Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là – VietJack.com

Giải sách bài tập Tin học lớp 6 Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng

Câu 12.5 trang 45 SBT Tin học lớp 6: Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:

A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím

B. Chỉ sử dụng chuột

C. Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc

D. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím

Trả lời

Phần 2 ý thứ 3 trang 60 sgk Tin học 6

Đáp án D

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Câu 12.1 trang 44 SBT Tin học lớp 6: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai? ….

 • Câu 12.2 trang 44 SBT Tin học lớp 6: Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa: ….

 • Câu 12.3 trang 45 SBT Tin học lớp 6: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả đề chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là: ….

 • Câu 12.4 trang 45 SBT Tin học lớp 6: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào? ….

 • Câu 12.6 trang 45 SBT Tin học lớp 6: Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp ….

 • Câu 12.7 trang 45 SBT Tin học lớp 6: Trong nhóm lệnh Alignment của thẻ ngữ cảnh Table Tools/Layout, dữ liệu trong ô được căn chỉnh theo hai chiều dọc và ngang. Căn theo chiều dọc có 3 lựa chọn: trên, giữa, dưới. Căn theo chiều ngang cũng có 3 lựa chọn: trái, giữa, phải. Hình ảnh trực quan cho các lựa chọn căn chỉnh dữ liệu của ô được thể hiện trong bảng sau: ….

 • Câu 12.8 trang 46 SBT Tin học lớp 6: Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp ….

 • Câu 12.9 trang 46 SBT Tin học lớp 6: Để chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi dã ngoại của lớp, cô giáo giao cho hai bạn Minh và An thu thập thông tin cho buổi dã ngoại. Theo em, những thông tin nào không nên trình bày dưới dạng bảng? ….

 • Câu 12.10 trang 46 SBT Tin học lớp 6: Bảng danh sách lớp 6A với cột Tên được trình bày theo thứ tự vần A, B, C ….

 • Câu 12.11 trang 47 SBT Tin học lớp 6: Trong bảng danh sách lớp 6A ở bài tập 12.10, con trỏ soạn thảo đang được đặt trong ô chứa tên bạn Bình. Để thêm một dòng vào sau dòng này, em nháy nút phải chuột chọn Insert và chọn lệnh nào tiếp theo? ….

 • Câu 12.12 trang 47 SBT Tin học lớp 6: Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, bạn An đã lập danh sách các đồ dùng cần mua với thông tin như: đồ dùng, số lượng, đơn giá, … Trong các cách trình bày dưới đây, cách trình bày nào là hợp lí, đảm bảo thông tin cô đọng, dễ tìm kiếm, dễ tổng hợp ….

 • Câu 12.13 trang 48 SBT Tin học lớp 6: Em hãy sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để thực hành tạo bảng như câu a) của bài tập 12.12. Sau đó thực hiện các yêu cầu sau: ….

 • Câu 12.14 trang 48 SBT Tin học lớp 6: a) Em hãy tạo bảng và nhập thông tin về lượng Calo của mỗi loại thức ăn như bảng sau: ….

 • Câu 12.15 trang 49 SBT Tin học lớp 6: Bảng sau đây cho biết lượng Calo mà con người tiêu thụ trong mỗi giờ hoạt động ….

Săn SALE shopee tháng 6-6:

 • Unilever mua 1 tặng 1
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: