua bên trái dấu thập phân. Trường hợp num_digits = -1 thì làm tròn số đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến số hàng trăm,…

Cách dùng hàm ROUNDUP làm tròn số trong Excel

Để làm tròn số lên trong Excel, trước hết, bạn cần mở file Excel lên. Sau đó, nhập hàm ROUNDUP vào ô trống bất kỳ với cú pháp =ROUNDUP(Number,num_digits). Bạn có thể xem hình ảnh minh họa từng trường hợp phía dưới.

Trường hợp num_digits = 0 thì Excel sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

hàm làm tròn số trong excel

Trường hợp num_digits > 0, số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Tức là, nếu num_digits = 1 thì lấy 1 số lẻ, num_digits = 2 thì lấy 2 số lẻ,…

hàm làm tròn số trong excel

Trường hợp num_digits < 0, số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Khi num_digits = -1 thì làm tròn số đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến số hàng trăm,…

cách làm tròn số trong excel

Với cách dùng hàm ROUNDUP trên, bạn đã có thể làm tròn số Excel theo ý muốn một cách đơn giản.

Hàm tròn số xuống trong Excel ROUNDDOWN

Hàm ROUNDDOWN có chức năng cho ra kết quả làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc. Giá trị nhỏ hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách bạn sử dụng hàm.

Công thức của hàm ROUNDDOWN

Công thức nhập hàm ROUNDDOWN: =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Trong đó:

 • number: số mà bạn cần làm tròn trong Excel.
 • num_digits: đối số có thể là số âm hoặc dương.

Lưu ý:

 • Hàm ROUNDDOWN sẽ làm tròn các số từ 1 đến 9 trở lên.
 • Hàm ROUNDDOWN có thể làm tròn sang phải hoặc trái của dấu thập phân.
 • Trường hợp num_digits = 0: Excel sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Trường hợp num_digits > 0: Số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Tức là, nếu num_digits = 1 thì lấy 1 số lẻ, num_digits = 2 thì lấy 2 số lẻ,…
 • Trường hợp num_digits < 0: Số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Khi num_digits = -1 thì làm tròn số đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến số hàng trăm,…

Cách dùng hàm ROUNDDOWN

Để làm tròn số xuống trong Excel, trước hết, bạn cần mở file Excel lên. Sau đó, nhập hàm ROUNDDOWN vào ô trống bất kỳ với cú pháp =ROUNDDOWN(number,num_digits). Bạn có thể xem hình ảnh minh họa từng trường hợp phía dưới.

Trường hợp num_digits = 0 thì Excel sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

hàm round down

Trường hợp num_digits > 0, số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Tức là, nếu num_digits = 1 thì lấy 1 số lẻ, num_digits = 2 thì lấy 2 số lẻ,…

cách dùng hàm round down

Trường hợp num_digits < 0, số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Khi num_digits = -1 thì làm tròn số đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến số hàng trăm,…

làm tròn số xuống trong excel

Với cách dùng hàm ROUNDDOWN trên, bạn đã có thể làm tròn số xuống trên Excel theo ý muốn một cách đơn giản.

Hàm xlookup

Cách làm tròn số Excel bằng hàm ROUND

Hàm ROUND có chức năng làm tròn một số đến số gần nhất với số chữ số thập phân đã xác định.

Công thức của hàm ROUND

Công thức sử dụng hàm ROUND: =ROUND(number,num_digits).

Trong đó:

 • number: số bạn cần làm tròn trong Excel.
 • num_digits: đối số, là số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến, có thể âm hoặc dương.

Lưu ý:

 • Nếu num_digits = 0: làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Nếu num_digits < 0: làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.
 • Nếu num_digits > 0: làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
 • Số sau số thập phân bạn muốn làm tròn nhỏ hơn 5 thì sẽ làm tròn xuống. Ví dụ: Mình muốn làm tròn số 8.7843 đến 2 chữ số. Khi đó, kết quả làm tròn sẽ là 8.78, do số hệ số sau 78 là số 4 (nhỏ hơn 5) nên làm tròn xuống.
 • Số sau số thập phân bạn muốn làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 sẽ làm tròn lên. Ví dụ: Mình muốn làm tròn số 8.7883 đến 2 chữ số. Khi đó, kết quả làm tròn sẽ là 8.79, do số hệ số sau 78 là số 8 (lớn hơn 5) nên làm tròn lên.

Cách dùng hàm ROUND trong Excel làm tròn số

Để làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND, trước hết, bạn cần mở file Excel lên. Sau đó, nhập hàm với cú pháp =ROUND(number,num_digits). Bạn có thể xem hình ảnh minh họa từng trường hợp phía dưới.

Trường hợp num_digits = 0 thì Excel sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

làm tròn số bằng hàm round

Trường hợp num_digits > 0, số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Tức là, nếu num_digits = 1 thì lấy 1 số lẻ, num_digits = 2 thì lấy 2 số lẻ,…

cách dùng hàm round

Trường hợp num_digits < 0, số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Khi num_digits = -1 thì làm tròn số đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến số hàng trăm,…

làm tròn số lên bằng hàm round

Như vậy, bạn đã có thể làm tròn số lên xuống tùy theo mong muốn bằng hàm ROUND trong Excel.

Làm tròn số trong Excel bằng hàm MROUND

Hàm MRound trong Excel có chức năng làm tròn đến bội số của số bất kỳ.

Công thức của hàm MROUND

Công thức nhập hàm MROUND: =MROUND(number,multiple).

Trong đó:

 • number: số bạn muốn làm tròn trong Excel.
 • multiple: số mà bạn muốn làm tròn tới bội số của nó.

Lưu ý: Trường hợp number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM! Ngược lại, khi number và multiple cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

Cách dùng hàm MROUND trong Excel làm tròn số

Trước hết, bạn cần mở file Excel lên. Sau đó, nhập hàm với cú pháp =MROUND(number,multiple).

Ví dụ:

 • Hàm =MROUND(10, 3) nghĩa là làm tròn 10 về bội số gần nhất của 3. Đáp án là 9.
 • Hàm =MROUND(-10, -3) nghĩa là làm tròn -10 về bội số gần nhất của 3. Đáp án là -9.
 • Hàm =MROUND(5, -2) sẽ hiện lỗi #NUM! vì -2 và 5 khác dấu.

Bạn có thể xem theo hình minh họa mình làm bên dưới. Mình cho các số trong bảng làm tròn về bội số gần nhất của 2.

cách dùng hàm mround

Với việc sử dụng hàm MROUND, bạn đã hoàn tất làm tròn số Excel một cách nhanh chóng.

Cách làm tròn số Excel bằng hàm ODD, EVEN

Ngoài những phương pháp trên, bạn còn có thể dùng hàm ODD và EVEN để làm tròn số trong Excel.

Công thức và cách dùng hàm ODD

Hàm ODD có chức năng làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, ra xa số 0 (không).

Công thức hàm: =ODD(number).

Trong đó: number (bắt buộc) là số bạn cần làm tròn trong Excel. Có thể là số âm hoặc số dương.

Ví dụ: Mình dùng hàm =ODD(7.345) nghĩa là làm tròn số 7.345 lên đến số nguyên lẻ gần nhất. Do đó, kết quả hiển thị sẽ là 9. Tương tự, mình áp dụng làm tròn với các số như hình minh họa bên dưới.

hàm odd

Khi dùng hàm ODD, bất kể số âm hay dương, giá trị luôn được làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên lẻ từ đầu, kết quả sẽ không có sự khác biệt, vì sẽ không làm tròn nữa.

Công thức và cách dùng hàm EVEN

Hàm EVEN có chức năng làm tròn lên tới số nguyên chẵn gần nhất, ra xa số 0 (không).

Công thức hàm: =EVEN(number).

Trong đó: number (bắt buộc) là số bạn cần làm tròn trong Excel. Giá trị đó có thể là số âm hoặc số dương.

Ví dụ: Mình dùng hàm =EVEN(7.345) nghĩa là làm tròn số 7.345 lên đến số nguyên chẵn gần nhất. Do đó, kết quả hiển thị sẽ là 8. Tương tự, mình áp dụng làm tròn với các số như hình minh họa bên dưới.

cách dùng hàm even

Tương tự như hàm ODD, khi dùng hàm EVEN, bất kể số âm hay dương, giá trị luôn được làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0 (không). Trường hợp, nếu số là số nguyên chẵn từ đầu, kết quả sẽ không có gì khác biệt vì sẽ không làm tròn nữa.

Làm tròn số trong Excel bằng hàm CEILING, FLOOR

Hàm CEILING và hàm FLOOR là 2 hàm có chức năng làm tròn số tới bội số gần nhất của số nào đó.

Công thức và cách dùng hàm CEILING

Hàm CEILING có chức năng trả về số được làm tròn lên, xa số 0 và đến bội số có nghĩa gần nhất.

Công thức hàm: =CEILING(number, significance).

Trong đó:

 • number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn.
 • significance: Bắt buộc. Bội số mà bạn muốn làm tròn đến trong Excel.

Lưu ý:

 • Nếu đối số không phải giá trị số, CEILING sẽ trả về kết quả lỗi #VALUE!.
 • Dù số âm hay dương, giá trị được làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0.
 • Khi số âm và significance âm, giá trị được làm tròn xuống và xa số 0.
 • Khi số âm và significance dương, giá trị được làm tròn lên và tiến đến số 0.

Ví dụ:

 • Hàm =CEILING(2.5,1): Nghĩa là làm tròn 2.5 lên tới bội số gần nhất của 1. Đáp án sẽ là 3.
 • Hàm =CEILING(-2.5, -2): Nghĩa là làm tròn -2.5 lên tới bội số gần nhất của -2. Đáp án sẽ là -4.

cách dùng hàm ceiling

 • Hàm =CEILING(-2.5, 2): Nghĩa là làm tròn -2.5 lên tới bội số gần nhất của 2. Đáp án sẽ là -2.
 • Hàm =CEILING(1.5, 0.1): Nghĩa là làm tròn 1.5 lên tới bội số gần nhất của 0,1. Đáp án sẽ là 1.5.

Công thức và cách dùng hàm FLOOR

Hàm FLOOR có chức năng làm tròn số xuống, tiến tới 0 và tới bội số có nghĩa gần nhất.

Công thức hàm: =FLOOR(number, significance).

Trong đó:

 • number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn.
 • significance: Bắt buộc. Bội số mà bạn muốn làm tròn đến trong Excel.

Lưu ý:

 • Nếu đối số không phải giá trị số, hàm FLOOR trả về kết quả lỗi #VALUE!.
 • Trường hợp number là số dương và significance là số âm, hàm FLOOR sẽ trả về kết quả lỗi #NUM!.
 • Trường hợp số có giá trị dương, sẽ được làm tròn xuống và điều chỉnh tiến tới 0.
 • Trường hợp số có giá trị âm, sẽ được được làm tròn xuống và điều chỉnh rời xa 0.
 • Trường hợp số chính là bội số của số có nghĩa, sẽ không có thao tác làm tròn nào.

Ví dụ:

 • Hàm =FLOOR(3.7,2): Nghĩa là làm tròn 3,7 xuống đến bội số gần nhất của 2. Kết quả sẽ là 2.
 • Hàm =FLOOR(-2.5,-2): Nghĩa là làm tròn -2,5 xuống đến bội số gần nhất của -2. Kết quả là -2.

cách dùng hàm floor

 • Hàm =FLOOR(2.5,-2): Kết quả sẽ trả về lỗi #NUM!, vì 2,5 và -2 trái dấu.

Hàm làm tròn số trong Excel INT, TRUNC

Cả hai hàm này đều hỗ trợ người dùng làm tròn số xuống trở về số nguyên. Để phân biệt cũng như cách dùng 2 hàm này, bạn xem phần bên dưới nhé.

Công thức và cách dùng hàm INT

Hàm INT có chức năng làm tròn xuống số nguyên gần nhất hướng tới số 0. Tức là, nếu số đó là số dương thì số được làm tròn xuống, nếu là số âm thì làm tròn lên.

Công thức hàm: =INT(number).

Trong đó: number (bắt buộc), là số thực mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên.

Ví dụ:

 • Hàm =INT(-8.9): Nghĩa là làm tròn -8.9 xuống. Khi làm tròn số âm xuống, ra xa số 0, đáp án sẽ là -9.
 • Hàm =INT(8.9): Nghĩa là làm tròn 8.9 xuống. Đáp án sẽ là 8.

công thức hàm int

Đó là cách hoạt động của hàm INT. Để biết sự khác nhau khi làm tròn số trong Excel của hàm này và hàm TRUNC, bạn xem mục tiếp theo nhé.

Công thức và cách dùng hàm TRUNC

Hàm TRUNC có chức năng làm tròn 1 số bằng cách loại bỏ phần thập phân của nó.

Công thức hàm: =TRUNC(number, [num_digits])

Trong đó:

 • Number: (Bắt buộc), là số bạn muốn làm tròn.
 • Num_digits: (Tùy chọn), là số xác định độ chính xác của việc cắt bớt. Giá trị mặc định của num_digits sẽ là 0.

Ví dụ: Hàm =TRUNC(8.9), nghĩa là loại bỏ phần thập phân của 8.9 để trả về phần nguyên 8. Do đó, kết quả sẽ là 8.

cách dùng hàm trunc

Đến đây, mình đã hoàn tất chia sẻ đến bạn những cách làm tròn số trong Excel. Hy vọng, qua bài viết này, bạn sẽ có có mình cách làm tròn số hiệu quả và nhanh chóng nhất. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nhé.